BLOG: Finansloven er endnu en lappeløsning fra DF og VLAK-regeringen

16x9
Mette Thiesen. Foto: Nye Borgerlige

BLOG: Vi insisterer på, at enhver der vil være statsminister med vores støtte, skal indføre et asylstop.

I 2015 sad politikerne på hænderne, da migranter vandrede på vores motorveje – direkte ind i vores daginstitutioner, skoler og boligområder. Nu forsøger Dansk Folkeparti og regeringspartierne, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, med finanslovsaftalen at rette op på deres massive svigt.

Desværre løser de ikke problemerne. Udviklingen bliver ikke vendt. Tilstrømningen stopper ikke. Antallet af uintegrerbare udlændinge vil stige i de kommende år. Hverken DF eller regeringen ønsker at gribe fat om nældens rod og indføre et stop for spontan asyl til Danmark. Et asylstop er ellers det eneste, der effektivt vil bremse skaden og skabe mulighed for at vende udviklingen.

At stoppe tilstrømningen til Danmark lader DF og regeringen afhænge af, at der bliver fred i Mellemøsten. De mener altså ikke, at det er danskerne, der skal bestemme, hvem og hvor mange vi lukker ind i vores land. Det overlader de til diktatorer som Assad eller islamister i Islamisk Stat at afgøre. Det er på ingen måde acceptabelt.

DF svigtede med manglende krav om Migrationspagt-folkeafstemning

Det kommer ikke bag på mig, at politikerne lader andre bestemme vores skæbne. Politikerne ønsker jo ikke, at danskerne skal bestemme i Danmark. Den 10.-11. december underskriver regeringen FN’s Migrantionspagt i Marrakesh. Det kan ende med at få stor betydning og forpligte Danmark til en migrantpolitik stik imod befolkningens ønsker. Det så vi med Flygtningekonventionen, der i 1952 blot blev underskrevet af regeringen og ikke forelagt Rigsdagen. Konsekvenserne af det slås vi stadigvæk med i dag.

At DF ikke krævede en folkeafstemning om FN’s Migrantpagt i forbindelse med finanslovsforhandlinger, forstår jeg intet af. Hvis vi i Nye Borgerlige havde siddet i Folketinget og været støtteparti for regeringen, ville vi ikke have accepteret det.

Nye Borgerliges tre krav vil løse problemerne

Vi insisterer på, at enhver der vil være statsminister med vores støtte, skal indføre et asylstop. Vi danskere skal have lov til at bestemme i vores eget land. Det er vores håb, at DF besinder sig og vil bakke op.

Finanslovsaftalen sætter heller ikke en stopper for, at migranter på midlertidig opholdstilladelse bliver til indvandrere og får permanent opholdstilladelse. Med de nyeste deprimerende tal fra Danmarks Statistik, der viser, at antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark er steget eksplosivt og allerede nu er på et niveau, som Danmark Statistik havde forudset først skulle indtræffe i 2050, burde netop dét have været et centralt punkt for DF og regeringen at gribe fat i.

Tal viser ifølge Finansministeriet, at den ikke-vestlige indvandring vil koste statskassen 33 milliarder kroner om året de næste 82 år. Den regning kan kun bringes ned, hvis man stopper tilstrømningen ved at indføre et asylstop og samtidig forlanger, at alle udlændinge i Danmark forsørger sig selv. Kan man ikke det, må man tage et andet sted hen.

Aftalen mellem DF og regeringen kommer ikke i nærheden af at reducere den regning, som danskerne hvert år betaler for politikernes manglende vilje til at løse udlændingepolitikken fra bunden. Derfor vil vi fastholde, at enhver der vil være statsminister med vores støtte, skal knytte retten til offentlig forsørgelse til det danske statsborgerskab.

Vi mener, at alle udlændinge der dømmes for kriminalitet, skal ud af Danmark og ikke vende tilbage. Det krav vil vi stå fast på.

Øen løser ikke problemerne

At sætte de kriminelle ud på øen, Lindholm, indtil de kan komme ud af landet, lyder som en bedre løsning end så meget andet. Men med regelmæssig færgefart til Kalvehave flyttes problemerne blot fra Bording til en anden lille by i Danmark. Danskerne betaler stadig prisen for politikernes svigt.

Hvis du stemmer, som du plejer, får du mere af det samme. Jeg vil anbefale dig at prøve noget nyt. Sæt dit kryds ved Nye Borgerlige, så vi kan få vores frie og trygge Danmark tilbage.