Politik

BLOG: Forskelle handler ikke om køn

BLOG: Ulighederne i Danmark skyldes ikke kun køn, men i høj grad kultur og social baggrund, mener Laura Lindahl (LA).

Under overskriften ”Mod til forandring. Ligestilling nu.” slår Det Radikale Venstre til lyd for, at det nu skal være slut med den manglende ligestilling mellem kønnene. Partiet mener, at unge mænd og kvinder mangler ligestilling i forhold til uddannelse, job, løn og seksuel frihed, som det lyder i udspillet.

Jeg har imidlertid vanskeligt ved at se, at forskelle i uddannelse, job, løn og seksuel frihed bunder i køn. Hvilken uddannelse eller hvilket job kan jeg som almindelig dansk kvinde ikke få på grund af mit køn, hvis jeg ellers er kvalificeret? Lønkommissionen har tidligere slået fast, at der i vidt omfang er ligeløn inden for faggrupper, men at der er en skævhed mellem kønnene, fordi kvinder for fleres vedkommende er ansat i den offentlige sektor.

Hvad angår kropslig og seksuel frihed, har kvinder i dag frihed i et omfang, vores bedstemødre aldrig kunne have drømt om. Der er stort fokus på og lille tolerance overfor sexchikane og krænkelser, og på et mere strukturelt plan tillader prævention og den frie abort kvinder at have et sorgløst sexliv og ikke være tvunget til at få børn, de ikke ønsker.

Der er uligheder i Danmark, men de er ikke så meget bundet til køn som til kultur, etnisk tilhørsforhold og social baggrund. Jeg synes, vi bør tale langt mere åbent om den sociale kontrol i visse etniske miljøer, om hvordan mange indvandrerdrenge bliver efterladt på perronen, mens pigerne stormer derudaf på uddannelserne, om vold i nære relationer og om alt det, der er større end hvorvidt en dreng kan være prinsesse til fastelavn.

Sager om hævnporno og de såkaldte puttemiddage på nogle nordsjællandske gymnasier er for mig at se ikke et spørgsmål om en generelt manglende ligestilling mellem kønnene.

Jeg betragter det som en forkert kultur på bestemte uddannelsessteder og ulovlig billeddeling, der findes i nogle kredse. Sagerne om puttemiddage og deling af intime billeder mødes af modstand, kritik og forargelse i den brede offentlighed, og det understreger for mig netop, at ligestilling og respekt på tværs af køn er normen i Danmark.

Lad os ikke gøre enkelte tematikker og normløse sammenhænge til et udtryk for, hvordan det generelt går med ligestillingen i Danmark. Det har den ikke fortjent.