BLOG: Ingen har styr på skatteborgernes penge

BLOG: Hvordan er vi kommet dertil, at der er brugt 110 millioner skattekroner, som ingen har fulgt op på?

Vi kan disse dage læse om en medarbejder i Socialstyrelsen, som er sigtet for at have svindlet for godt 110 millioner kroner.

Det er vel at mærke penge, vi inddriver fra skatteborgerne, og som skal gå til særligt udsatte.

Pengene er efter sigende landet på medarbejderens private konto, uden at det er blevet opdaget.

Hvordan kan det dog ske?

Sagen er spektakulær og formentlig unik, men sagen er også et symptom på den tilgang, der er til skatteydernes penge. Det er højst besynderligt, at man kan opkræve penge uden at vide, hvad de konkret bliver brugt på. Og uden at nogen har fulgt op på, om de reelt set gør en forskel.

Det er så respektløst overfor de mange danskere, der knokler og betaler sin skat i troen på, at pengene bruges på kernevelfærd. Og det er ikke mindst respektløst for de socialt udsatte, som pengene skulle være brugt på.

I Liberal Alliance har vi længe ment, at puljer er en uskik. Puljer afføder et virvar af bureaukrati, hvor der først skal skrives ansøgninger og senere vurderes, om der skal bevilges penge. Derefter skal der sendes afslag og oprettes projekter, der tilpasser puljernes formål.

Det er også en uskik, at vi reelt set ikke ved, om pengene overhovedet kommer ud og tjener det formål, man politisk ønsker.

Jeg bliver igen nødt til at spørge: Hvordan er vi kommet dertil, at der er brugt 110 millioner skattekroner, som ingen har fulgt op på?

Det tyder på, at den offentlige sektor er blevet alt for stor. Det kan skatteyderne ikke være tjent med.