Politik

BLOG: Finanslov for 2019 giver tryghed, mindre bureaukrati og hjælp til sårbare børn

BLOG: Den indgåede finanslov skærper kursen overfor kriminelle udlændinge, mindsker virksomheders bureaukrati og giver flere penge til pensionisterne.

I dag er en god dag for Danmark. Regeringen har netop indgået aftale om en strålende finanslov, der gør det tryggere og billigere at være dansker. Områder, vi i Det Konservative Folkeparti har kæmpet indædt for.

Det er også den sidste finanslov, inden vi alle sammen skal til valgurnerne. Den viser, at vi konservative ikke er bange for at tage ansvar – selv ikke op til et valg. Det er vi vant til. Danskerne ved nemlig, hvad de kan forvente af en borgerlig regering. En af tingene er, at vi tager ansvar og eksekverer.

Skærpet kurs over for kriminelle udlændinge

I Det Konservative Folkeparti arbejder vi for at sikre tryghed for danskerne. Vi skal ikke acceptere at udlændinge begår grov kriminalitet og skaber utryghed her i Danmark. Og det berører mig dybt, at man i det midtjyske ved Udrejsecenter Kærshovedgård har oplevet store gener og utryghed i hverdagen. I skal vide, at jeg lytter til jer. Derfor skærper vi nu kursen over for uønskede udlændinge og opretter et særligt udrejsecenter på øen Lindholm i Stege bugt. Her skal blandt andet udviste kriminelle, personer på tålt ophold og fremmedkrigere opholde sig, indtil de kan sendes hjem. Med det nye center vil trykket på og omkring Kærshovedgård blive mindre. Ved at placere udrejsecentret på en ø undgår vi endvidere, at der er umiddelbare naboer til centret. Samtidigt vil politiet være til stede på øen og ved færgelejet på Sjælland.

Det har også været afgørende for mig, at udvisningsdømte kriminelle skal afsone uden for Danmark. Derfor glæder det mig inderligt, at vi i alt har afsat 50 millioner kroner til at oprette fængselspladser i udlandet. Jeg er allerede i dialog med en minister fra et andet land, som vi skal forhandle med om mulighederne, og jeg ser frem til at se, hvad vi kan blive enige om.

Mindre bureaukrati for erhvervslivet

Ingen velfærd uden et stærkt erhvervsliv. Dansk erhvervsliv yder en kæmpe indsats for samfundet generelt – det skal vi huske at være taknemmelige for. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. Vi vil af med ligegyldige og bureaukratiske regler og afgifter, som gør livet surt for dansk erhvervsliv. Derfor har erhvervsminister Rasmus Jarlov gjort det til sit hovedfokus at lette byrderne for dansk erhvervsliv.

Det udmønter sig nu i, at vi afskaffer affaldsgebyret. Det giver ikke mening, at 300.000 virksomheder, hvoraf mange ikke producerer affald, skal betale et affaldsgebyr. Væk med det! I alt kan vi se frem til afgifts- og skattelettelser for godt 400 millioner kroner.

I finansloven lover vi også godt nyt til de studerende. Vi mener ikke, at ambitiøse og arbejdsomme studerende skal straffes for at tage et studiejob. Derfor skal SU-modtagere nu have lov at tjene 12.000 kroner mere om året.

En god start på livet

Alle børn fortjener en god start på livet. Vi ved, at de første 1.000 dage af et barns liv er altafgørende for dets videre trivsel. Derfor har Det Konservative Folkeparti med social- og børneminister Mai Mercado afsat en milliard kroner til at styrke indsatsen hos landets yngste. Vi lancerer eksempelvis den såkaldte 1.000-dages plan for 0-2-årige børn fra sårbare familier, ligesom vi afsætter penge til at ansætte mere end 450 ekstra pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange sårbare børn. Det er noget, der kan mærkes. 

Hjælp og omsorg, når du har brug for det

Vores sundhedsvæsen får også et løft. Det bliver mere sammenhængende med den nye sundhedsreform. Samlet afsætter vi over en halv milliard kroner til at styrke sundhedsvæsenet. For vi kæmper hver dag for, at du får hjælp og omsorg, når du har brug for det. Eksempelvis afsætter vi midler til at hjælpe borgere med svære psykiske lidelser, og vi forkorter ventelisten for de 25.000 danskere, som venter på at få et høreapparat. Vi styrker også kampen mod kræft, når vi nu kan tilbyde drenge en HPV-vaccination på linje med piger.

Sidst, men absolut ikke mindst vil jeg nævne og minde om, at vi skal kære os om samfundets ældste. Det skal belønnes, når man har knoklet hele livet. Derfor giver vi folkepensionen et løft næste år og sikrer, at den fremover lønreguleres. Samtidig skal vi tage os af de mange ældre, som desværre lider af ensomhed. Det kan vi gøre bedre, end vi gør i dag. Derfor afsættes der 100 millioner kroner årligt frem til 2022, der skal blandt andet skal bekæmpe ensomhed blandt ældre.