BLOG: Kan vi forhindre bare ét overgreb, skal vi forsøge at gøre det.

Seksuelle overgreb mod børn er en af de mest modbydelige forbrydelser, jeg kan komme i tanke om. En forbrydelse, der kan hjemsøge offeret resten af livet. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at forhindre det. Men når det forfærdelige alligevel sker, skal vi være endnu bedre til at hjælpe barnet og sørge for, at den pædofile bliver straffet og aldrig rører et barn igen.

Vi har desværre set en række forfærdelige sager på den seneste tid, hvor pædofilidømte, efter udstået straf, igen har forgrebet sig på børn. Derfor styrker vi nu indsatsen mod de pædofilidømte med et nyt udspil, som jeg præsenterede i går. Og vi går drastisk til værks. For kan vi forhindre bare ét overgreb, skal vi forsøge at gøre det.

Flere forbud, hårdere straf og styrket tilsyn

Udspillet består af syv konkrete initiativer. Initiativer, der alle er til for at beskytte børnene. Vi vil eksempelvis gøre det nemmere at meddele den pædofile forbud mod at opholde sig sammen med børn eller få besøg af børn. Forbuddet skal fremadrettet være uden tidsbegrænsning, ligesom det ikke skal være begrænset til det geografiske område, som den forbrydelsen fandt sted ved. Simpelthen for at forhindre, at den pædofile kan komme i kontakt med børn igen.

Hænder det, at den pædofilidømte overtræder sit forbud, skal straffen være hårdere, end den er i dag. Har man fået et forbud, ligger der som regel en alvorlig seksualforbrydelse mod et barn bag. Vi vil ikke finde os i, at det overtrædes. Vi foreslår derfor at hæve strafferammen markant – fra de nuværende fire måneder til to års ubetinget fængsel.

Sidst og måske vigtigst af alt styrker vi tilsynet med de pædofilidømte – også efter de er blevet løsladt. I dag orienterer kriminalforsorgen politiet, når en pædofilidømt prøveløslades. Men ikke nødvendigvis, når vedkommende har afsonet sin fulde straf. Det vil vi have lavet om, så politiet altid underrettes, når en pædofilidømt lukkes tilbage ud i samfundet. Og når vedkommende så er ude i samfundet igen, foreslår vi, at politiet skal kunne føre uanmeldte tilsyn med den pædofilidømte. Det vil være en del af den samlede straf og naturligvis være op til en dommer at afgøre.

Der kan eksempelvis være tale om, at politiet skal kunne komme på uanmeldt besøg i den pædofilidømtes bolig og tjekke vedkommendes computer, såfremt der foreligger et forbud mod at kontakte unge og børn over internettet.

Ét seksuelt overgreb på et barn er ét overgreb for meget. Derfor ændrer vi nu reglerne, så vi har bedre forudsætninger for at gribe ind i tide.