BLOG: Nu kan gymnasieelever få fravær for at styrte på cyklen

BLOG: Undervisningsministeren har underlagt gymnasierne i Danmark et nyt, tåbeligt fraværsregime.

Undervisningsministeren har underlagt gymnasierne i Danmark et nyt, tåbeligt fraværsregime. Fremover kan elever straffes med 100 % fravær for at komme to minutter for sent til en time. Det besluttede hun i oktober, og dermed blev hverdagen som gymnasieelev ændret markant.

Hvis bussen er forsinket eller S-toget ikke kører som planlagt, så er det ikke længere nok med en god forklaring. Heller ikke selvom man bor langt fra uddannelsen. Heller ikke selvom, eleven kan bevise, at forsinkelsen ikke skyldes egne fejl. Sådan dikterer de nye fraværsregler for gymnasieelever. Den enkelte lærers selvstændige professionelle vurdering er sat til side til fordel for en unødvendig, bureaukratisk måde at registrere fravær.

I SF er vi imod de nye regler. Skal vi have fokus på elevernes fravær i gymnasiet? Ja, det skal vi. Skal gymnasierne arbejde for at nedbringe elevernes fravær? Ja, det skal de. Skal der være fælles firkantede regler for fraværsregistrering, der underminerer den enkelte lærers selvstændige vurderinger? Nej, det skal der ikke. Vi må have lidt tillid til at gymnasierne kan selv.

De nye regler er et udtryk for detailstyring, når det er værst. Hvis ministeren havde talt med rektorerne på landets gymnasier, ville hun vide, at skolerne allerede arbejder med at nedbringe fraværet. Mange steder er der allerede fundet gode lokale løsninger. Derfor undrer det mig, at ministeriet nu direkte vil diktere, hvordan skolerne administrerer elevernes fravær. 

Tidligere kunne elever også få fravær hvis de kom for sent. Men det var altid den enkelte elevs forklaring, der var afgørende for, om der blev registreret fravær. Hvis bussen eller toget var forsinket den morgen eller man skulle gå tidligere for fx at tage til lægen, registrerede lærerne ikke fravær. Den mulighed er der ikke længere. Nu kan eleverne i princippet styrte på cyklen en kold vintermorgen, komme ind i klassen et par minutter forsinket med blodet ned af benet fra såret på knæet og stadig skulle modtage straffen på 100 % fravær. Det giver jo ingen mening.

Der er ingen tvivl om, at de nye regler vil lægge et yderligere pres ned over nogle af eleverne, der i forvejen er pressede over karakterer, ranglister, bonusordninger osv. Vi skal give de unge mennesker mere ro på – ikke presse dem yderligere med tåbelige regler.

I SF mener vi, at skolerne bør have lokal frihed til at arbejde med fravær på den måde, der giver mening. Vi har tillid til, at lærerne bedst selv kan vurdere, hvornår en elev skal have fravær. Det er spild af skolernes ressourcer, når de skal bruge tid på administration af nye fraværsregler. Deres knappe ressourcer er brugt langt bedre på selve undervisningen – på at sikre, at eleverne lærer og trives. Derudover skal skolerne arbejde med elevernes trivsel og sikre, at der er et godt studiemiljø – det ved vi rent faktisk virker mod fravær. Men det bliver jo sværere, når den selv samme minister konstant sparer på uddannelse.

Reglerne bør ændres hurtigst muligt. Derfor har vi taget initiativ til at få emnet på dagsordenen på næste møde i gymnasieforligskredsen. Her vil vi gøre, hvad vi kan, for at overbevise resten af forligskredsen om, at ændre de firkantede, bureaukratiske fraværsregler.