BLOG: Politiet skal være tæt på danskerne

BLOG: For en rum tid siden skrev jeg et blogindlæg her på tv2.dk om landbetjente og det lokale politi – og hvad det betyder at have politiet tæt på si

BLOG: For en rum tid siden skrev jeg et blogindlæg her på tv2.dk om landbetjente og det lokale politi – og hvad det betyder at have politiet tæt på sig. 

Det, mener jeg, danskerne har krav på. Uanset, om man bor i et landdistrikt eller en større by, så skal man vide, at når behovet er størst, så er hjælpen nærmest.

Regeringen er helt aktuelt kommet med et udspil om selvsamme sag: om en styrkelse af det lokale politi. Det er sådan set fint, at regeringen gerne vil udstikke en retning – og bevæge sig væk fra den tiltagende centralisering, der er sket igennem det seneste årti i Danmark. Men udspillet er ikke ambitiøst nok. Vi har brug for mere end 150 betjente for at føre dét tilbage, som landdistrikterne og de mindre byer har mistet over de seneste år. Ingen tvivl om det i mit sind.  Det vil vi forsøge at overbevise regeringen om.

For Dansk Folkeparti har tingene ikke ændret sig: Vi mener fortsat, der er brug for at styrke politiet. På landet som i byerne. Derfor vil vi fortsat have fokus på at fastholde et højt optag på politiuddannelsen, så vi fortsat kan sikre et stigende antal politibetjente i de kommende år. Politiet skal ganske enkelt være mere robust. Det kan ikke gennemføres fra den ene dag til den anden, men vil – desværre – tage flere år med et højt optag. Det er, sagt på godt jysk, rigtig træls. Men det er et vilkår, at tingene ikke kan fikses fra den ene dag til den anden.

Du skal ikke snydes for min blog, som jeg skrev for et par år siden. Selvom pointerne er af ældre dato, så står jeg inde for den. Og jeg mener hvert et ord. Mere lokalt politi, tak!

Da jeg var dreng (for ikke så forfærdelig mange år siden), gik jeg i skole i en lille by midt på Bornholm. I byen var der en politibetjent og en nærpolitistation, hvor han sad nogle timer om dagen. Skete der noget i byen, så var det næsten sikkert som amen i kirken, at han enten havde en idé om, hvad det udsprang af – eller også kendte han indbyggerne så godt, at han ofte vidste, hvem der kunne vide noget. Ham, betjenten, herskede der stor respekt om, og der blev hilst, når han cyklede igennem byen. Dengang gav det os, børn, et godt og tillidsfuldt forhold til ordensmagten ligesom det gav en følelse af tryghed.

Og hvorfor fortæller jeg så denne historie?  Jo, i øjeblikket lukkes nærpoliti og landbetjentstillinger ned. Ofte fordi ressourcerne skal prioriteres anderledes. Det er som om, at argumenter for at lukke disse glimrende enheder er, at enten skal vi vælge nærpoliti – eller også skal vi vælge dem, der er meget specialiserede i at fange hårdkogte kriminelle.

Sådan er det naturligvis ikke. Det er ikke et enten-eller – det er et både-og. For selvfølgelig skal vi både have et lokalt, tryghedsskabende politi, ligesom vi skal have det politi, der kan opklare kompliceret IT-kriminalitet og håndtere farlige kriminelle. Det ene udelukker ikke det andet. For jeg tror på, at det skaber tryghed, at man ved, at der er politi tæt på, hvis man får brug for hjælp.

Siden 2008 er antallet af landbetjente mere end halveret. Rundtomkring – senest i Nordjylland – lukkes der ned for nærpolitistationerne. Det er et rigtig trist tilbageskridt for de lokalområder, der med rette står uforstående tilbage og føler, at noget vigtigt tages fra dem, men også for de dygtige, dedikerede medarbejdere der i årevis har sat en ære i at være gode ambassadører for lov og orden – men jo også har spillet en vigtig rolle i det kriminalpræventive arbejde og haft stort kendskab til de forskellige lokalsamfund. Den store kvalitet, der ligger i netop det, mister vi i disse år. Desværre. Står det til os i Dansk Folkeparti, så er det en udvikling, der må laves om.

Og hvorfor mener vi så det? Jo. Først og fremmest må vi uddanne det antal betjente, der skal til for, at vi ikke står i den førnævnte enten-eller-situation. Helt konkret har vi foreslået 2.000 ekstra betjente over 10 år. Det svarer til omkring 20 procent af politikorpset. Derfor har vi tilført flere penge til politiet. Derfor har vi øget optaget på den eksisterende politiskole fra ca. 380 årligt til 600 elever i 2016 og 2017. Og derfor skal der oprettes en ny politiskole i Vestdanmark, så vi i 2018 kan øge optaget endnu mere. Alt sammen i bestræbelsen på, at der bliver politibetjente nok til alle opgaver i hele landet.

Og så skal vi prioritere området med nærpolitistationer og landbetjente. Derfor bør der lægges en egentlig strategi for, hvordan og hvor hurtigt vi kan få genoprettet det tabte. Jeg tror, der sidder mange mennesker i ganske mange lokalsamfund og ærgrer sig over, at politiet er rykket længere væk fra dem. Dér vil det, at der sættes en tidsmæssig målsætning på, hvornår man atter regner med, at der kommer en ny landbetjent til området, spille en stor rolle. For så kan man se lys for enden af tunnellen.

Jeg har altid haft et godt indtryk af de danske politibetjente. Sådan har jeg haft det lige fra barnsben – og jeg tror meget. at det kan tilskrives den store styrke og værdi. der ligger i at have politiet tæt på sig.

Vi skal have gjort op med den udvikling, hvor nærpoliti og landbetjentstillinger lukkes ned.