Politik

BLOG: Mere lokalt politi skaber tryghed

BLOG: Når man bor i Danmark, skal man kunne føle sig tryg - Uanset hvor man bor og færdes.

Med udspillet Nærhed og Tryghed vil jeg sikre et stærkere og mere synligt lokalpoliti.

Hver gang, jeg ser politi i min hverdag, bliver jeg glad. Vi har et fantastisk politi i Danmark, og vi danskere har, med god grund, stor tillid til politiet. De skaber nemlig tryghed og yder retfærdighed. Det må vi ikke tage for givet.

Men det er ingen hemmelighed, at dansk politi har været presset de seneste år. Terrorbevogtning, grænsekontrol og bandekrig har taget enormt hårdt på ressourcerne. Det er vigtige opgaver, som ikke kan undervurderes. Konsekvensen har desværre bare været, at det lokale politiarbejde har fået mindre fokus. Kommet for langt væk fra borgerne. Det laver vi nu om på.

Det er nemlig den nære tryghed, der er allervigtigst. Den tryghed, man oplever i hverdagen. Når man kender de lokale politibetjente og ved, de er der, hvis man får brug for dem. Derfor tilfører vi nu 150 ekstra betjente til de 250 betjente, der i forvejen arbejder med det lokale politiarbejde. Det vil kunne mærkes.

Mobilpolitistationer og tryghedsmøder

Politiet skal være tæt på borgerne. Skabe tryghed og synlighed i alle afkroge af Danmark. Derfor skal alle politikredse anskaffe en mobilpolitistation, der kan komme ud i alle de mindre bysamfund, hvor der ikke er en fast politistation.

De lokale politibetjente skal også være der for borgerne, når borgerne har brug for det. De skal arbejde med systematisk tryghedsopfølgning, hvor betjentene i fremtiden vil køre ud eller ringe til borgere, der har været utrygge. Samtidig får man som borger mulighed for at bestille en betjent, hvis man eksempelvis ville have en snak om indbrudssikring eller tryg adfærd på internettet.

Danskerne har krav på tryghed

Uanset om man bor i København eller i Vestjylland, hvor der er lidt længere mellem husene, mener jeg, at man har krav på at føle sig tryg. Der spiller politiet en vigtig rolle, og derfor skal vi give dem forudsætningerne for at kunne løse opgaven. Det borgernære og tryghedsskabende politiarbejde er en selvstændig kerneopgave for dansk politi. Det cementerer dette udspil.

Vi skal have nærheden tilbage. Borgeren skal sættes i centrum. Jeg arbejder hver dag for, at det bliver endnu tryggere at leve i Danmark. Hele Danmark.