Politik

Væk med 'bøvl og bureaukrati': Regering vil skrotte regler for fire milliarder kroner

Regeringen har præsenteret første del af sin store sammenhængsreform. En afbureaukratisering skal frigøre tusindvis af timer til pleje og omsorg.

De kommende fire år skal der skrottes regler, registreringsskemaer og generelt bureaukrati for i alt fire milliarder kroner. 

Det fastslår innovationsminister Sophie Løhde (V) på et pressemøde i Nibe, hvor regeringen netop har afholdt regeringsseminar.

Her fremlagde hun flankeret af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, og de konservatives formand, Søren Pape Poulsen, en såkaldt afbureaukratiseringsreform med 130 forslag, der skal sikre, at målsætningen bliver til virkelighed.

- Regeringen kommer med 130 konkrete forslag til mindre bøvl og bureaukrati. De er blevet til igennem den dialog, som regeringen har haft med borgere, medarbejdere og faglige organisationer igennem et år, siger hun.

Regeringen forventer at kunne frigøre mellem 1700 og 2650 årsværk, der skal give medarbejdere mere tid til at løse deres kerneopgaver.

- Der er i dag for meget topstyring. Der er behov for, at vi udviser mere tillid til vores medarbejdere, siger Sophie Løhde.

Selvstyrende skoler og simple elevplaner

Et af de steder, regeringen vil sætte ind, er på skoleområdet. Her vil man blandt andet åbne op for, at man i samtlige af landets 98 kommuner kan køre forsøg med såkaldte friinstitutioner, der i en periode vil blive fritaget fra blandt andet statslige regler, kommunal regulering og lokale krav. De udvalgte institutioner får selv mulighed for at pege på, hvilken regulering de gerne vil fritages fra. 

Der skal også etableres en helt ny skoleform kaldet selvstyrende skoler, som skal have frihed fra statslige og kommunale bindinger med inspiration fra de frie og private grundskoler og de selvejende ungdomsuddannelser.

Og så skal de elevplaner, som lærerne minimum en gang om året skal udfylde for den enkelte elev i folkeskolen, forsimples og integreres i én samlet elevplan. 

Færre, men større ansøgningspuljer

Et andet sted, regeringen vil sætte ind, er over for de mange offentlige puljer, man kan søge hos kommuner og regioner.

Her skal antallet halveres frem mod 2022, så der bliver færre og større puljer, og så man undgår, at små puljer bliver slugt af administration.

Nye ansøgningspuljer må således ikke have en bevilling på under 10 millioner, og det skal sikres gennem en aftale på tværs af Folketinget.

Mere tid til de ældre

Som forberedelse til afbureaukratiseringsreformen har regeringen fået lavet en kulegravning af ældreområdet og dagtilbudsområdet, og i den forbindelse har ansatte blandt andet kunne melde ind med regler og registrering, som de fandt overflødig.

Regerings reform af den offentlige sektor

Afbureaukratiseringsreformen er den første af seks dele i regeringens overordnede sammenhængsreform. De øvrige fem dele vil blive præsenteret i løbet af efteråret.

  • En digital servicereform
  • Hjælp til udsatte borgere og familier
  • Ledelses- og kompetencereform
  • Sundhedsreform
  • Ungereform

Vi kan se, at rigtig mange af de regler og registreringskrav ikke er udsprunget fra centralt hold

Sophie Løhde (V), innovationsminister

Af det fremgik det blandt andet, at kun halvdelen af de ansattes arbejdstid blev brugt på direkte kontakt med de ældre. Derfor foreslår regeringen også en række forenklinger på det område. 

For eksempel vil regeringen gøre det muligt at indberette flere utilsigtede hændelser af mindre alvorlig karakter på en gang i stedet for enkeltvis som i dag. 

Kørekort, tandpleje og fast læge

Udover tiltagene på store overordnede områder har regeringen også en række initiativer på mindre detailområder.

For eksempel skal sagsbehandlingen af kørekortsager samles et sted, der skal ikke længere være flere særskilte regulerede tandplejeordninger, men kun en, og så skal alle borgere have mulighed for at beholde deres praktiserende læger, når de flytter. 

Endelig skal de mange mål, der i dag er opstillet i den offentlige sektor, reduceres. 

Kommuner og regioner skal hjælpe

Sophie Løhde fortæller, at afbureaukratiseringsreformen skal føres ud i livet via en aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, hvor parterne forpligter hinanden til at nå målsætningen. 

- Vi kan se, at rigtig mange af de regler og registreringskrav ikke er udsprunget fra centralt hold, men fra regionerne, siger hun.

Jeg synes, det er lidt lusket af Lars Løkke

Mette Frederiksen (S)

Desuden vil regeringen etablere et ministerudvalg, der får til opgave at sørge for realiseringen af målsætningen. 

S: Det er lidt lusket, Løkke

Regeringen går efter en bred aftale på Christiansborg, og hos det store oppositionsparti, Socialdemokratiet, er man da også positiv over for at komme de mange unødige regler og topstyring til livs. Partiet har selv tidligere på året fremlagt en plan for at afhjælpe problemet.

Alligevel køber formand Mette Frederiksen ikke ind på det, Lars Løkke Rasmussens hold nu har lagt frem. Hun mener, der skal mere til og vil have regeringen til at investere yderligere i velfærden:

- Jeg synes, det er lidt lusket af Lars Løkke. Med en masse flotte ord og overskrifter står han og siger, at nu sætter vi medarbejderne fri, og nu kommer vi til at afbureaukratisere. Men hvis man med den ene hånd bliver ved med at spare og spare og spare på ældreplejen, så kan det godt være, at der bliver frigjort nogle medarbejdere på grund af noget afbureaukratisering, men hvis medarbejderne stadig skal løbe for stærkt, fordi der ikke er kolleger nok, bliver det nok for symbolsk, siger hun.

- Så vi vil godt begge dele. En selvstyrereform med mere tillid til vores medarbejdere - de kan godt selv derude – men også sørge for, at der er en ordentlig velfærdsøkonomi. Det er mindst lige så vigtigt.

En del af en større reform

Afbureaukratiseringsreformen er første del af den såkaldte sammenhængsreform, som bliver regeringens store slagnummer i efteråret. Sammenhængsreformen skal ifølge Løkke og hans ministre sikre en bedre og mere sammenhængende velfærd og er bygget op af i alt seks selvstændige reformspor.

Den kommende tid vil man således også præsentere en digital servicereform, som blandt andet skal sikre mere sammenhæng i de digitale løsninger og styrke borgernes tillid til håndteringen af borgerdata.

Der vil også komme et udspil, der blandt andet skal skabe bedre sammenhæng på tværs af forvaltnings- og lovgivningsområder i indsatsen til udsatte borgere og familier. En ledelses- og kompetencereform skal blandt andet give offentlige ledere bedre muligheder for at udvikle deres faglighed som ledere.

Den største del, en sundhedsreform, skal skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen, så borgere og patienter ikke falder mellem to stole, når de er i kontakt med sygehuse, kommunale sundhedstilbud og praktiserende læger.