Valg i Sverige

Bliver kaldt farlige i Sverige - men i Danmark ville deres politik være almindelig

Sverigedemokraterna vækker forargelse i Sverige, men herhjemme ville partiets udlændingepolitik minde om Socialdemokratiets. Se sammenligningen her.

På den anden side af Øresund bliver partiet Sverigedemokraterna kaldt ekstremt og racistisk. Og trods udsigten til stor vælgerfremgang ved valget på søndag i Sverige ser ingen andre partier ud til at ville samarbejde med dem.

Men hvor ekstremt ville Sverigedemokraterna (SD) egentlig være, hvis det var et dansk parti?

Sverigedemokraterna er et racistisk parti med nazistiske rødder

Stefan Löfven, statsminister i Sverige

Det har TV 2 sat sig for at undersøge. Vi har derfor sammenlignet det omdiskuterede indvandrekritiske partis mærkesager med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. De to danske partier er udvalgt, fordi Sverigedemokraterna selv mener, at de er et midterparti med værdipolitik til højre for midten og fordelingspolitik lidt til venstre.

Valg i Sverige

Den 9. september går svenskerne til valg.

Midterpartierne er under pres, og især det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna spås stor fremgang og omkring hver femte stemme.  

Ingen af Riksdagens partier vil dog arbejde sammen med Sverigedemokraterna, og det truer den politiske stabilitet i Folkhemmet.

De to mest oplagte statsministerkandidater er Socialdemokraternas Stefan Löfven (statsminister siden 2014) og Moderaternas Ulf Kristersson.

De står i spidsen for hver deres koalition - De Rödgröna og Alliansen. 

Ifølge TV 2s politiske redaktør, Anders Langballe, viser sammenligningen, at Sverigedemokraterna formentlig ville ligge centralt placeret i Folketinget, hvis det var et dansk parti.

- Hele det etablerede Sverige har stemplet Sverigedemokraterna som farlige og alt andet end stuerene. Men hvis man kigger på partiets politik og sammenligner med danske forhold, så ville de være helt mainstream, siger Anders Langballe.

Nedenfor kan du se, hvorfor TV 2s politiske redaktør når frem til den konklussion. Her har vi sat Sverigedemokraternas mærkesager op over for de to danske partier, og ved hver sammenligning får du Anders Langballes vurdering af forskelle og ligheder.

Udlændinge

En stram udlændingepolitik er Sverigedemokraternas store mærkesag, og det er årsagen til, at de ofte sammenlignes med Dansk Folkeparti. Partiets leder, Jimmie Åkesson, ser Danmark som et foregangsland på udlændingeområdet og mener, at Danmark er "10-15 år længere fremme end Sverige".

Sveriges socialdemokratiske statsminister, Stefan Löfven, advarer imidlertid mod at give Jimmie Åkesson indflydelse.

- Sverigedemokraterna er et racistisk parti med nazistiske rødder, advarede han tidligere på ugen.

TV 2s sammenligning viser dog, at Sverigedemokraterna på udlændingepolitikken har mange ligheder med Stefan Löfvens danske søsterparti.

 • Asyl

  SD ønsker et permanent stop for asylansøgninger ved grænsen. Indtil i sidste uge var partiet fortsat klar på at tage imod kvoteflygtninge, men nu ønsker de en pause på et år eller mere.

  S og DF ønsker også et stop for asylansøgere ved grænsen. Begge støtter det nuværende danske stop for modtagelse af kvoteflygtninge.

 • Familiesammenføring

  Sverigedemokraterna vil indføre en 24-årsregel som i Danmark. Partiet vil også stramme reglerne for familiesammenføring, så de bliver som i Danmark.

  Både DF og S bakker op om den danske 24-årsregel. Begge er klar til yderligere stramninger.

 • Statsborgerskab

  Sverigedemokraterna vil skærpe kravene for at få statsborgerskab. Der skal blandt andet være skrappere sprogkrav og test om samfundsforhold som i Danmark. Der blev udstedt over 55.000 nye svenske statsborgerskab sidste år.

