Politik

Efter svindel i Socialstyrelsen: Whistleblower-ordning skal forhindre snyd

Forebyggelse af snyd har været en del af de satspuljeforhandlinger, der blev afsluttet torsdag.

Forhandlingerne om fordelingen af satspuljemidlerne har denne gang stået i skyggen af sagen, hvor den tidligere ansatte i Socialstyrelsen Britta Nielsen er anklaget for at have svindlet for 111 millioner kroner.

Derfor har partierne bag satspuljen også vedtaget en række initiativer, der skal forhindre, at lignende sager kan opstå igen.

Frivillige organisationer skal hjælpes til at lave "good governance"-regler, som nedfælder principper for god ledelse.

Samtidig oprettes en whistleblowerordning, som frivillige organisationer på det sociale område kan benytte, hvis de opdager fejl eller uregelmæssigheder i tildelingen af tilskud.

Derudover indeholder den aftale, der blev indgået torsdag formiddag, en fordeling af 1,1 milliarder kroner til sociale indsatser.

Det kommer blandt andet personer, der har været udsat for seksuelle overgreb til gode, ligesom der er sat penge af til ofre for fysisk og psykisk vold samt stalking.

Hvad er satspuljen?

Overførselsindkomsterne i Danmark stiger hvert år en smule mindre end lønnen.

Det betyder, at folk på overførselsindkomst har mindre at leve af, end de ville have haft, hvis overførslerne var steget så meget som lønningerne. Til gengæld bliver der på den måde penge til en lang række sociale projekter.

Og det er på grund af satspuljen.

Pengene til puljen tages fra den automatiske regulering af overførselsindkomster, som stiger 0,3 procent mindre end den gennemsnitlige lønudvikling, oplyser Socialministeriet. 

Puljen er altså en kompensation for, at offentlige ydelser som pensioner og kontanthjælp, stiger med en langsommere takt end lønninger.

Hvis lønnen stiger mindre end to procent, stiger overførselsindkomsterne dog lige så meget det år.

Puljen blev skabt i 1990 ved et forlig mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, SF, Det Radikale Venstre, Venstre, Centrumdemokraterne og Kristeligt Folkeparti. Under VK-regeringen gik Dansk Folkeparti med i satspuljen. Kun Enhedslisten står udenfor.