BLOG: Sådan bekæmper vi banderne!

BLOG: Igennem de seneste år har et bredt flertal i Folketinget vedtaget en stribe forskellige love, der alle har til hensigt at bekæmpe den hårde

BLOG: Igennem de seneste år har et bredt flertal i Folketinget vedtaget en stribe forskellige love, der alle har til hensigt at bekæmpe den hårde bandekriminalitet, der f.eks. kommer til udtryk, når der skydes i gaderne.

Det siger sig selv, at det selvfølgelig er helt uacceptabelt, at banderne bringer andre menneskers liv og førlighed i fare på denne måde. Derfor skal der naturligvis slås massivt ned.

Og vi er i fuld gang! Den seneste bandepakke rummer en lang række initiativer, der på forskellig vis skal bremse banderne. Men vi er ikke i mål endnu. Og spørgsmålet er: Kan man fra politisk hånd helt sætte en stopper for bandernes aktiviteter? Nej, det ville nok være en naiv forestilling, at vi for altid vil kunne stoppe al kriminalitet. Men vi kan, og vi skal, gøre mange ting for at begrænse den.

En effektiv måde at sætte ind på vil være ved at udvise flere bandemedlemmer. En gennemgang har vist, at et stort antal af bandemedlemmerne har udenlandske rødder – en del er sågar ikke engang danske statsborgere. Første – og logiske skridt, hvis man vil stække banderne – vil derfor være at gå hårdt og målrettet efter at få udvist udenlandske bandemedlemmer. Et eksempel er er Loyal to Familia-bandelederen Shuaib Khan – han og andre kriminelle udlændinge har simpelthen intet at gøre i Danmark. De skal ud!

For kort tid siden nedlagde Københavns Politi et forbud mod netop banden Loyal to Familia (LTF). En glædens dag for os i Dansk Folkeparti, der igennem lang tid har arbejdet målrettet for et sådant forbud og bl.a. har stillet forslag om netop det i Folketinget. Men vi er ikke i mål med at forbyde bander endnu – for reelt gælder forbuddet kun mod LTF. Hvad med alle de andre kriminelle bander? Hvorfor er de ikke forbudt endnu? Vi ser gerne, at banderne over en bred kam forbydes. Det giver nemlig politiet nogle andre muligheder for at forstyrre og stresse disse kriminelle. Derfor skal vi endnu længere ned af forbudsvejen, hvad angår banderne.

Vi er også nødt til – igen, igen – at se på politiets ressourcer og robusthed. Vores politifolk gør det godt – men deres betingelser for at kunne nå det hele, er ikke gode nok. Der er fortsat for få betjente, og derfor bør det være en lektie til dagens og fremtidens lovgivere om, at politiet fortsat, og igennem de næste mange år, skal tilføres endnu flere ressourcer til endnu flere betjente. For vi skal have et politi, der er robust i hele landet, og hvor politifolk ikke skal flyttes rundt for at få enderne til at mødes. Mere politi er dermed helt afgørende for at banderne bekæmpes bedre.

Fængslede bandemedlemmer sætter ligeledes sine spor på Kriminalforsorgen, hvor fængselsbetjentene arbejder hårdt for at holde styr på de indsatte og sikre god ro og orden. Men sammensætningen af fanger betyder, at det er et hårdt klima at arbejde i. Jeg mener ikke, at vi kan være tjent med, at hårde kriminelle fra bandemiljøet gør livet surt for vores fængselsbetjente.

Derfor har jeg et forslag med til justitsminister Søren Pape i dag, hvor vi skal mødes i kredsen af partier, der vedtog den sidste bandepakke: Udliciter fængselsdriften af bandemedlemmer til udenlandske fængsler. Jeg bliver så trist og vred, når jeg hører, at en fængselsbetjent har været udsat for vold af et bandemedlem. Derfor må vi have færre af disse bandefolk i vores fængsler. Vores forslag går ud på at sende disse kriminelle til afsoning i andre lande. Allerhelst i Østeuropa. Andre lande har i forvejen gjort noget lignende. Norge sender f.eks. fanger til Holland. Og både Sverige og Italien arbejder på en løsning, hvor man sender kriminelle til Rumænien. Hvorfor gør vi ikke det samme? Det burde vi!

Der er mange ting, vi endnu kan gøre, for at livet som bandemedlem bliver mere trist og med en større risiko for at blive straffet. Lad os komme i gang!