Politik

I dag præsenterer regering sit udspil til finanslov - det ved vi allerede

Torsdag præsenterer regeringen sit finanslovsudspil for 2019. Men en lang række elementer er allerede afsløret - få overblikket her.

Der var glæde og smil hos finansminister Kristian Jensen (V), da han onsdag eftermiddag kunne se lastbilen trille op foran Finansministeriet i København.

I lasten stod en palle med indhold for milliardbeløb – i hvert fald i overført betydning. Stakkevis af eksemplarer af regeringens finanslovsudspil for 2019, som skal fremlægges torsdag.

- Det er en rigtig god finanslov. Det er dejligt at kunne præsentere den i sin helhed i morgen, fortalte ministeren, mens han selv hjalp til med at pakke de mange eksemplarer ud og række dem ind gennem vinduet til medarbejderne i ministeriet.

- Der vil selvfølgelig være nogle ting, vi har fortalt på forhånd, men jeg glæder mig til at kunne gå ned i detaljerne og fortælle om, hvad der ligger bagved, sagde Kristian Jensen.

Regeringens samlede udspil præsenteres i Finansministeriet torsdag klokken 11.00, men som ministeren selv sagde, er der over de seneste uger drypvis kommet afsløringer om indholdet af finanslovsudspillet.

Afgifter skal sænkes, gebyrer fjernes, og nye tiltag skal sættes i gang. Regeringen lægger op til at forhandle om 1,35 milliarder kroner årligt i perioden 2019-2022, fremgår det af finanslovsudspillet, ifølge Ritzau.

Herunder har TV 2 samlet en oversigt over 30 elementer, vi allerede kender.

Erhverv og vækst

Nedsat elafgift på sommerhuse

Regeringen vil afsætte knap 200 millioner kroner til at ligestille el-opvarmede sommerhuse med el-opvarmede helårsboliger, og cirka 50.000 sommerhusejere kan derfor se frem til at få en lavere elregning. Det har skatteminister Karsten Lauritzen (V) oplyst til TV 2. Læs mere her.

Øget indsats mod virksomhedssnyd

I finanslovsudspillet vil der blive sat penge af til næsten en fordobling af antallet af medarbejdere i Erhvervsstyrelsen, der arbejder med kontrol af regnskaberne i den slags selskaber. Det skal sætte ind mod omfattende snyd blandt danske virksomheder, har erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) fortalt til TV 2. Læs mere her.

Affaldsgebyr skal fjernes

Regeringen vil blandt andet af med et administrationsgebyr for affaldshåndtering. Der foreslås afsat 40 millioner kroner i 2019 til arbejdet med at justere regler for at lette byrder for erhvervslivet. Det har erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) fortalt til Ritzau.

Generationsskifte

Der står i regeringsgrundlaget, at afgiften for generationsskifte i virksomheder skal fjernes frem mod 2025. Den kommer i denne omgang dog ikke til at falde yderligere end til de 15 procent, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om i finansloven for 2016. Det har erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) fortalt til netmediet PolicyWatch.

Landsbypulje

Regeringen vil over de næste fire år afsætte 333 millioner til en landsbypulje, som blandt andet skal bruges til nedrivning af gamle, faldefærdige huse. Det har Venstres erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen oplyst til TV 2.

Grænsehandel

Dansk erhvervsliv og økonomi misser milliarder, når danskerne tager over den dansk-tyske grænse for at handle eksempelvis chokolade, sodavand, øl, slik og vin. Derfor vil regeringen afsætte 135 millioner kroner til at sænke punktafgifter målrettet grænsehandel, har finansminister Kristian Jensen (V) fortalt til Børsen.

Kørselsfradrag

Regeringen vil bruge 35 millioner kroner på at permanentgøre ordningen med højt befordringsfradrag i yderkommuner og indføre et ø-fradrag, har finansminister Kristian Jensen (V) fortalt til Børsen.

Sundhed

Hpv-vaccine til drenge

I finanslovsudspillet for 2019 og i årene derefter har regeringen afsat godt 40 millioner kroner til udvide tilbuddet om gratis hpv-vaccine til også at gælde alle drenge fra 12-årsalderen. Det har sundhedsminister Ellen Trane Nørby sagt til Jyllands-Posten.