  DF og S har været med til at stramme reglerne for at blive dansk statsborger. Især DF ønsker at gå videre. Der blev udstedt lidt over 7000 i Danmark i 2017.

Lyn-analyse

Sverigedemokraternas udlændingepolitik minder i store træk om de danske socialdemokraters. På det her område ser de Danmark som et forbillede, og man tilstræber noget, der ligner reglerne i Danmark, og som har bred opbakning også hen over midten til socialdemokraterne

Retspolitik

Kriminalitetsbekæmpelse er et andet meget vigtigt område for Sverigedemokraterna. I større svenske byer er der problemer med kriminalitet, og partiet mener, at tidligere regeringer i Sverige har underprioriteret området og svækket tilliden til retssystemet.

 • Strengere straffe

  SD vil have bedre mulighed for at udvise kriminelle udlændinge og skærpe straffene for flere typer kriminalitet.

  DF ønsker også bedre mulighed for at udvise kriminelle og strengere straffe på flere områder. S er et stykke ad vejen enig, men lægger også vægt den forebyggende indsats.

 • Styrket politi

  SD lægger op til en markant styrkelse af svensk politi med væsentligt flere betjente i gaderne. Partiet vil også give betjente øgede magtbeføjelser og en lettere adgang til tjenestevåben for betjente, der har fri

  DF og S vil også have flere betjente, men har ikke lagt op til helt så markante ændringer som Sverigedemokraterna.

Lyn-analyse

Muligheden for at bære tjenestevåben uden for tjenesten er en ny ting, vi ikke rigtig har set i Danmark. Men i store træk er Sverigedemokraterna også her inspireret af Dansk Folkepartis hårde kurs, som også Socialdemokratiet har bevæget sig i retning af. Det her ligger jo helt inden for skiven af, hvad man diskuterer i en dansk politisk sammenhæng på retsområdet.

Ældre

En klassisk DF-mærkesag som ældreområdet er også meget vigtig for Sverigdemokraterna. Diskussionen om fattige pensionister fylder i den svenske valgkamp og kan blive et afgørende emne.

 • Mærkesag

  SD ønsker blandt andet at forhøje boligstøtten, afskaffe pensionsskatten og sikre bedre bemanding i ældreplejen.

  Ældre er også en mærkesag for DF, der vil afsætte flere penge til personale og boliger. S har ikke markeret sig helt så markant på ældreområdet, men prioriterer det også.

 • Private aktører

  SD har ingen ideologiske ønsker om, at det kun skal være staten, der står for ældreplejen.

  DF og S er ikke modstandere af udlicitering, men har kritiseret de mange private konkurser i ældreplejen.

Lyn-analyse

På ældreområdet er der er ikke den store forskel på de tre partier. De er er orienteret mod velfærd i sådan klassisk forstand, altså med mange offentlige ressourcer til et område som de ældre. De minder ganske meget om hinanden, og særligt Sverigedemokraterna og Dansk Folkeparti er svære at se forskel på.

Udenrigs- og forsvarspolitik

Sverigedemokraterna er især kendt for en skrap udlændingepolitik, men udmeldelse af EU står også højt på ønskelisten. Partiet mener, at politikerne i Bruxelles bestemmer for meget over svenskerne.

 • Putin

  SD er blevet beskyldt for at hylde Vladimir Putin. Partitoppen lægger dog afstand til udtalelser fra lokalmedlemmer og slår fast, at partiet ikke beundrer den russiske præsident.

  DF's forsvarsordfører har tidligere sagt, at frygten for Putin er overdrevet. Partitoppen har en noget mere kritisk holdning til ham, og hos S har han længe fået en kold skulder.

 • Forsvar

  SD ønsker et markant løft af de svenske forsvarsudgifter. I dag udgør de 1,1 procent af BNP, men det skal helt op på 2,5 procent inden for 10 år, mener partiet.

