Politik

BLOG: Vittigheder på Københavns Universitet? Glem det

I USA kaldes det vistnok ”mikroaggressioner”, det her med at fortælle en plat vittighed indeholdende ”stereotyper”, eller det med at klæde sig ud som en indianerhøvding eller en afrikansk heksedoktor.

I USA kaldes det vistnok ”mikroaggressioner”, det her med at fortælle en plat vittighed indeholdende ”stereotyper”, eller det med at klæde sig ud som en indianerhøvding eller en afrikansk heksedoktor.

Det ønsker man heller ikke på Københavns Universitets (KU) juridiske fakultet, hvor vordende jurister har fået en henstilling om, at udklædningstemaer, der omfatter begreber som ”ghetto”, ”indianer”, ”mexicaner”og ”white trash” kan virke krænkende og derfor er uønskede.

Det humoristiske tiltag vakte forargelse blandt nye studerende, og man ændrede herefter begreberne til mere ”harmløse” udtryk for ikke at vække forargelse eller at ”krænke nogens identitet”. Det sker samtidig med, at KU har vedtaget en såkaldt nultolerancepolitik over for en hvilken som helst krænkende adfærd baseret på alt fra køn til etnicitet og religion.

Kort fortalt skal man passe overordentligt på, hvad man siger på en højere læreanstalt. Hvad den ene opfatter som humor, kan nemlig være en dødelig fornærmelse for en anden. Direktøren for den juridiske tænketank ”Justitia”, Jacob Mchangama, mener, at det peger i en farlig retning, og at man med sådanne forbud skaber et beskyttet miljø, hvor man barnliggør voksne mennesker, og han tilføjer, at det netop for jurister er problematisk, hvis de bliver så skærmede mod det virkelige liv, at de slet ikke kan forholde sig til andre mennesker.

Og mon ikke også, de studerende er så kloge, at de sagtens kan kende forskel på plat humor og virkeligheden? Mon ikke de studerende udmærket er klar over, hvad der er ”stereotyper”, og at stereotyper kan være ganske underholdende? Hvad ville humor i det hele taget være uden stereotyper?

Vi har gennem årtier importeret den amerikanske livsstil til Danmark. Men vi skal ikke importere den amerikanske identitetspolitik, fordi vi på ingen måde deler historie med amerikanerne. Danmark var og er historisk et forholdsvis homogent samfund, befolket af danskere. Det giver sig også udslag i den humor, der nu en gang er den fremherskende her i landet.

Dansk humor kan være ganske grovkornet. Vi danskere elsker navnlig at gøre grin med autoriteter og folk, der bilder sig ind, at de er noget særligt. Den mentalitet er en del af den danske folkesjæl, og den skal vi værne om. Vi skal ikke importere andre landes opfattelser af god humor.