Ældreområdet

Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner om året i fire år til bekæmpelse af ensomhed, sorg og depression blandt ældre - i alt 400 millioner kroner. Regeringen vil også afsætte 200 millioner kroner til kommunernes udfordringer med at rekruttere medarbejdere til ældreplejen, har Ældreministeriet oplyst i en pressemeddelelse. Læs mere her.

Psykisk syge

Borgere med de sværeste og mest invaliderende psykiske lidelser skal have bedre hjælp. Derfor vil regeringen afsætte 100 millioner kroner i permanente midler på den kommende finanslov. Det har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) oplyst til Politiken.

Sjældne diagnoser

Regeringen vil afsætte 34 millioner kroner til behandling af sjældne sygdomme. Det har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fortalt i Go’ Morgen Danmark.

Socialområdet og indenrigs

Udsatte børn

Regeringen vil afsætte én milliard kroner over fire år til de første 1000 dage af de mest udsatte børns liv. Blandt andet skal 760 millioner kroner bruges til flere pædagoger i daginstitutioner med mange 0-2-årige børn fra sårbare familier. Det har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) tidligere afsløret på et pressemøde. Læs mere her.

Sagsbehandling i Ankestyrelsen

Regeringen vil give Ankestyrelsen 35 millioner kroner i 2019 til at nedbringe behandlingstiden på sager om blandt andet boligstøtte, børnetilskud og sygedagpenge. Det har økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) oplyst til Fyens Stiftstidende

Miljø, klima og fødevarer

Naturbeskyttelse og nationalparker

Konservatives miljøordfører og gruppeformand, Mette Abildgaard, har foralt til Altinget, at der på finansloven vil være "et pænt millionbeløb" til naturen i finanslovsudspillet – uden dog at ville sætte tal på.

Ifølge TV 2 Lorry foreslår regeringen at afsætte 5,5 millioner kroner ekstra til landets nationalparker. Pengene skal ifølge TV 2 Lorrys oplysninger deles ligeligt, hvorfor hver park får 1,1 millioner kroner ekstra på budgettet i forhold til de 7,7 millioner kroner, parkerne modtager i dag. De konservative har til TV 2 Lorry desuden fortalt, at staten bør oprette en pulje til frivillig strandrengøring - en pulje, der vil være en del af regeringens finanslovsudspil.

Kystsikring

Der afsættes flere penge til at sikre den jyske vestkyst fra 2020. I de nuværende fire fællesaftaler med syv kommuner, der udløber i år, er der afsat knap 97 millioner kroner årligt på finansloven. Det beløb vil man lade stige til knap 185 millioner kroner årligt fra 2020 til 2024. I 2019 forlænges de nuværende aftaler. Det har Miljø- og Fødevareministeriet oplyst i en pressemeddelelse. Læs mere her.

Gastronomiske investeringer

Regeringen vil afsætte 10 millioner kroner om året de næste fire år til at fremme dansk gastronomi. Pengene skal gå til en række initiativer, der skal sikre Danmarks position som et globalt centrum for gastronomi, heriblandt er etablering af et gastronomiakademi til at udvikle nye kokketalenter. Det har Miljø- og Fødevareministeriet meddelt i en pressemeddelelse.

Kultur og sport

Museer og kultur

Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner hvert af de næste fire år til at styrke kulturområdet. Pengene skal blandt andet gå til store museer som Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst, ligesom også Det Kongelige Teater og Rigsarkivet vil blive tilgodeset i kraft af deres status som "kulturbærende institutioner". Derudover skal der bedre vilkår for kulturel dannelse for børn og unge og en styrkelse af talentudviklingen på de kunstneriske uddannelser, har Kulturministeriet oplyst i en pressemeddelelse. Læs mere her.

Dansk e-sport

Danmark er et fremtrædende land inden for e-sport, og den position vil regeringen gerne fastholde, og derfor vil den i forbindelse med finansloven tilføre endnu flere millioner til e-sporten. I første omgang tilføres seks millioner kroner fordelt over tre år til RFRSH, som er selskabet bag det succesfulde danske hold Astralis. Det har kulturordfører i Det Konservative Folkeparti Naser Khader fortalt til TV 2. Læs mere her.

