Klimarådet: Danmark får rigtig travlt, hvis vi skal nå klimamål

Danmark bliver ikke klimaneutralt i 2050 uden nye tiltag. Og vi får rigtig travlt efter 2030, advarer Klimaråd.

Speederen skal jokkes i bund, hvis Danmark skal nå at leve op til sin ambition om ikke at udlede nogen CO2 i 2050.

Så ildevarslende lyder det fra det uafhængige organ Klimarådet, der fredag præsenterer sin årlige analyse af de danske klimamålsætninger og -forpligtelser. 

Faktisk betyder de initiativer, regeringen har aftalt, at det kommer til at gå markant langsommere end hidtil med at reducere udledningen af drivhusgasser. Frem mod 2030 kommer tempoet ned på en fjerdedel af, hvad det er i dette årti. 

- Det, synes vi i Klimarådet, er lidt tankevækkende, når vi lige har fået en rapport fra FN's klimapanel, der fortæller, at de næste 10 års klimapolitik i verden bliver afgørende for muligheden for at opfylde målsætningen i klimaaftalen fra Paris, siger rådets formand, økonomiprofessor Peter Birch Sørensen. 

Han kalder det "stærkt problematisk".

 - Vi kommer til at skubbe den grønne omstilling foran os, og Danmark får meget travlt efter 2030, hvis vi skal nå målet i 2050.

CO2-udledningen vil falde for langsomt

2050-målet er, at Danmark til den tid skal være et drivhusgasneutralt land. Det besluttede Folketinget i forbindelse med energiaftalen, der faldt på plads i slutningen af juni. 

Det handler mere præcist om det knudrede ord 'nettonuludledning'. Det betyder, at Danmark kun kan udlede drivhusgasser, hvis vi samtidig kompenserer for det ved at skabe skove og andre tiltag, der kan optage samme mængde CO2. 

Men Klimarådets fremskrivning viser, at...: 

- Selv med energiaftalens tiltag og regeringens udspil til en klimaplan vil udledningerne falde markant langsommere mellem 2020 og 2030, end de er faldet i perioden 2011-2020. Efter 2030 skal tempoet i den grønne omstilling derfor øges kraftigt, hvis målet om nettonuludledning skal nås, skriver rådet i analysen.

På vej mod 2050

Mens vi venter på 2050, skal Danmark leve op til både egne og internationale ambitioner som Paris-aftalen fra 2015, hvor verdens lande forpligtede sig til at holde den globale temperaturstigning ”et stykke under to grader med sigte på at begrænse stigningen til 1,5 grader”.

Hvis vi skal nå det, skal vi skrue kraftigt ned for CO2-udledningen, konkluderer FN's klimapanel i en ny rapport. Den viser, at den globale udledning af CO2 inden 2030 skal reduceres med cirka 45 procent i forhold til 2010. Og udledningen skal altså ligge på et rundt nul i 2050. 

Herhjemme har vi et mål om, at 10 procent af transportsektorens energi skal være vedvarende i 2020. Det kommer vi ikke til at leve op til, som det ser ud nu. 

For at nå det, anbefaler Klimarådet blandt andet at booste salget af elbiler. Der skal også skubbes på udviklingen med at overgå til biogas for den tunge transports vedkommende. 

Landbrug og transport skal holde for

Og inden 2030 skal vi nå følgende mål: 

  • I 2030 skal 55 procent af energien, vi bruger i Danmark, komme fra vedvarende energikilder. 
  • Kul skal udfases som energikilde. 
  • Og en større del af transportsektorens energi skal komme fra vedvarende energi. 

Det kan vi godt nå, hvis der bliver skruet på nogle knapper nu, mener Klimarådet.

Det kræver blandt andet mere jord og skov, der kan optage CO2, samt at landbruget og transportsektoren også skruer ned for udledningen.

Det kan de for eksempel gøre ved at ændre foder til landbrugsdyrene og at gå over til busser, der kører på brint, el- eller biogas, lyder det.