Politik

BLOG: Fritidsjob har stor betydning

BLOG: Det skal gøres nemmere for virksomhederne at ansætte ungarbejdere, mener Liberal Alliances Laura Lidahl.

Det er godt for unge mennesker at have et fritidsjob. Det er godt for den enkelte, der oplever at tjene penge og høste frugterne af sin egen arbejdsindsats. Det er godt for integrationen, når unge af anden etnisk herkomst lærer det danske arbejdsmarked at kende. Det er i det hele taget godt for unge at opleve de normer og regler, der gælder på en arbejdsplads.

På den baggrund er det rigtig ærgerligt, at COOP, som står bag butikker som Irma, Fakta og Super Brugsen, opfordrer butikkerne til at fyre deres ungarbejdere. Det er unge mellem 13 og 15 år, der løser opgaver i butikkerne som opfyldning, prismærkning, oprydning osv. Men jeg forstår godt, at en stor kæde som Coop ikke vil risikere at blive banket i hovedet med bøder fra arbejdstilsynet, som tilsyneladende mener, at reglerne skal tolkes meget stramt.

Regeringen har politisk gjort det nemmere for de unge at have et fritidsjob. Dels er reglerne ændret, så ungarbejderne må ekspedere i butikkerne, dels modregnes de unges indtægt ikke i forældrenes boligstøtte. De helt unge løser opgaver, som immervæk skal løses i en butik, og så er der de gode sociale effekter som nævnt ovenfor.

Jeg håber, at ministeren vil følge op med en ændring af den bekendtgørelse, som Arbejdstilsynet arbejder meget nøgternt ud fra, så COOP ikke skal se sig nødsaget til at fyre alle ungarbejdere. I en tid med mangel på arbejdskraft virker det ikke kun tåbeligt men direkte hæmmende for væksten i vores samfund, hvis vi laver så stramme regler og bruger ressourcer på at arbejdstilsynet skal tjekke, om unge mennesker betjener noget så simpelt som en flaskeautomat.

Lad de unge arbejde, det er godt for virksomheden, samfundet og der er for den enkelte mere at vinde en blot lidt ekstra lommepenge.