Politik

BLOG: Hjemsendelse i stedet for integration

BLOG: Denne finanslovsaftale er banebrydende for udlændingepolitikken, og det er en aftale med gode og tydelige DF-aftryk.

Finansloven er landet, og jeg glæder mig særligt over, at vi nu har indgået en banebrydende aftale om det meget omtalte paradigmeskifte i indvandringspolitikken.

Hidtil har lovgivningen og indgangsvinklen til asylansøgere haft fokus på at få folk integreret bedst muligt her i landet. Det har resulteret i, at 9 ud af 10 flygtninge er blevet boende i Danmark. Det er fuldstændig uholdbart.

Derfor vender vi nu systemet, så udgangspunktet fremover vil være, at flygtninge kun skal have ophold og beskyttelse i Danmark midlertidigt. De skal hjem igen og være med at genopbygge deres land, så snart det kan lade sig gøre. Det indebærer, at vi ændrer lovgivningen til at flygtninge forberedes bedst muligt på hjemsendelse samtidigt med, at de skal forsørge sig selv, mens de er her. Det skal naturligvis gælde alle flygtninge!

Det er et vigtigt nybrud i dansk udlændingepolitik, som vil betyde, at flere opholdstilladelser vil blive inddraget, og flere flygtninge vil blive hjemsendt sammenlignet med i dag. Det har vi kæmpet hårdt for i Dansk Folkeparti, og jeg ser frem til at følge de positive konsekvenser af paradigmeskiftet i årene fremover.

Konkret vil flygtninge, der får ophold i Danmark, være forpligtet til at underskrive en erklæring om, at deres ophold kun er midlertidigt. Så snart situationen i deres hjemland er sikker, skal de altså hjem. Desuden vinker man farvel til integrationsprogrammet, som i stedet bliver et selvforsørgelses - og hjemsendelsesprogram, som flygtninge skal deltage i. Ligeså bliver integrationsydelsen til en hjemsendelsesydelse.

Med denne aftale sender vi et klart og vigtigt signal til alle, der overvejer at søge asyl i Danmark: Her skal flygtninge hjem igen!

Som retsordfører glæder jeg mig også over, at vi i finanslovsaftalen sætter hårdt ind overfor de værste kriminelle udvisningsdømte. De har skabt alt for megen utryghed omkring udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Derfor opretter vi et nyt udrejsecenter på en ø, hvor de værste af de udviste udlændinge skal bo. Det skal hedde Udrejsecenter Lindholm og bliver placeret på øen Lindholm i Stege Bugt, og skal huse personer på tålt ophold, udviste kriminelle, fremmedkrigere, afviste asylansøgere, der dømmes for overtrædelse af straffeloven, våbenloven med mere. Her vil de have pligt til at opholde sig om natten. Og der vil være politi til stede i området døgnet rundt.

I dag benyttes øen af DTU, hvor man har forsket i svinepest og hundegalskab. Denne aktivitet ophører naturligvis på øen, når de udvisningsdømte kriminelle flytter ind.

Vi strammer også skruen overfor de udlændinge, der ikke overholder deres meldepligt og bryder indrejseforbud. Konsekvensen af disse overtrædelser skal kunne mærkes for at have en effekt. Det kommer de til nu, hvor lovbryderne fremover vil blive straffet hårdere.

I Tyskland har man indført et loft over familiesammenføringer og med inspiration i deres model, vil der nu kunne indføres et lignende loft i Danmark. Det indebærer en risiko for, at vi støder op til konventionerne. Men det er der brug for, og derfor går vi lige til kanten. Erfaringer har desuden vist, at konventioner ikke er så faste i kødet, som de har ry for at være. Derfor skal vi også udfordre dem, så vi fortsat værner om Danmarks interesser.

Denne finanslovsaftale er banebrydende for udlændingepolitikken, og det er en aftale med gode og tydelige DF-aftryk. Nu står det sort på hvidt, at færre flygtninge skal ind og flere skal hjem. Dermed er bøtten vendt på hovedet og udlændingepolitikken er blevet langt mere bæredygtig. Det er et vigtigt og stort fremskridt for Danmark.