Regeringen vil fordoble beløb til beskyttelse af danske kyster

Udspillet er en del af regeringens kommende finanslovsforslag.

Beløbet til at sikre de mest udsatte kyster i Danmark bliver næsten fordoblet. 

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. 

- Der er behov for, at vi handler nu og får genopbygget det tabte, så byer, huse og infrastruktur bag klitterne ikke bliver oversvømmet. Det hårde vejr har i mange år slidt på kystbeskyttelsen, og det vil vi nu råde bod med en massiv investering, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen fra Venstre.

I dag er der fire fællesaftaler langs den jyske vestkyst til øst om Skagens gren, som staten finansierer sammen med syv kommuner. I de nuværende fællesaftaler fra 2014 til 2018 har der været afsat 96,9 millioner kroner hvert ĂĄr. Det beløb vil regeringen lade stige til 184,6 millioner kroner ĂĄrligt fra 2020 til 2024. I 2019 forlænges de nuværende fællesaftaler med uændret finansiering fra staten. I alt vil regeringen bruge cirka 1,1 milliarder kroner pĂĄ fællesaftalerne fra 2019-2024.

Hvis ikke kystbeskyttelsen bliver styrket, risikerer over 10.000 ejendomme og værdier for mere end 11 milliarder kroner at blive sat under vand, vurderer Kystdirektoratet. 

Regeringen vil sikre vestkysten

Regeringens ønske om at beskytte de danske kyster gælder den jyske vestkyst. Staten har siden 1983 ydet økonomisk bistand til kystbeskyttelsen pĂĄ strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab pĂĄ den jyske vestkyst. Denne strækning er Danmarks mest udsatte erosionskyst, idet den bĂĄde er i risiko for at blive ramt af erosion og oversvømmelse. 

Sker der klitgennembrud på strækningen, er der risiko for omfattende oversvømmelser af huse, infrastruktur og landområder bag klitterne.

Rasende sommerhusejere

Sommerhusejere i Lønstrup i Nordjylland fik i januar i år besked på at rydde op, efter der var gennemført en ulovlig kystsikring

Kysten var blevet sikret med beton, men det stod ikke klart, hvem det var, der stod bag den ulovlige sikring af kysten. Det betød, at Kystdirektoratet sendte et varsel til sommerhusejerne i Lønstrup. 

Alene i Lønstrup er flere end 30 sommerhuse forsvundet de seneste 10 år, i takt med at kysten er blevet ædt af bølgerne.

I årevis fik sommerhusejerne afslag på kystsikring med henvisning til Danmarks fortolkning af EU-reglerne, som betød, at der ikke kunne laves hård kystsikring på strækningen. Men i maj i år skiftede myndighederne mening. Det var dog langt fra nok til at berolige de lokale.

- Vi er dybest set rasende. Det hører ingen steder hjemme, det her. Vi glæder os til at få det her i gang lynende hurtigt, men man kan godt regne med, at der kommer et betydeligt erstatningskrav, for det er ren ekspropriation, og det vil vi bare ikke finde os i, udtalte Jørgen Hedegaard Madsen, som er ejendomsmægler i Lønstrup, dengang til TV 2.

Med tirsdagens udmelding vil regeringen altsĂĄ ogsĂĄ bidrage økonomisk til at sikre kysten. De kommende fællesaftaler og den endelige medfinansiering fra kommunerne skal forhandles i løbet af efterĂĄret.