Politik

BLOG: Feministisk bunkermentalitet i Albertslund

BLOG: Pia Kjærsgaard kritiserer, at spillestedet 'Forbrændingen' i 2019 kun vil hyre kvindelige artister.

Spillestedet ”Forbrændingen” i Albertslund har taget konsekvensen af det, som de mener er en skæv kønsfordeling ved danske musikfestivaler og på spillesteder, og vil derfor næste år udelukkende hyre kvinder til at optræde. I sensommeren blev blandt andet Smukfest kritiseret for, at der optrådte flere mænd end kvinder, og det samme gjorde sig gældende andre steder.

”Jo større diversitet, desto flere nuancer og mere kvalitet får vi i det musikalske klima i Danmark. Derfor booker vi i 2019 et helt årsprogram, der centrerer sig om kvinder”, lyder det helt grotesk fra Forbrændingens kunstneriske leder, Jeppe Skjold, som ”tror på, at en mere ligelig fordeling mellem mandlige og kvindelige kunstnere på de danske musikscener vil bidrage til bedre kunst og højere kvalitet”.

Og jeg som gik og troede, at kvalitet var fuldstændig kønsneutral, og at spillesteder og festivaler naturligvis hyrer de kunstnere, som trækker publikum til. Siden hvornår er det blevet et spillesteds opgave at opdrage befolkningen og deres publikum? Jeppe Skjold mener ikke, at ”kønskvoteringen” vil skabe nogen konflikter i forhold til loven, for målt over en fem-årig periode vil et flertal af kunstnerne stadig være mandlige.

Jeg synes, at det i dén grad er noget sludder og vrøvl at kæde køn og diversitet i musiklivet sammen, og det kan kun betragtes som en forlængelse af den debat, som har hærget Danmark og vesten gennem de sidste par år – blandt andet i skikkelse af #metoo, hvor særligt mænd i kultur, uddannelse og politik er blevet lagt for had og har måttet forsvare sig mod anklager for ting, de skulle have gjort sig skyldige i for hele årtier tilbage i tiden.

Samtidig er den en styrkelse af hele det identitetspolitiske cirkus, som selv kræfter på venstrefløjen er begyndt at advare mod. Identitetspolitikken handler om alt fra køn og seksuel orientering over hudfarve til religiøse tilhørsforhold. Den kender kun til ”krænkere og krænkede”. Den kender kun til gerningsmænd og ofre – og er destruktiv for fællesskabet. Navnlig efter valget af Donald Trump som USA's præsident er hysteriet eksploderet fuldstændig. Sandsynligvis fordi han både er klodset, hvid og mand.

Det undrer ikke, at Anders Laursen, formand for Dansk Musiker Forbund, synes, at det er et godt initiativ. Ingen havde vel forventet noget oprør fra den side og da slet ikke fra en mand? Spagfærdigt tilføjer han dog, at ”arbejdet med at skabe balance mellem kønnene skal ske i samarbejde med mændene”. Ja, ellers bliver manøvren unægtelig også svær – og helt ude af balance.

Mon ikke tingene går i sig selv igen? For de fleste spillesteder, koncerthuse og festivaler er også underlagt markedskræfterne og reglen om udbud og efterspørgsel. I længden går det kun at hyre de kunstnere, der kan trække publikum til, for ingen forbrugere gider lader sig opdrage. Så går de da bare et andet sted hen. Den feministiske bunkermentalitet medfører ingen fremgang.