Politik

BLOG: Vi skal have et sundhedsvæsen med mere tid, nærhed og lighed

BLOG: De fleste af os har oplevet, hvordan sygdom pludselig har ramt som et lyn fra en klar himmel. Pludselig slår livet en baglæns kolbøtte.

Enten kender vi et familiemedlem, en god kollega eller en nær ven. Eller også har vi oplevet sygdom på egen krop.

Heldigvis har vi i Danmark valgt, at der skal være fri og lige adgang til sundhed. At det i langt de fleste tilfælde ikke er størrelsen på pengepungen, der skal afgøre, om borgeren får den bedste behandling. Det er resultatet af socialdemokratiske beslutninger siden 1933, hvor den socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning, sammen med socialminister Steincke, traf et politisk valgt om at lægge grundstenen til det sundhedsvæsen, vi kender i dag.

Og udviklingen i vores sundhedsvæsen er også på mange områder positiv. Vi kan kurere flere sygdomme, ventelisterne på operationer er blevet kortere, udredninger af patienters fysiske eller psykiske sygdomme sker hurtigere, og kræftpatienter har i dag en langt bedre mulighed for at overleve.  Men samtidig må vi indse, at selvom de positive fortællinger er mange, og Danmarks sundhedsvæsen har det mest hårdtarbejdende, engagerede og dygtige sundhedspersonale, så findes der også en anden fortælling.

Den handler om ansatte, der slider det ene par kondisko op efter det andet, fordi de skal haste fra patient til patient. Det er desværre også virkeligheden i vores sundhedsvæsen. Det skaber utryghed hos patienterne. Det går ud over nærværet. Omsorgen. I sidste ende kan det have alvorlige konsekvenser.

I Socialdemokratiet mener vi, at det er tid til at sætte mennesket før systemet. Tid til omsorg. Vi præsenterer derfor et nyt sundhedsudspil med 13 konkrete initiativer, der skal virkeliggøre vores tre pejlemærker for Danmarks fremtidige sundhedsvæsen; tid, nærhed og lighed.

Ét af vores forslag omhandler, at der skal ansættes 1.000 flere sygeplejersker. For imens Løkke er i gang med at tegne nye streger på et Danmarkskort i endnu en skrivebordsøvelse, der skal nedlægge regionerne og centralisere sundhedsvæsnet mere, så vil vi i Socialdemokratiet blandt andet sørge for, at patienterne kommer væk fra hospitalsgangene. Sikre mindre kontrol og unødigt bureaukrati, oprette nærhospitaler tættere på danskerne og sørge for lægedækning i hele landet.

Og skulle en sundhedsordfører fra Venstre som sædvanlig sætte autopiloten på og kritisere vores sundhedsudspil, så er her en opfordring: Tag lige at læs udspillet først, sluk for autopiloten og husk på, hvad der skete, da Socialdemokratiet fremlagde store udspil om bl.a. klimapolitik og udlændingepolitik. Først kritiserer Venstre det sønder og sammen. Og efter lidt tid vender regeringen på en tallerken og gør det til sin egen politik. Behøver jeg nævne modtagecentre uden for EU? Eller flere grønne biler i 2030?

Derfor er særligt Løkke og hans løjtnanter mere end velkommen læse hele vores sundhedsudspil her. Og vi håber selvfølgelig, at regeringen også her, vil tage den socialdemokratiske politik til sig.