Advarsler om kræftrisiko strandede i et år: - Det får konsekvenser, lover minister

16x9
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) under samråd om arbejdsmiljøreglerne vedrørende anvendelse af krom-6. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

- Jeg er ked af, at den viden har været så lang tid om at finde vej til mig som minister, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

I mere end et år kan danske metal- og industriarbejdere være blevet udsat for alt for høje doser af det kræftfremkaldende stof krom-6, selvom myndigheder var bekendt med risikoen. 

Det beklagede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) igen og igen på et samråd med beskæftigelsesudvalget tirsdag. Han kaldte det "en trist dag for beskæftigelsesministeriet". 

- Ingen skal blive syge eller komme til skade ved at gå på arbejde, fastslog han og lovede at komme til bunds i sagen. 

- Vi skal internt i beskæftigelsesministeriet beslutte, hvad den her sag skal få af konsekvenser, lød det fra ministeren. 

Forstå sagen kort

Det er det klassiske spørgsmål om, hvem der vidste hvad og på hvilket tidspunkt? Og hvorfor blev der ikke reageret på den viden? 

Her er et oprids: 

  • Allerede i 2012 fastslog Verdenssundhedsorganisationen, WHO, at stoffet krom-6 er kræftfremkaldende. 
  • Det har både NFA og Arbejdstilsynet vidst siden maj 2017. Men den viden var hverken nået videre til ministeren eller arbejdspladserne. 
  • Derfor har grænseværdierne for, hvor meget krom-6 man må bruge på danske arbejdspladser, ligget 200 gange højere, end de burde med den nye viden.
  • Det anslås, at 10.000 danske metal- og industriarbejdere er udsat for krom-6. For eksempel i forbindelse med svejsning og overfladebehandling af metal. Det estimeres, at cirka 200 af de 10.000 personer, som er blevet udsat for den nuværende grænseværdi gennem et helt arbejdsliv, vil få lungekræft.
  • Beskæftigelsesministeren blev først bekendt med risikoen i oktober, hvorefter han orienterede Folketinget. Han bad også Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om en forklaring.

Det sagde politikerne 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V): 

- Det er på ingen måde acceptabelt. Det betyder, at NFA og Arbejdstilsynet har ligget inde med denne viden i mere end et år, før der blev handlet på den.

- Jeg er blevet orienteret alt for sent i forløbet, og der er problemer i den måde, viden er håndteret på. Arbejdet med en eventuel stramning af grænseværdien kunne have været i gang langt tidligere. Det her er meget meget utilfredsstillende.

- Det er trist og sløset dialog mellem to offentlige myndigheder. Det er på ingen måde acceptabelt. 

- Jeg er ked af, at den viden har været så lang tid om at finde vej til mig som minister. Det kan jo have betydning for medarbejdere på landets arbejdspladser.  

Karsten Hønge, beskæftigelsesordfører for SF: 

- Det er ikke bare en trist dag for beskæftigelsesministeriet. Det er en trist dag for de arbejdere, der har arbejdet med det her stof. Det er dem, det er trist for. Dem og deres familier.

- Virksomheder har ikke været indstillede på, at det her er dødsensfarligt for de mennesker, der arbejder med det. Hvad gør vi ved det? Og hvad gør vi ved de mennesker, der har været udsat for fare, mens nogen har vidst det her? 

Christian Juhl, beskæftigelsesordfører for Enhedslisten: 

- Jeg kan huske det helt tilbage fra 1980'erne, hvor man diskuterede, hvordan man kom udenom krom-6. Om man for eksempel kunne lime i stedet for at svejse? Hvorfor pokker har vi ikke forbudt så farligt et stof før? 

Det sker der nu

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har varslet en række initiativer. Her er nogle af dem:

  • Han vil iværksætte en taskforce, der skal gennemgå alle de danske grænseværdier. Der skal særligt ses på stofferne kvarts, zink, oxid og asbest. 
  • Han har bedt om en informationskampagne, så viden om krom-6 hurtigst muligt bliver spredt til alle arbejdspladser, så der ikke er flere, der bliver udsat for unødig risiko. 
  • Der skal være stærkere samarbejde mellem tilsynsmyndigheder, arbejdsmarkedets parter, Kræftens Bekæmpelse med flere, så ny viden om kræftfremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet kommer ud. 
  • Og så vil ministeren altså finde ud af, hvilke konsekvenser sagen skal få internt i ministeriet. 

Det er endnu uvist, hvor mange kræfttilfælde der kan spores tilbage til krom-6.