Politik

BLOG: I gymnasiet skal man også lære at møde til tiden

BLOG: Når man går i gymnasiet, er man der naturligvis først og fremmest for at modtage undervisning og blive dygtigere.

Men man er der ikke kun for at modtage. Man er også en del af et forpligtende fællesskab, hvor der stilles krav og er forventninger til, at man engagerer sig og deltager. Det er både af hensyn til de lærere, der underviser en, men også i høj grad af hensyn til ens klassekammerater. 

Derfor er jeg også lidt forundret over den debat, der er kommet i kølvandet på undervisningsminister Merete Riisagers nye fraværsregler, som sikrer en højere grad af konsekvens, når eleverne kommer for sent.

Nogle gymnasieelever føler sig truffet og uretfærdigt behandlet, når vi kræver, at man skal møde til tiden – ellers får man fravær.

Jeg kan godt huske, hvordan det er at være ung. Jeg har to sønner, der stadig er unge. Derfor kan jeg også godt sætte mig ind i, at livet nogle gange er svært i de år, når man går på gymnasiet.

Men man skal huske, ungdomsuddannelser ikke bare er vigtige rent fagligt. De er også med til at danne unge mennesker og gøre dem klar til livets videre færd.

Og hvis man tror, at det er urimeligt at kræve, man skal møde til tiden, ja, så bliver man nok skuffet, når man kommer ud på arbejdsmarkedet senere i livet.

Flere har i denne debat også virket til lidt at misforstå betydningen af ordet liberal – og har argumenteret for, at det er særligt liberalt at lade det være op til de unge selv at bestemme, hvornår de har lyst til at møde

Det er jeg helt uenig i. I min optik er det bestemt også liberalt at stille krav om, at man skal deltage i det forpligtende fællesskab, som et gymnasium er – og som man jo selv helt frit har valgt at være med i.

Jeg møder rigtig mange unge mennesker rundt om i Danmark. Og jeg ved godt, at det ikke altid er nemt at være ung. Man vil ofte mene, at livet er uretfærdigt.

Men det er en forkert kur at stille færre krav og pakke de unge mennesker så meget ind i vat, at man kan opføre sig som man vil uden at det har konsekvenser.

Alle unge skal have mulighed for at udleve deres drømme og deres potentiale. Men vi skal også møde dem med forventninger og krav på vejen.