BLOG: Vi behandler desværre flygtningekvinder i Danmark, som om de er komplet hjælpeløse.

Det er en helt forkert tilgang, for det er sundt at have forventninger til hinanden.

Vi har en aftale med hinanden her i Danmark. Man forsørger sig selv, hvis man kan. Der er et spørgsmål om tillid og respekt. Desværre har vi en gruppe mennesker, der i dag ikke i tilstrækkelig grad lever op til deres del af aftalen.

Alt for mange flygtningekvinder går ledige rundt på offentlig forsørgelse i stedet for at arbejde eller uddanne sig. De lader sig forsørge af alle andres penge.

Sådan er det ikke nødt til at være. Der er helt almindelige borgere i det her land, der står tidligt op for at passe deres rengøringsjob eller fabriksarbejde, arbejder udendørs i dårligt vejr og tager en ekstravagt ved kassen. Der er ikke nogen, der er for fine til at tage fat her i Danmark, for man skal forsøge sig selv, når man kan. Og det skal flygtningekvinderne også. For det gælder bestemt også dem.

Inaktive år efter år

Enhver kan se på tallene, at den er gal. En aktuelt undersøgelse viser eksempelvis, at jobparate flygtningekvinder er halvt så meget i aktivering sammenlignet med mandlige flygtninge. Det er jo helt galt.

Måske tror du, at der kun er tale om folk, der lige har sat fod på dansk jord. Men så begrænset er problemet desværre ikke. For det er ikke engang hver femte af dem, der er i arbejde efter hele tre år i Danmark.

Jeg mener, at vi skal tage fløjlshandskerne af og stille krav. Det kan ikke passe, at de her kvinder mister deres arbejdsevne, fordi de krydser den danske grænse. Det er stik imod mit menneskesyn, at bare fordi man er kvinde og fra sydligere himmelstrøg, bliver man behandlet som et hjælpeløst offer. Det er ingen tjent med – og da slet ikke kvinderne. Jeg er overbevist om, at de slet ikke ville have noget imod at arbejde, hvis de først kom i gang.

Basale krav gælder alle

Der er nogle basale krav, man skal leve op til her i Danmark. Man skal overholde loven, tale vores sprog, arbejde og tage vores kultur til sig. Blandt andet. Alt det bliver lettere, når man omgås danskere på arbejdspladsen, for så er man nødt til at tale mere dansk, end man plejer. Og det er bare lettere at forstå en kultur, hvis man taler med de mennesker, der er med til at udgøre den.

Den slags basale krav gælder alle - også indvandrerkvinderne. Hvis man ser på dem, der kommer fra ikke-vestlige lande, så er mere end halvdelen uden arbejde. Det siger sig selv, at vores arbejde på dette område langt fra er færdigt.

Heldigvis kan vi se positive resultater af den politik, vi fører. Flere og flere mandlige flygtninge er i beskæftigelse. Men det er deprimerende at læse, at kommunerne sender halvt så mange flygtningekvinder i praktik som mænd. Systemet skal hellere indrettes sådan, at vi stiller krav. For der skal flere flygtninge og indvandrere i arbejde.