Tour-start i Danmark

Drømmen om en Tour de France-start i Danmark kommer et skridt tættere, når regeringen vil afsætte en bevilling på 17 millioner kroner til det interessentskab, der står for at afvikle den danske del af Tour de France i 2021. Det har statsminister Lars Løkke Rasmussen afsløret. Læs mere her.

WorldPride og EuroGames

Regeringen vil støtte WorldPride og Eurogames i København, der skal afholdes i København og Malmø i august 2021. Beløbet er ukendt, men ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) har udtalt til Politiken, at hun forestiller sig et beløb i omegnen af fem-syv millioner kroner.

Højskolefejring

Regeringen vil give folkehøjskolerne to millioner kroner til at fejre jubilæum næste år, hvor højskolebevægelsen fylder 175 år. Det har finansminister Kristian Jensen meddelt i en pressemeddelelse.

Transport

Kattegatforbindelse

Regeringen vil sætte 60 millioner kroner af til en forundersøgelse af mulighederne for en fast broforbindelse over Kattegat. Det har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet oplyst i en pressemeddelelse. Læs mere her.

Skat

Nye it-systemer til Skat

Det seneste år har en særlig arbejdsgruppe kulegravet en stor del af Skats 200 it-systemer. Konklusionen er, at 70 af disse er så forældede, at de skal erstattes af nye. Derfor vil regeringen afsætte 600 millioner kroner til opgaven, har Politiken kunnet fortælle.

Arveafgiften består

Liberal Alliance og de konservative har ønsket at lette arveafgiften i finansloven, og også finansminister Kristian Jensen (V) har været positivt indstillet. Men Dansk Folkeparti har sagt klart nej, og derfor bliver afgiften ikke sænket, har Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, fortalt til Børsen. Læs mere her.

Uddannelse

Fribeløb og SU 

Studerende skal have mulighed for at tjene flere penge ved siden af SU'en. Det mener regeringen, som vil hæve de studerendes fribeløb med 1000 kroner om måneden, har uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) fortalt til Ritzau.

Sparekrav droppes 

Fra 2022 vil regeringen droppe de udskældte besparelser på undervisning, uddannelse og kultur. De næste tre år skal gymnasier, universiteter og museer fortsat spare omkring 800 millioner kroner om året med det såkaldte omprioriteringsbidrag på to procent. Men fra 2022 vil regeringen føre alle pengene - 842 millioner kroner - tilbage til de tre områder, har finansminister Kristian Jensen oplyst til DR.

Kriminalitet og politi

Flere skal fængsles

Regeringen vil begrænse brugen af samfundstjeneste til voldsforbrydere, og flere skal idømmes fængselsstraf. Skærpelsen skal gælde sager om grov vold og i de alvorligste sager om simpel vold. Vurderingen er, at det vil koste 11 millioner kroner årligt, og pengene skal findes på finansloven, har justitsminister Søren Pape Poulsen fortalt til Jyllands-Posten.

Grænsebevogtning

Ifølge Ritzaus oplysninger lægger regeringen lægger op til at droppe en pulje på 10 millioner kroner til politiets indsats ved grænseovergange, hvor der ikke er bemanding. 

Forsvar

Soldaters mindelund

Regeringen har sat to millioner kroner af for at fremtidssikre Danske Soldaters Mindelund i Rindsholm. Det sker med argumentet om, at mindelunden har en helt særlig plads i danske veteraners bevidsthed, har Venstres folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen fortalt til Viborg Stifts Folkeblad.

Udenrigs

Humanitært bidrag

Regeringen vil i 2019 afsætte 2,6 milliarder kroner til det humanitære bidrag, der typisk går til verdens brændpunkter. Der lægges i alt op til, at man bruger 1,1 milliarder kroner mere på hjælp til udviklingslandene. Dansk udviklingsbistand vil lande på cirka 0,7 procent af bruttonationalindkomsten. Det har udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) oplyst til Politiken.