  DF og S har for nyligt været med til at øge de danske forsvarsudgifter. DF vil dog gerne have mere og har længe krævet endnu flere penge og en stigning i antallet af værnepligtige.

 • NATO

  SD mener, at Sverige fortsat skal stå uden for NATO-samarbejdet.

  Både DF og S er tilhænger af fortsat dansk NATO-medlemskab.

 • EU

  SD vil have Sverige ud af EU.

  DF er kritisk over for EU, men ledelsen har ikke anbefalet et dansk exit. S ønsker, at Danmark forbliver i EU.

Lyn-analyse

Diskussionen om NATO og alliancefrihed fylder meget i svensk politik, og det er ligesom et særligt afsnit. Men på ønsket om væsentligt flere ressourcer til forsvaret, minder Sverigedemokraterna og Dansk Folkeparti rigtig meget om hinanden. I Sverige er det dog helt utænkeligt, at Sverigedemokraterna kan komme ind og spille en rolle.

På EU-området står Sverigedemokraterna med kravet om udmeldelse klarere end Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. De to danske partier er begge blevet mere kritiske, men der er stadig forskelle.

Skat

Selvom Sverigedemokraterna selv mener, at de rent fordelingspolitisk ligger lidt til venstre for midten, går de til valg på skattelettelser.

 • Skat

  SD vil sænke indkomstskatten for over 17 milliarder kroner over de kommende år.

  DF og S går ikke til valg på skattelettelser, men afviser dem ikke.

Lyn-analyse

Ønsket om skattelettelser er noget større hos Sverigedemokraterna end hos Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Sverigedemokraterna minder om et ungt Dansk Folkeparti, som udsprang af det liberalistiske Fremskridtspartiet, der gik ind for skattelettelser. Men siden har DF flyttet sig meget og er på det økonomiske område nærmere Socialdemokratiet.

Oprindelse

Sverigedemokraternes fortid er den helt store årsag til berøringsangsten over for partiet. Så sent som i sidste uge førte afsløringer om nazifortid til udelukkelse af adskillige kandidater.

 • Grundlagt

  1988

  DF i 1995 og S i 1871

 • Fortid

  SD er et nationaltkonservativt parti kendt for indvandrekritiske holdninger. Flere af partistifterne havde rødder i højreekstreme og ifølge kritikere også nazistiske miljøer. Partiet smidder løbende medlemmer med kontroversielle udtalelser eller fortid ud, men nye sager dukker fortsat op.

  DF blev dannet af udbrydere fra det uroplagede protestparti Fremskridtspartiet. Stram udlændingepolitik har været vigtigt fra start. Har smidt mange medlemmer ud efter kontroversielle udtalelser. S blev dannet med formålet om at skabe en demokratisk socialisme. Udlændinge var ikke et stort tema i mange år.

 • Magt

  Partiet er gået markant frem ved de seneste valg, men mangler endnu at få afgørende indflydelse, da ingen vil samarbejde.

  DF har haft stor politisk indflydelse siden 2001, og S har siddet på magten i adskillige årtier.

Lyn-analyse

Mange peger på, at det er helt forkert, når man fra dansk side nogle gange sidestiller Sverigedemokraterna med Dansk Folkeparti. De påpeger, at udgangspunktet for Sverigedemokraterna er nazistiske og højreradikale miljøer i langt højere grad end Dansk Folkeparti. Og derfor mener de ikke, at de hører til i Sverige.

Men på det punkt har den nye generation i Sverigedemokraterna også haft Dansk Folkeparti som forbillede. De har ligesom DF renset ud og haft meget kort proces, når de mente, nogle var for radikale. Og i den generation, der sidder i ledelsen nu, kan man ikke se rødder til nazisterne.

Sverigedemokraternas mærkesager er udvalgt efter gennemgang af partiets valgprogrammer samt udtalelser i diverse svenske og danske medier.