Socialdemokratiet: Mere arveafgift og nul betaling for akutpladser

Socialdemokraternes eget finanslovsforslag bruger - stort set - samme beløb som regeringen, men på andre ting. Venstre kalder det 'et drømmekatalog'.

Socialdemokratiet fremlægger nu sit eget finanslovsforslag med titlen ’Gør gode tider bedre – for alle’, dagen før Folketinget torsdag skal førstebehandle regeringens forslag til en ny finanslov.

De fleste forslag er ting, som partiet allerede tidligere har meldt ud, men finansordfører Benny Engelbrecht fremhæver i hvert fald to nye forslag i det 14 sider lange udspil, som TV 2 har haft lejlighed til at se.

- Vi foreslår at afskaffe de automatiske besparelser på to procent på uddannelsesområdet – det såkaldte omprioriteringsbidrag. Og vi vil afskaffe brugerbetalingen for de såkaldte akutpladser, som udskrevne patienter bliver udskrevet til, hvis de er for svage til at komme direkte tilbage til eget hjem. De koster i dag op til 800 kroner om ugen, og det er mange penge for en pensionist – set i forhold til, at opholdet på et sygehus er gratis, bortset fra kosten, siger Benny Engelbrecht til TV 2.

Han understreger, at partiets finanslovsforslag er finansieret ved at bruge det samme rådighedsbeløb, som regeringen også vil bruge i sit finanslovsforslag. Plus 1,3 mia. kroner ekstra, der skal komme fra ændringer i arveafgiften og lavere tilskud til privatskoler.

- Der er altså ikke tale om, at vi vil have højere skatter eller sådan noget. Bortset fra ændringerne i arvebeskatningen siger Benny Engelbrecht.

'Der er stort set ingen tal'

Venstres politiske ordfører Britt Bager er ikke imponeret over det socialdemokratiske udspil, som hun kalder ’en pamflet uden vitaminer’.

- Det er hverken et finanslovsudspil eller en økonomisk plan. Det er bare en luftig pamflet med en masse ønsker, som det er svært at være uenig i. Det, der undrer mig mest er, at der stort set ikke er nogen tal i. Bortset fra sidetallene, siger hun til TV 2.

Hun understreger dog, at der er mange sympatiske tanker i det hun kalder ’det socialdemokratiske drømmekatalog’.

- Der er mange gode intentioner, men den er økonomisk uklar. Bortset fra, at man vil hæve arveafgiften, hvilket både gør det dyrere at være dansker og sætter arbejdspladser på spil, siger Britt Bager.

'Ikke engang en tabel'

Heller ikke den borgerligt-liberale tænketank Cepos er imponeret over det 14 siders udspil fra Socialdemokratiet. Cepos anklager udspillet for at være for overfladisk.

- Man kunne forvente, at Danmarks største parti ville komme med et decideret finanslovsudspil, hvor man kunne se helt konkret hvad partiet vil ændre i 2019, og hvad det koster. Det er desværre ikke tilfældet. Der er ikke engang angivet en tabel med indtægter og udgifter, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen til Ritzau.

Fremtidens velfærd

Ifølge Benny Engelbrecht er det mest interessante ved partiets forslag, at det viser forskellen mellem regeringens og Socialdemokratiets indstilling til fremtidens velfærd.

- I årene fremover udhules velfærden, og det vil vi ikke være med til. Så den debat vi skal have i morgen (torsdag, red.) bliver ikke bare en debat om 2019, men også en debat om de efterfølgende fire år frem til 2025, siger han.