Politik

BLOG: Kommuner spilder tiden på ligestillingsredegørelser

BLOG: Hvis der er problemer med rekrutteringen derude, så er det ikke et ligestillingsproblem. Så handler det om dårlig ledelse. Og det må vi i så fal

En leder skal ansættes på baggrund af kvalifikationer – ikke på baggrund af køn.

Derfor ærgrer det mig også, at Venstres ligestillingsminister Eva Kjer Hansen er ude at sige, at hun ønsker sig flere kvindelige topledere i den offentlige sektor. Udmeldingen kommer på baggrund af den nye rapport Ligestillingsredegørelser 2017, som netop er udkommet.

Her skal kommuner, regioner og statslige institutioner med mere end 50 ansatte hvert andet år gøre status over deres indsats for at sikre bedre ligestilling. Det er efter min mening spild af tid og ressourcer.

Vi har allerede i dag ligestilling i loven, og der må derfor ikke diskrimineres på baggrund af køn.

Jeg er stor tilhænger af mere viden og tal, men jeg modstander af, at kommuner, regioner og stat skal bruge deres dyrebare ressourcer på at lave handlingsplaner for at få flere kvindelige ledere. For det må ikke være et selvstændigt mål at ansætte kvinder, ligeså vel det ikke må være et selvstændigt mål at ansætte mænd. Det skal være et selvstændigt mål at rekruttere de bedst kvalificerede.

Hvis der er problemer med rekrutteringen derude – og det kan jeg ikke afvise – så er det ikke et ligestillingsproblem. Så handler det om dårlig ledelse. Og det må vi i så fald tage hånd om.