BLOG: Skolen skal igen være folkets – ikke politikernes

16x9
Arkivfoto. Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

BLOG: Skolerne skal have friheden tilbage, mener Mette Thiesen (D).

Jeg er uddannet lærer. Til dagligt arbejder jeg i den danske folkeskole. Skolepolitik er naturligt nok noget af det, der optager mig allermest i mit politiske arbejde. Som skolepolitisk ordfører for Nye Borgerlige har jeg stået i spidsen for at udvikle partiets skolepolitik. Den er jeg stolt af. Den vil ændre skolen i Danmark til det bedre – både for børnene, forældrene, lederne og lærerne.

I Nye Borgerlige ønsker vi, at alle skoler skal være frie skoler. Pengene skal følge det enkelte barn. Skolegangen i Danmark vil fortsat blive betalt over skatten – nøjagtigt som i dag. Vi mener bare ikke, at kommunerne fremover skal drive skolerne. Kommunerne skal ikke have indflydelse på etablering, drift eller indhold i undervisningen. De skal kun have tilsynspligt med skolerne. Skolerne skal kort sagt have friheden tilbage. Det har aldrig været meningen, at skolerne skal være politikernes. Det er de desværre i dag. Det skal vi væk fra. Skolen skal igen være folkets.

Bureaukratiet skal væk – tilliden til fagpersonerne skal tilbage

Jeg har aldrig forstået, hvorfor politikerne mener, at de skal blande sig i alt. Jeg ønsker, at tilliden kommer tilbage til fagpersonerne. I en kort overgang var jeg skoleleder. Jeg ved, hvor snærende båndene er. Bureaukratiet er massivt. Sådan skal det ikke være. Detailstyringen skal væk. Den kæmpe folkeskolelov skal erstattes af en kort skolelov. Skolerne skal have total frihed til selv at tilrettelægge undervisningen.

Det er sådan, man skaber en god skole. En god skole, hvor det også prioriteres at opgradere læreruddannelsen til universitetsniveau med længere praktikperiode end i dag. En god skole, hvor skolerne er funderede i danske værdier om demokrati, ligeværd og ligestilling. En god skole, hvor islam ingen indflydelse har.

Forældrene ved, hvad der er bedst for deres barn

Det er sundt med forskellige skoler, der har frihed til at udvikle sig, eksperimentere og konkurrere. Det er sundt med respekt om lærergerningen. Det er sundt, at forældre frit må vælge den skole, der passer bedst til deres behov – så længe den selvfølgelig er forankret i danske værdier, sprog, kultur, frisind og demokrati.

Vi skylder de dygtige lærere og ledere og de engagerede forældre at give dem rammerne til at skabe den bedste skole – til gavn for børnene. De rammer er ikke til stede nu. Det vil de blive med Nye Borgerliges politik.