BLOG: Nedlæg jobcentrene

16x9
Arkivfoto. Foto: Ida Guldbæk Arentsen / Scanpix Denmark

Kan du huske den sørgelige historie om Ulla?

Hun blev uberettiget nægtet førtidspension af sin kommune, selvom hun både er ramt af skoliose og Parkinsons.

Den historie glemmer jeg aldrig. Heldigvis endte Ullas kommune i sidste ende med at tildele hende en velfortjent førtidspension, fordi civilsamfundet gik sammen mod systemet.

Jeg finder det uværdigt og uacceptabelt, at det skal komme så vidt. Det var tydeligt for enhver, at Ulla ikke kunne arbejde. De eneste, der ikke var af den holdning, var DJØF’erne og sagsbehandlerne i kommunen. Sådan er det desværre mange steder. Syge danskere tvinges i arbejde. Det skal stoppes!

Det er en uværdig måde, politikerne behandler vores syge medmennesker på i Danmark. I Nye Borgerlige vil vi adskille beskæftigelsespolitik og socialpolitik. Hvis man er for syg til at arbejde, skal man ikke piskes rundt i systemet på landets jobcentre. Så skal man have en førtidspension, der er baseret på en lægefaglig vurdering – ikke på baggrund af mavefornemmelsen hos en sagsbehandler eller en DJØF’ers excel-ark. Man skal kunne leve et værdigt liv i økonomisk tryghed. Det må aldrig handle om økonomi, hvis folk er så syge, at de ikke kan arbejde. Tænk, at der i dag er terminalt syge borgere, som dør, mens de er i ressourceforløb og venter på en førtidspension. Det er det rene vanvid!

Vi vil nedlægge landets jobcentre og hæve førtidspensionen. Og vi vil knytte retten til offentlig forsørgelse til det danske statsborgerskab, så vi sikrer, at det kun er danskerne, der har gavn af vores sociale sikkerhedsnet. Danmarks Radio har tidligere regnet ud, at det vil koste mindre at hæve førtidspensionen, end det koster at administrere jobcentrene. Lad os straks sætte i gang! Jobcentrene er ineffektive, dyre og skadelige for borgerne. De skaber ofre – ikke jobs. De er med til at gøre helt almindelige danskere til klienter.

Hele jobindsatsen i Danmark vurderes at koste hele 13 milliarder kroner om året – mere end 100.000 kr. per ledig, før der overhovedet er udbetalt en krone i ydelser til den ledige. Forleden læste jeg i Berlingske, at en socialrådgiver betragter det som et sygt system. Den karakteristik er jeg helt enig i. Med vores politik frigiver vi medarbejderne i jobcentrene. Så kan de få et job i det private erhvervsliv, hvor de kan gøre nytte og skabe værdi for sig selv og for samfundet.

Jeg glæder mig meget over, at vi lever i et land, hvor vi hjælper hinanden. Selvom vi ikke kender hinanden personligt, bekymrer vi os om hinanden på grund af vores nationale værdifællesskab. Jeg sætter stor pris på den folkelige solidaritet. Den skal vi bevare og styrke.

Vi skal udstikke en helt anden kurs. Vi skal væk fra politikernes massive svigt. Vi skal have en beskæftigelsespolitik, der giver danskerne friheden og ansvaret tilbage. Kan man arbejde, skal man selvfølgelig forsørge sig selv. Og så skal vi have en socialpolitik, der sikrer, at man selvfølgelig skal beskyttes, hvis man er for syg til at arbejde. Alt andet er uværdigt og uacceptabelt!