Politik

TV 2 erfarer: Regeringen vil have billigere elbiler

Det går langsomt med salget af de klimavenlige elbiler i Danmark, og det forsøger regeringen nu at gøre noget ved.

Grønne biler skal fremover have mulighed for at suse afsted i busbanerne i landets større byer, og koster de under 400.000 kroner, slipper de for registreringsafgift i 2019 og 2020.

Det er ifølge TV 2s oplysninger nogle af elementerne i det klima- og luftudspil, som regeringen præsenterer tirsdag.

Fritagelsen for registreringsafgift skal få flere til at vælge eksempelvis elbiler eller opladningshybrider, og brugen af busbaner skal give dem mulighed for at komme hurtigere frem i trafikken. Det er dog stadig den enkelte kommune, der i sidste ende skal give tilladelsen

Inspirationen er formentlig hentet i Norge, hvor elbilerne også må køre i busbanerne. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) vil ikke bekræfte TV 2s oplysninger om brugen af busbaner, men erkender, at regeringen har ladet sig inspirere af Norge, hvor der sælges mange elbiler.

 - Udspillet handler ikke alene om registreringsafgift. Det handler også om mulighederne for at bruge en elbil og infrastruktur, så man kan få sin elbil ladet, uanset hvor man er i landet, siger Lars Christian Lilleholt til TV 2.

Vil stoppe salget af benzin- og dieselbiler i 2030

Tirsdagens klima- og luftudspil kommer efter, Lars Løkke Rasmussen (V) i sidste uge fortalte, at regeringen vil sætte en udløbsdato for salget af almindelige benzin- og dieselbiler.

I sin tale ved Folketingets åbning sagde statsministeren, at det fra 2030 skal være slut med salg af biler, der udelukkende kører på benzin eller diesel. Og fra 2035 skal salget af hybridbiler også være fortid.

 - Det vil betyde, at der i 2030 vil være over én million hybrid-, el- eller tilsvarende grønne biler i Danmark. Det er en stor ambition, som ikke bliver let at nå, lød det fra Lars Løkke Rasmussen.

Siden er der blevet spekuleret i, hvordan regeringen vil nå derhen, og det er det, udspillet tirsdag blandt andet skal give svar på.

Her kan du få et overblik over de elementer, der allerede har været fremme, eller som TV 2 erfarer. Artiklen fortsætter under grafikken.

Her er hovedpunkterne i klima- og luftudspillet

 1. Billigere elbiler

  Regeringen vil gøre det billigere at købe de mellemstore elbiler op til 400.000 kroner. Det skal ske ved at hæve bundfradraget til 40.000 kroner i 2019 og 77.500 kroner i 2020 samt ved at udskyde næste års planlagte stigning i registreringsafgiften på de grønne biler med et år.

  I dag betales der ikke registreringsafgift på elbiler op til i omegnen af 300.000 kroner på grund af det eksisterende bundfradrag på 10.000 kroner. Men hvis brundfradraget næste år hæves, bliver grønne biler til priser på over 300.000 kroner op til 30.000 kroner billigere.

 2. Stop for bybusser og taxaer på benzin og diesel

  Regeringen vil have stoppet udledning af CO2 fra bybusserne. Det skal ske i tre trin:

  - I 2020 skal nye busser være CO2-neutrale.

  - I 2025 må nye busser i byerne hverken udlede luftforurening eller CO2.

  - Fra 2030 må ingen busser i byerne udlede luftforurening eller CO2.

  Fra 2025 må ingen nye taxaer udlede CO2 eller luftforurening og fra 2030 må danske taxaer slet ikke udlede CO 2.

 3. Grønne biler i busbanerne

  Grønne biler som eksempelvis elbiler og opladningshybrider skal fremover have mulighed for at suse afsted i busbanerne i landets større byer, mener regeringen. Brugen af busbaner skal give dem mulighed for at komme hurtigere frem i trafikken. Det er dog stadig den enkelte kommune, der i sidste ende skal give tilladelsen

 4. Farvel til gamle brændeovne

  Gamle brændeovne forurener meget, og derfor foreslår regeringen, at dem fra før år 2000 skal skrottes eller skiftes ud med en nyere i forbindelse med bolighandler. Regeringen vil også give en skrotpræmie, så nuværende boligejere motiveres til at udskifte ældre brændeovne. Ejerne af de ældste modeller vil få cirka 2000 kroner, men miljøorganisationen Det Økologiske Råd siger til DR, at mange alligevel vil skifte deres brændeovn, og at der derfor ikke kommer nogen miljøgevinst.

