Politik

Bæveren har det godt i Danmark - men det er løbet løbsk, lyder kritik

Nye optagelser fra et vildtkamera viser, hvordan bæveren ivrigt gnaver sig gennem et skovområde i Vestjylland.

Afgnavede pilebuske, fældede træer og nye dæmninger. De taler deres tydelige sprog: Bæverne har gjort deres indtog.

De store gnavere havde været ude af den danske natur i flere århundreder, da staten i 1999 valgte at genudsætte 18 bævere i området mellem Struer og Lemvig. Siden er der kommet mange flere til, og i dag vurderer Naturstyrelsen, at der er omtrent 200 bævere.

De nyeste optagelser fra TV 2s vildtkamera fra området viser, hvordan bæverne ivrigt gnaver i træer og bygger dæmninger i vandløb, når mørket falder på.

Men selvom den ellers sky gnaver på natarbejde kan være et sødt syn for nogen, så er det langt fra alle, der bifalder dens handlinger.

Oversvømmer brugbar jord

Private lodsejere og naboer til de skovområder, der huser bæverne, har fået nok af den langtandede fætter, som de siger ødelægger deres natur.

Det er særligt beboerne nær skovområdet Klosterheden Plantage i Vestjylland, der klager over gnaveren. Flere marker står nemlig under vand, skove bliver fældet og flere åer ligger i tørke.

Det gør brugbar jord ubrugelig.

Flere beboere nær Klosterhede i Vestjylland har fået nok af bæveren. Lodsejeren Orla Lauridsen viser, hvordan bæverne har ødelagt hans mark. Video: Liza Krasnova Skov

- Folk tror, at bæveren bare lægger lidt grene og laver en dæmning. Det gør den også, men den flytter samtidig tonsvis af jord, fortæller lodsejeren Orla Lauridsen, hvis marker er placeret klods op af Klosterheden. 

Dansk Skovforening deler beboernes frustration.

- Vi synes jo alle, at det var spændende i starten, hvor man holdt bæverne inde i et begrænset område, siger bestyrelsesmedlem af Dansk Skovforening Peter Busck og fortsætter:

- Nu er det bare løbet løbsk. De er blevet for mange, og man kan ikke styre dem.

Og særligt overrislede marker er et problem, mener han.

- Hvis skov- eller markområder er oversvømmet, således at lodsejeren ikke kan producere det, som er hensigten, er det langt fra godt, siger Peter Busck.

Burde kunne skydes

De mange problemer, som gnaverne fører med sig, har fået beboerne til at bede myndighederne om hjælp til at regulere antallet af bævere. Lodsejerne vil gerne gøre det lovligt at skyde det ellers fredede dyr.

Det kræver dog en ny forvaltningsplan for bæveren i Danmark. Den seneste plan blev vedtaget i 1998 og indeholder ikke konkrete anvisninger for reguleringen.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen fortæller til TV 2, at udfordringen ligger i at finde ud af, hvordan "vi kan leve i et fornuftigt samspil med bæveren".

- Det er vigtigt at sige, at bæveren er en truet art. Den bidrager jo også vældig godt til biodiversiteten og til mangfoldigheden i den danske natur, men selvfølgelig skal der være en balance i hensynet til naturen og hensynet til mennesker, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- I den nye bæverhandlingsplan, som er under udarbejdelse i øjeblikket, skal vi se på, hvordan vi afpasser det her hensyn. 

Bæverne sidestilles med ulve

Den nye forvaltningsplan skulle have været færdig i 2016, men er blevet udskudt utallige gange. TV 2 har uden held forsøgt at få svar fra ministeriet på, hvorfor den endnu ikke er udfærdiget. 

Flere foreninger undrer sig også over, hvorfor planen har været så længe undervejs. 

En af dem er Danmarks Naturfredningsforening, der sidestiller situationen med ulveproblemet, vi havde i vinter. Her var tvivlsspørgsmålet, hvorvidt bestanden af de truede ulve skulle reguleres. 

- Bæveren og ulven er under de samme bestemmelser i EU's habitatdirektiv. Forskellen er bare, at der er en levedygtig bestand af bævere herhjemme. Det er der ikke med ulvene, siger biolog og repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening Bo Håkonsson og fortsætter:

- Det betyder, at arten godt kan tåle, at man fjerner de dyr, der skaber problemer.

Han understreger dog, at der ikke kan foretages noget, før ministeriets forvaltningsplan er på plads.