Politik

Danmark kommer heller ikke til at tage kvoteflygtninge i 2018

Udmeldingen kommer kort tid efter, at flere V-borgmestre ellers erklærede sig klar til igen at tage imod kvoteflygtninge.

Selvom der kommer langt færre flygtninge end tidligere, kommer Danmark ikke til at tage imod kvoteflygtninge i år.

Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Kvoteflygtningene bliver fordelt af FN og betegnes som de svageste flygtninge, men med henvisning til et stort pres på Europa har Danmark ikke taget imod nogen det meste af 2016 og i hele 2017. Det kommer altså nu til at fortsætte året ud.

- Vi skal ikke tage kvoteflygtninge i 2018, fordi der stadig er for mange af de, der er kommet hertil, der ikke forsørger sig selv og tager del i den almindelige danske hverdag, siger Inger Støjberg til TV 2.

Hvad er kvoteflygtning?

  • Kvoteflygtninge er flygtninge, der befinder sig uden for Danmark. De bliver genbosat i Danmark efter aftale med FN-systemet eller lignende international organisation.
  • Siden 1978 har regeringen og Folketinget hvert år afsat et beløb på finansloven til en flygtningekvote. Fra 1989 til 2005 var den kvote 500 flygtninge om året.
  • I 2005 blev ordningen gjort mere fleksibel, så danske myndigheder inden for en treårig periode skulle fordele 1500 pladser.
  • Derfor stod Danmark til i 2018 at skulle tage imod 1500 flygtninge, hvis ikke lovgivningen blev ændret sidste år.

Indtil for nyligt skulle Danmark tage imod 1500 kvoteflygtninge fordelt over tre år, men det har vi ikke gjort. Kort før nytår blev ordningen så lavet om af et flertal i Folketinget, og fremover er det udlændingeministeren, der afgør, hvor mange kvoteflygtninge Danmark tager imod. Udgangspunktet er, at den årlige kvote ikke må overstige 500 personer.

V-borgmestre vil gerne tage imod

Udmeldingen kommer samtidig med, at der er kommet markant færre asylansøgere til Danmark de senere år. I 2015 fik næsten 11.000 personer asyl, men sidste år var det under 3000.

Det går også bedre med at få især mandlige flygtninge i job, og i sidste uge sagde flere Venstre-borgmestre til DR, at de er klar til igen at tage imod kvoteflygtninge, fordi presset i dag er langt mindre.

- Det er ikke sådan, vi sidder og keder os, men når det kommer til lige nøjagtigt flygtninge, så kan vi konstatere, at det faktisk går rigtig godt, uddybede integrationsborgmester i København Cecilia Lonning Skovgaard (V) over for TV 2.

Inger Støjberg svarer, at det ikke nytter noget at føre en "stop and go politik" i forhold til flygtninge. Hun siger, at der fortsat er for mange af de flygtninge, der tidligere er kommet hertil, som ikke kan forsørge sig selv. Og derfor mener hun ikke, Danmark skal tage kvoteflygtninge i 2018.

Vil have andre lande til at tage flere

Udlændinge- og integrationsministeren er torsdag i Wien, hvor hun sammen med den østrigske indenrigsminister vil fremlægge visioner for et bedre europæisk asylsystem.

De ønsker blandt andet, at sikre lande tæt på krigsområder i højere grad skal tage imod flygtninge, så de ikke kommer til Europa. Hun afviser at tale med to tunger, når hun hverken vil tage kvoteflygtninge og samtidig kræver, at andre lande tager flere.

- I en situation, hvor vi fuldstændig har styr på de ydre grænser til Europa, så kan vi begynde at tage kvoteflygtninge, siger Inger Støjberg.

- Men det hjælper ikke noget, at der både kommer folk ind ad bagdøren og fordøren, tilføjer hun.

Flere partier i rød blok er imod stoppet for kvoteflygtninge, men Socialdemokratiet bakker op om regeringen og Dansk Folkepartis linje.

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet blev der registreret i alt 3500 asylansøgere i Danmark i 2017.

Det er det laveste antal på ét år siden 2008. Indtil 1. oktober 2018 er der registreret cirka 2600 asylansøgere i år. De foreløbige tal indikerer altså, at antallet forbliver lavt i 2018.