 5. Billigere grønne firmabiler

  Der lægges også op til, at grønne firmabiler som eksempelvis elbiler og opladningshybridbiler skal være billigere. Derfor vil regeringen indføre et fradrag i beskatningsgrundlaget på de grønne firmabiler på 30.000 kroner i en afgrænset periode.

  En medarbejder, der i dag har en VW Golf som firmabil kan eksempelvis opgradere til en VW Passat opladningshybrid og fastholde den samme beskatning. Har medarbejderen allerede i dag en VW Passat opladningshybrid bliver besparelsen på 1400 kroner per måned.

 6. Garanti for parkering

  Regeringen foreslår garanti for parkeringsplads i byområder for ejere af el- og opladningshybridbiler, der bor i etagebyggeri. Samtidig skal kommunerne have friere rammer til at give nul- og lavemissionsbiler rabat på parkering.

 7. Skærpede miljøzoner i store byer

  Aalborg, Aarhus, Odense, Frederiksberg og København skal kunne indføre skærpede miljøzoner, hvor der er særlige regler for lastbiler og bussers udledning. Det skal gøre luften renere.

 8. Større skrotpræmie for dieselbiler

  Regeringen vil også hæve skrotpræmien for dieselbiler fra før 2006. Konkret foreslår regeringen, at den skal stige fra det nuværende niveau på 2200 kroner til 5000 kroner. Formålet er at gøre det mere attraktivt at skrotte forurenende biler.

 9. Andre tiltag

  Regeringen vil også lægge mere klimavenlig asfalt på statsvejene, og så skal forbrugerne hjælpes af mærkater om varernes klimabelastning.

Politisk zigzag

Med udspillet sigter regeringen især mod at fremme salget af elbiler, men det område har været genstand for stor politisk zigzag de senere år, og det har påvirket danskernes købelyst negativt.

Indtil 2015 var elbiler fritaget for den normale registreringsafgift, men et bredt flertal besluttede, at det skulle afskaffes. Således var planen, at afgiften skulle indfases over fem år, men da salget af elbiler gik i stå, blev det sidste år besluttet, at indfasningen skulle gå endnu langsommere.

I dag betaler elbilister 20 procent af satsen, og det vil stige til 40 procent ved årsskiftet, hvis ikke politikerne beslutter andet.

Lars Løkke Rasmussen erkendte da også i sidste uge, at stigende priser ikke øger danskernes lyst til at købe elbiler.

- Det er i hvert fald ikke meget logisk, lød det fra statsministeren, der flere gange har været med til at gøre benzin- og dieselbiler billigere.

I dag er der kun omkring 9000 elbiler i Danmark, og det placerer Danmark på en 14. plads i Europa på niveau med Rumænien, når andelen af nye elbiler sammenlignes.

Rapport tegner dystert billede

Forud for regeringens præsentation tirsdag tegner en netop offentliggjort rapport fra FN's klimapanel, IPCC, et dystert billede af Jordens fremtid.

Ifølge rapporten skal den menneskeskabte CO2-udledning i 2030 være faldet med 45 procent i forhold til 2010-niveauet, hvis den globale opvarmning skal begrænses til 1,5 grader i 2100 - målt i forhold til før industrialiseringen. Samtidig skal resterende udledning gå i nul fra 2050.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) vil ikke sætte tal på, om udspillet tirsdag kommer til at vise vejen til en CO2-reduktion i Danmark på 45 procent i 2030.

- Vi kommer et stykke ad vejen med den plan, regeringen kommer med i morgen. Men det er jo nyt for os, at vi skal op på det her niveau, og derfor er det også helt afgørende, at vi nu presser på i EU, og det gør vi blandt andet sammen med Frankrig i forhold til at øge ambitionsniveauet, siger ministeren.

TV 2 følger præsentationen af regeringens udspil tæt tirsdag.