Efter Operation X's listeria-afsløringer: Whistleblowere skal udløse kontrolbesøg

Et samlet folketing har onsdag vedtaget et nyt fødevareforlig.

Når en medarbejder fremover henvender sig om fusk med kontrolrapporter, mærkning af gammel mad og andre fødevareovertrædelser, vil det automatisk udløse en udrykning fra Fødevarestyrelsens rejsehold.

Det er et af flere tiltag i et nyt fødevareforlig, som et samlet folketing netop er blevet enige om. 

- Det, der er afgørende, er, at man som medarbejder i en virksomhed er klar over, hvor man skal henvende sig, og at man skal henvende sig. Som almindelige forbrugere er vi meget afhængige af, at de, som bliver opmærksomme på overtrædelser, også gør opmærksom på dem, og det styrker vi nu, siger klima- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Mere oplysning

Stramningerne kommer i kølvandet på TV 2-programmet Operation X's afsløring af, hvordan det nordjyske firma Jelex Seafood bevidst forfalskede kontrolrapporter og solgte fisk med den farlige bakterie listeria til en kunde i Spanien. Du kan se udsendelsen her:

I udsendelsen kom det frem, at man i Fødevarestyrelsen havde siddet en henvendelse om ulovlighederne overhørig, og det er eksempler som dette, folketingets politikere nu vil dæmme op for. 

- Det, der bliver anderledes med det nye fødevareforlig, er dels, at vi gør mere opmærksom på, hvordan man har mulighed for at dele sin viden, hvis man får en viden om ubehageligheder i den virksomhed, man er en del af, og så dels en forpligtelse over for Fødevarestyrelsen om, at man agerer på henvendelsen, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Det skal dels ske ved en opfølgende samtale med den, der er whistleblower, med mindre vedkommende er anonym, og dels, at man følger op med et besøg hos den virksomhed, der er anklaget, siger han og tilføjer, at man dog vil sortere chikanehenvelser fra. 

Et krav fra S

Skærpede regler for håndteringen af whistleblowere har blandt andet været et krav fra Socialdemokratiet, understreger fødevareordfører Simon Kollerup.

- Problemet med den hidtidige indsats, når man har modtaget henvendelser fra personer i en virksomhed, har været, at vi har set eksempler på, at man ikke bliver taget alvorligt. Man bliver ikke engang kontaktet af Fødevarestyrelsens rejsehold, når de kommer ud og foretager deres kontrol, siger han og henviser til blandt andet til sagen med Jelex Seafood.

- Med Fødevareforlig 4 får vi styrket indsatsen på to måder. Dels vil det udløse en kontrol, når en medarbejder henvender sig, og dels bliver vedkommende rent faktisk taget alvorligt og spurgt om den viden, vedkommende har fra virksomheden.

Fokus på svindlere

Foruden det øgede fokus på whistleblowere vil forligskredsen blandt andet skærpe fokus i den generelle fødevarekontrol samt udrydde det, den kalder myter om fødevarer.

- Med forliget sikrer vi, at vi har et større fokus på dem, der ønsker at snyde med vores fødevarer, og på at gøre tilværelsen nemmere for det meget store flertal af virksomheder, som ønsker at præsentere deres stolthed over danske fødevarer, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Vi indfører et nyt kontrolsystem, som indebærer en større hjælp til nystartede virksomheder, og som indebærer et større fokus på virksomheder, der overtræder reglerne, som blandt andet indebærer, at de selv kommer til at betale for en efterfølgende fuld kontrol.

Herunder kan du se en oversigt over nogle af de nye tiltag i fødevareforliget. 

Fødevareforlig 4

 1. Nyt kontrolkoncept

  • Fødevarevirksomheder, som bevidst forsøger at snyde, får grundigere og hyppigere besøg af Fødevarestyrelsen fremover. De skal desuden selv betale for den ekstra kontrol.

   Til gengæld lempes kontrollen for de virksomheder, som bedst overholder reglerne. Det kan være caféer, restauranter og supermarkeder.

  • Alle nye fødevarevirksomheder skal fremover tilbydes starthjælp med ekstra god tid til vejledning.

   

 2. Mere datadrevet kontrol

  Fødevarereguleringen og -kontrollen skal i fremtiden gradvist omstilles fra fysisk kontrol til datovervågning, analyser og målrettet kontrol, som er baseret på mere individualiserede risikovurderinger og rettet mod konkrete virksomheder og produkter.

 3. Fokus på svindel

  Fødevarestyrelsens opsøgende rejsehold skal fremover fokusere indsatsen mod svindel. Eksempelvis i forbindelse med markedsføring af fødevarer på internettet og grænsekontrollen.

  Kontrol på internettet vil også indebære bekæmpelse af falsk information om fødevareprodukter - eksempelvis usande kostråd

 4. Styrket beredskab

  Fødevareberedskabet bliver styrket med en central krisestab i Fødevarestyrelsen, der skal kunne håndtere sygdomsudbrud fra fødevarer og sygdom bandt husdyr samtidig. 

  Desuden vil der blive udviklet en ny fælles myndighedsdatabase med mikrobiologiske analyseresultater, fra både mennesker, dyr og fødevarer, som kan sikre en hurtigere adgang til data og dermed medvirke til hurtigere opklaring af sygdomsudbrud.