BLOG: Sådan kan Mette Frederiksen blive børnenes minister

BLOG: Mette Frederiksens vision om at ville være børnenes statsminister, hvis flertallet skifter efter valget, er sød musik i en SF’ers øre.

For børneområdet er et område, som altid har været hjerteblod for os. En god start i livet til alle børn er den vision, vi har forfulgt længe, vi forfølger og vil og skal forfølge i fremtiden.

Derfor er jeg rigtig glad for visionen. Men vi har stadig til gode at se konkrete ryk på helt centrale områder fra Socialdemokratiet. For selvfølgelig skal vi skabe muligheder og fjerne de benspænd og blylodder, der sætter børn bagud fra start.

Vi kunne starte med at sikre mere ro på til børnene, mens de er i vuggestue og børnehave. Aflyse de borgerliges planer om skattelettelser og i stedet ansætte mere pædagogisk personale og indføre et loft over, hvor mange børn, der må være pr. voksen i daginstitutionerne.

I en landsdækkende kampagne, ’#minnormering’, lagde pædagoger deres oplevelse af hverdagen op på sociale medier. Et af eksemplerne var en pædagog, der kl. 13.30 stod alene med 17 børnehavebørn. Det skaber på ingen måde ro på, tid til omsorg og læring og et fornuftigt arbejdsmiljø. For få voksne i børnehaver og vuggestuer må og skal en statsminister, der vil være børnenes statsminister, gøre op med.

Vi skal samtidig sætte en stopper for, at børn bliver sendt tidligere fra vuggestue til børnehave og indføre et klasseloft på 24 elever i folkeskolen. En folkeskole, hvor vi også skal skrue gevaldigt ned for de nationale test og karakterræset, give bedre muligheder for kortere skoledage og flere timer med to voksne.  

En ny politisk kurs for Danmark må også betyde, at forholdene for børn på asylcentrene løftes, og selvfølgelig skal vi ændre de regler, som tvinger små piger som Mint væk fra deres familier.

Vi skal fjerne kontanthjælpsloftet, der har medført, at tusindvis af børn vokser op i fattigdom. Det kan ikke være rigtigt, at op mod 45.000 børn i Danmark i 2018 oplever fattigdom på nært hold. Det må være førsteprioritet for børnenes statsminister at afskaffe loftet, som, vi ved, presser økonomisk udsatte familier endnu mere. Lad os få en konkret plan for afvikling af børnefattigdom i Danmark.

Der er rigtig meget, vi allerede samarbejder om. Vi kæmper sammen for, at børn lettere kan få skoleudsættelse. Vi kæmper sammen for flere ressourcer til at hjælpe de mindste. Vi kæmper sammen, for at folkeskolen bliver mere fri.

Men hvis en ny regering skal være børnenes regering – og det ser SF meget gerne – så skal Mette Frederiksen og Socialdemokraterne også rykke på alle de andre ting.