Politik

Hårdere kurs over for dømte pædofile - de skal kunne kontrolleres resten af livet

Forbud mod at kontakte børn på nettet og have børn på besøg derhjemme skal kunne gælde på ubestemt tid.

Justitsminister Søren Pape Poulsen fra de konservative lægger nu op til en skrappere linje over for dømte pædofile.

Fremover skal det være lettere for domstolene at tildele pædofilidømte såkaldte ’forbud’ som en del af straffen.

Det kan for eksempel være forbud mod at opholde sig bestemte steder, forbud mod at modtage børn i sit hjem eller forbud mod at tage kontakt til børn på internettet.

Forslaget giver samtidig politiet ret til at foretage uanmeldte kontrolbesøg i hjemmet og kontroller af den dømtes computer og telefon for at se, om forbuddene bliver overholdt.

- Når du har begået den forbrydelse, hvordan sikrer vi så bedst muligt, at det vil være meget svært for dig at fortsætte den form for kriminalitet? Vi har desværre set eksempler på, at nogle af de her folk er gået lidt under radaren bagefter. Og vi skal jo sikre os, at de ikke kommer i kontakt med børn igen, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

På ubegrænset tid

Forbud kan enten gælde på ubestemt tid eller i en periode på eksempelvis fem år efter udstået straf.

- Det er en del af dommen, at nu skal du i fire år i fængsel, og så skal der føres tilsyn med dig. Enten på ubegrænset tid eller de næste fem år.

Er det ikke en form for livstidsstraf?

Den socialdemokratiske retsordfører Trine Bramsen

- Jo. Og de mennesker har så sat deres præg på livstid på de børn, det går ud over, siger Søren Pape Poulsen.

Vi skal passe på

I Folketinget er der opbakning til justitsministerens skærpede indsats.

- Det er vigtigt, at der er meget klare og meget stramme regler over for pædofilidømte, siger den socialdemokratiske retsordfører Trine Bramsen.

Hun advarer dog om, at man skal passe på med tidsubegrænsede straffe.

- Vi skal passe på, at vi ikke brændemærker folk. Sådan fungerer det danske retssystem ikke, så der skal være en balance i det. Men det er vigtigt, at vi sætter hårdt ind over for pædofile og sikrer, at de ikke gentager deres forbrydelser, siger hun.

Styrket indsats overfor pædofilidømte

 1. Flere forbud

  I dag kan en pædofilidømt oven i dommen også få forskellige forbud. Det kan være forbud mod at opholde sig i nærheden af gerningsstedet for den dømte forbrydelse, forbud mod at have børn boende hos sig, forbud mod at have børn på besøg i hjemmet eller kontaktforbud, så den dømte ikke må kontakte børn på internettet.

  De nye regler betyder, at der skal mindre til, før retten kan udstede forbud. I juridisk sprog skal der fremover være 'fare' for nye lovovertrædelser, mens der før regelændringen skal være 'nærliggende fare'.

  Det bliver også muligt – i grove tilfælde – at udstede forbud allerede i førstegangstilfælde.

 2. Forbud uden tidsbegrænsning

  I dag gælder forbud typisk mellem et og fem år efter dommen er udstået. I særligt grove tilfælde kan de være tidsubegrænsede.

  Fremover skal forbud som udgangspunkt være uden tidsbegrænsning.

  Retten skal dog have mulighed for – ud fra en konkret vurdering – at lave forbud tidsbegrænsede mellem et og fem år. Den dømte har stadig ret til at få en domstol til at vurdere sit forbud, når det har været i kraft i fem år.

 3. Større rækkevidde af forbud

  I dag kan en pædofilidømt få forbud mod at opholde sig eller færdes i nærheden af gerningsstedet, for eksempel en svømmehal, en idrætshal, en strand eller en park.

  Fremover kan der også udstedes forbud mod at opholde sig lignende steder, hvor der er en tilsvarende risiko. For eksempel andre svømmehaller, strande eller parker.

 4. Hårdere straf for overtrædelse

  Overtrædelse af forbud skal straffes hårdere i fremtiden. Straframmen for at overtræde et forbud skærpes markant – fra fire måneders fængsel til to års fængsel. I praksis forventes det, at det vil fordoble det generelle strafniveau.

 5. Mere behandling

  Pædofilidømte får i dag tilbud om behandling, mens de afsoner deres straf. Behandlingen er psykiatriske, psykologiske eller adfærdsmæssige forløb – i særlige tilfælde kan der være tale om ’medicinsk kastration’, hvor den dømtes kønsdrift bliver reguleret med medicin.

  Nogle dømte afviser denne behandling.

  Fremover skal indsatsen styrkes, så flere bliver motiveret til at indgå i behandlingsforløb.

 6. Mere information

  I dag skal Kriminalforsorgen underrette politiet, når en pædofilidømt bliver prøveløsladt, men ikke når den pædofilidømte løslades efter udstået straf.

  Disse regler strammes, så Kriminalforsorgen i alle tilfælde skal underrette politiet om, at en pædofilidømt sættes på fri fod. Politiet skal også have at vide, om den dømte har fået nogle af de ovennævnte forbud i forbindelse med sin dom.

  Ydermere skal Kriminalforsorgen fortælle politiet, hvor den pædofilidømte bosætter sig, og politikredsene skal underrette hinanden, hvis den dømte senere flytter til en ny adresse.

 7. Kontrol fra politiet

  Politiet får mulighed for – og pligt til – uanmeldte tilsyn for at kontrollere, at de pålagte forbud overholdes.

  Det kan være uanmeldte besøg i den dømtes hjem og gennemsyn af den dømtes computer eller telefon. Politiet skal have lov til at fortælle tredjeparter – for eksempel bestyrere af svømmehaller eller idrætshaller – at en bestemt person har forbud mod at færdes der.

  De uanmeldte kontroller i den dømtes hjem skal som udgangspunkt ske en gang om måneden, men kan trappes ned, hvis den dømte overholder sine forbud.

Kilde: Justitsministeriet