Politik

Minister vil have en mulig Kattegatbro på finansloven

Hvis en Kattegatbro kan finansieres af brugerbetaling, vil regeringen bruge 60 millioner på forundersøgelse.

Regeringen vil sætte 60 millioner kroner af til en forundersøgelse af mulighederne for en fast broforbindelse over Kattegat. Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Pengene er en del af regeringens finanslovsudspil, lyder det.

Tidligere beregninger har bekræftet, at det er muligt at etablere en ren vejforbindelse over Kattegat, som udelukkende finansieres ved brugerbetaling.

- Potentialet ved en fast Kattegatforbindelse er enormt, og hvis beregningerne bekræfter, at det kan realiseres ved brugerbetaling, er det oplagt at gå videre med en egentlig forundersøgelse hurtigst muligt, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA).

- Derfor er jeg glad for, at vi vil afsætte penge til en forundersøgelse allerede fra 2019, hvis screeningen altså viser, at det giver mening at arbejde videre med projektet, siger han i meddelelsen.

Bro diskuteret i flere år

Ifølge trafikforsker ved Aalborg Universitet Harry Lahrmann viser dagens udmelding fra transportministeren regeringens villighed til at komme videre med projektet, der ellers af flere gange er blevet lagt dødt.

- Et projekt kommer altid nærmere, når man igangsætter en forundersøgelse, men der er stadig lang vej til beslutningen tages, da meget også afhænger af, hvad forundersøgelsen kommer til at vise, siger trafikforskeren til TV 2.

En fast forbindelse over Kattegat skal forbinde Østjylland og Sjælland og har været til debat i flere år. Selvom broen står højt på ønskelisten for en række erhvervsfolk og borgmestre, har de politiske forhandlinger om finansieringen mildest talt været langstrakte.

Idéen er nemlig tidligere blevet skudt ned af regeringen, efter beregninger af forskellige modeller viste, at det ville medføre store milliardudgifter for statskassen.

Tidligere i år kom så en beregning fra transportministeren, som viste, at en ren bilbro kan laves for 58 milliarder kroner, finansieret udelukkende af brugerne. Der blev dog stillet så store spørgsmål ved beregningerne, at ministeren siden lovede en grundigere analyse.

I øjeblikket undersøges mulighederne igen for en forbindelse kun for biler og en forbindelse for både biler og tog.

I Folketinget har regeringen kun støtte fra Dansk Folkeparti til at gå videre med etableringen af en ren vejforbindelse over Kattegat. I rød blok vil man kun forhandle om broforbindelsen, hvis der samtidig indgår en togstrækning over Kattegat.

DSB udfordres af broforbindelse

Og det vil også have konsekvenser, hvis regeringen vælger at se bort fra togene over Kattegat, lyder det fra Harry Lahrmann.

- En ren vejforbindelse er spændende på den måde, at DSB så får alvorlig konkurrence på kollektiv trafik. Det såkaldte fjernbusmarked udvikler sig voldsomt i øjeblikket, fordi de kan konkurrere mod DSB på attraktive ruter. Et Kattegatforbindelse vil klart være til busmarkedets fordel, siger han.

Derfor mener trafikforskeren, at man også må have et øget statstilskud til DSB med i overvejelserne, når man overvejer at lave en bro udelukkende til biltrafik.

Når den indledende undersøgelse er færdig i løbet af 2018, skal resultaterne danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt der skal sættes en egentlig forundersøgelse i gang.

Afstemning

Er en broforbindelse over Kattegat en god idé?