Politik

Cirkusdyr, Georg Stage og politijakker – disse punkter er også på Finansloven

Der afsættes blandt andet tre millioner til at fejre vores flag.

Klokken 15.30 fredag eftermiddag gik glasdøren op i Finansministeriet.

Der var hvid røg, og regeringen og Dansk Folkeparti var blevet enige om statens husholdningsbudget for 2019 – finansloven.

Aftalen indeholder blandt andet en stramning i udlændingepolitikken, en pensionsreform, en afskaffelse af den omdiskuterede satspulje og initiativer, der skal hjælpe Danmark til at nå vores klimamål i 2030.

Men Finansloven for 2019 fylder 70 A4-sider og indeholder langt flere punkter end de nævnte.

TV 2 har samlet et overblik over nogle af de punkter, der ikke nødvendigvis rammer overskrifterne.

Billigere øl og vin

Regeringen og Dansk Folkeparti er klar til at bruge millioner på at sikre danskerne billigere øl og vin. Fra næste år bliver afgifterne på øl sænket med 70 millioner kroner og vin 25 millioner kroner. Målet er at mindske grænsehandel.

Restaurering af Dybbøl Mølle

2020 er 100-året for genforeningen af Sønderjylland med Danmark. Derfor har aftaleparterne afsat midler til at markere dette. I den anledning øremærkes 2,5 millioner kroner til restaureringen af Dybbøl Mølle i 2019.

Vilde dyr fra cirkus

Flere partier i Folketinget har oplyst, at de er villige til at indføre et forbud mod vilde dyr i danske cirkus. Det fik blandt andet Cirkus Arena til at pensionere elefanterne Lara, Djungla og Jenny i september. I aftalen fremgår det, at man på baggrund af lovforslaget vil sikre dyrevelfærden for netop de vilde dyr i Danmark, når de pensioneres. Derfor afsætter man syv millioner kroner i 2019.

Fredens Havn ved Christiania

I 11 år har den flydende fristad 'Fredens Havn' i København været lagt for had. Det fik miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til at sige, at han havde et stort personligt ønske om at få den ryddet, men at det vil koste 26 millioner kroner. I Finansloven er det nævnt, at aftaleparterne ”noterer sig”, at ministeren har igangsat et arbejde med henblik på at få området ryddet.

Georg Stage får et ekstra togt

På Skoleskibet Georg Stage udbydes grundkurset til skibsassistentuddannelsen. Regeringen og Dansk Folkeparti vil gerne understøtte denne og den maritime sektor. Derfor afsætter man otte millioner kroner, så der kan blive plads til et ekstra togt og dermed en fordobling af antallet af elever.

Nationalmuseets mønt- og medaljesamling

Der afsættes én million kroner i 2019 og halv million årligt fra 2020-2022 til at bevare Nationalmuseets mønt- og medaljesamling samt til at digitalisere formidlingen.

Atombunker skal åbnes for offentligheden

Der afsættes 10 millioner kroner i 2019 og 2020, så Nordjyllands Museum på sigt kan åbne den atombombesikre bunker REGAN Vest, der ligger 60 meter under jorden i Rold skov, for offentligheden. Åbningen skal give de besøgende et indblik i Den Kolde Krig, lyder det.

Dannebrog skal fejres

I 2019 har vores flag Dannebrog 800-års jubilæum. Der er derfor afsat tre millioner kroner i 2019 til en fejring.

Encyklopædi skal opdateres

Der afsættes syv millioner i 2019, seks millioner kroner i 2020 og fem millioner i 2021 og 2022 til at opdatere og ajourføre den internetbaserede encyklopædi, Den Store Danske. Parterne ser viden som et hjørnesten, lyder det.

Vikingeskibsmuseum skal sikres

Vikingeskibsmuseet i Roskilde har i flere år været udsat, når store storme har ramt landet, og de gamle skibe har været i fare. Derfor er der igen i år afsat fem millioner til at afsøge mulighederne for at sikre skibene. Desuden vil regeringen og Dansk Folkeparti yde et statsligt tilskud på 75 millioner kroner i 2021 og 2022 under forudsætning af, at der skaffes ekstern finansiering til projektet.

Nye jakker til politibetjente

Der anskaffes 8500 nye flerlags-patruljejakker til politibetjente landet over. Jakkerne skal forbedre betjentenes tilpasning af vejret. Derudover anskaffes der 1150 beskyttelsesveste. Der afsættes 11,2 millioner kroner i 2019 – 52,6 millioner kroner over fire år.

Homoseksuelle mænd må donere blod

Homoseksuelle mænd har ikke tidligere måttet donore blod af frygt for at sprede HIV-virussen. Det har flere partier længe villet ændre, og nu sker det. Der afsættes 11,4 millioner kroner i 2019 til at igangsætte tiltag, så homoseksuelle mænd kan donere blod efter en fire måneders karantæneperiode.

Billigere at forsikre båd

Bådejere betaler i dag 1,34 procent af forsikringssummen på deres båd til en årlig afgift. Den såkaldte ”lystfartøjsforsikringsafgift”. Denne nedsættes i 2019 til én procent, hvilket der afsættes 20 millioner kroner til årligt.

Lastbiler må ikke overhale flere steder

På yderligere 270 kilometer af Danmarks tosporerede motorvejsstrækninger bliver det forbudt for lastbiler at overhale. Det gøres for at skabe ro i trafikken, lyder det. Der afsættes 15 millioner kroner i 2019 til skiltning.

Flere penge for gamle dieselbiler

Ejere af dieselbiler fra før 2006 vil kunne få en skrotpræmie på 5000 kroner. Det bliver muligt i 2019 og 2020. Der afsættes således 70 millioner kroner i 2019 og 29 millioner kroner i 2020.

Billigere at anskaffe fly

Der afsættes fem millioner kroner hvert år fra 2019-2022 til at afskaffe afgiften ved registrering af ejerrettigheder over fly og afgiften for registrering af pantrettigheder i fly.

Danske computerspil støttes

Der afsættes fem millioner kroner i 2019 til branchen for computerspil i Danmark.

Penge til mad

Dansk gastronomi er kendt i hele verdenen, men den skal styrkes endnu mere, lyder det. Der afsættes 10 millioner kroner fra 2019-2022 til at styrke turismen, afsætningen af danske fødevare samt til at sikre bedre måltidsvaner.

Arbejdsgruppe skal kigge på tørkeskader

Sommeren 2018 går over i historien som en af de tørreste. Det fik flere huse til at slå revner, og mange fik ikke skaderne dækket af forsikringen. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe, der skal se på løsninger fremadrettet.

Overodnet er udlændingestramninger og satspuljesystemet blandt de store temaer i årets finanslovsaftale. Du kan selv få det store overblik her.