BLOG: Hvor længe skal børnene vente på en bedre folkeskole?

BLOG: Hvad er det for en børnehave på Christiansborg?

Sådan kan jeg godt forstå, hvis nogle tænker, når de ser på forhandlingerne om en ny folkeskoleaftale.

Vi har forhandlet i to måneder, og vi er ikke kommet et ord videre. Det fik så Undervisningsministeren til at meddele, at hun ville sende forhandlingerne over i Finansministeriet efter ønske fra Socialdemokratiet. Men nu har DF så meldt ud, at de ikke ønsker at forhandle i Finansministeriet. Tiden går – vi forhandler ikke, og der sker ikke fremskridt.

Lad os nu komme i gang. Der er brug for en ny aftale.

Flere børn går i privatskole. Flere børn i folkeskolen bliver undervist af voksne, der ikke har en uddannelse, fordi lærerne finder andre jobs. Tag ikke fejl, vores folkeskole er meget bedre end sit rygte. Men hvis vi ikke passer på den, kommer den til at få det svært.

Derfor har SF lavet et frihedsforslag for folkeskolen. I flere år er folkeskolerne blevet holdt i et jerngreb fra Christiansborg. Man ville bestemme, præcis hvor lange dagene skulle være, præcis hvilken metode, lærerne skulle undervise efter, og at eleverne skal op i nogle meningsløse nationale test et bestemt antal gange i løbet af en skoletid. Men jerngrebet har kun gjort lysten til folkeskolen mindre for børn, forældre og ansatte.

Der er brug for at give skolerne mere frihed. Lad dem selv bestemme, hvor om skoledagen skal være kortere. Der skal selvfølgelig være et minimum, men om skoledagen er til kl. 13.30 eller 15.00 skal ikke være op til os politikere. Det kan være en god ide at gøre skoledagen kortere, hvis skolen til gengæld bruger ressourcerne på at skabe en mere varieret skoledag og flere timer med to voksne.

Der er brug for, at vi sætter lærerne fri. I flere år har lærerne været bundet af mere end 3000 bindende mål, som de skulle undervise efter, men som vi nu har gjort frivillige. I mange kommuner skulle målene desuden skrives ind og følges på digitale platforme. En total underkendelse af lærernes faglighed. Nu er det på tide, at kommunerne slipper målstyringen en gang for alle.

Der er brug for, at vi sætter børnene fri. I stedet for at pumpe dem med tvungne nationale test, stopprøver og ranglister, fortjener de, at de har mere tid med voksne, der kan være der for dem. Det kan de ikke i klasser, hvor der går 28 elever. Det kan de ikke, når skoler presses til at inkludere børn på grund af økonomi. Det kan de ikke, hvis lærerne ikke har tid til at forberede sig. Drop tvangstestningen og giv børnene tid sammen med dygtige voksne.

Hvis vi giver skolerne friheden tilbage, tror jeg også, at forældrene vender tilbage. Og jeg tror også, at lærerne vil vende tilbage. Der er stor opbakning til vores fælles skole, men vi skal passe på den. Derfor er det også på tide, at vi får lavet en ordentlig aftale om at styrke folkeskolen. 

Der må ikke gå børnehave eller valgtaktik i den. Det kan børnene ikke bruge til noget.