Politik

Vil gøre som Norge - mange partier klar til at sætte priserne på cigaretter op

Flere danske partier ser ud til at have rykket sig på spørgsmålet, og mange er nu klar til at sætte prisen op. Der er dog uenighed om, hvor meget.

Skal priserne på cigaretter sættes op i Danmark?

Det spørgsmål er igen blevet aktuelt herhjemme, efter TV 2 tirsdag kunne fortælle, at der er langt færre unge nordmænd, der ryger sammenlignet med ungdommen i Danmark. Og det ser nu ud til, at mange partier er klar til at gøre smøgerne dyrere.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er det især store prisstigninger på cigaretter, der har bragt andelen af unge rygere i Norge ned fra mellem 15 og 18 procent i 2009 til mellem en og fem procent i dag.

Prisen på cigaretter er blevet sat markant op, og i dag koster en pakke smøger i Norge omkring 100 danske kroner. I Danmark er prisen omkring 40 kroner.

Her kan du se forskellen på rygelovgivningen i Danmark og Norge.

 • Unge rygere

  I Norge ryger fem procent af mændene og en procent af kvinderne i aldersgruppen 16 til 24 år dagligt.

  I Danmark ryger 17 procent af mændene og 14 procent af kvinderne i aldersgruppen 16 til 24 år dagligt.

 • Pris

  I Norge koster en pakke cigaretter typisk mellem 90 og 100 danske kroner.

  En pakke cigaretter koster cirka 40 kroner i Danmark.

 • Aldersgrænse for at købe tobak

  18 år

  18 år

 • Tilgængelighed

  Butikkerne har de seneste ti år gemt cigaretterne væk i Norge, og der har været neutrale cigaretpakker i et år.

  I Danmark er der ingen lovgivning, der siger, at cigaretterne skal gemmes væk i butikkerne. Flere supermarkeder som Netto, Føtex, Bilka og Rema 1000 siger dog, at de vælger at fjerne cigaretterne frivilligt.

 • Skoler og ungdomsuddannelser

  Norge har indført totalt rygeforbud i skoletiden, det gælder også uden for skolens område. Det gælder også for gymnasier.

  I Danmark må elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser med flest elever under 18 år ikke ryge på skolens område, men de må gerne uden for skolens områder. Få kommuner har dog valgt, at rygning uden for skolens område heller ikke er tilladt i skoletiden. Erhvervsskoler er ikke underlagt samme regler, men nogle har valgt frivilligt at indføre røgfri matrikel.

V og K klar til prisstigninger

Den store forskel har endnu engang fået Kræftens Bekæmpelse til at opfordre politikerne til at sætte tobaksafgifterne op, og derfor har TV 2 spurgt partierne på Christiansborg om deres holdning. Foruden flere partier i rød blok er både Venstre og Det Konservative Folkeparti nu også klar til at sætte priserne op.

Vi har også hørt dem, om øvrige norske tiltag som forbud mod rygning i skoletiden og forbud mod synlige cigaretter er en god idé.

Her kan du se, hvad de svarer.

Hvad skal en pakke cigaretter koste?

Markant op

Stine Brix, sundhedsorfører for Enhedslisten:

- Vi har foreslået, at en pakke cigaretter skal koste 60 kroner. Det er en stigning på 50 procent i forhold til i dag.

Hvorfor ikke 90-100 kroner, som I Norge, hvor de har haft stor succes med det?

- Det er et forsøg på at komme med et bud, som vi mener, vil have en mærkbar effekt, samtidig med at langtidsrygere med lave indtægter ikke risikerer en stor udhuling af deres økonomi.

Pernille Schnoor, sundhedsorfører for Alternativet:

- Vi har foreslået en afgiftsstigning, så det i første omgang ender på 65 kroner per pakke. Prisen skal have et ryk opad. Det nytter ikke noget at sige fem kroner, så ændrer man ikke adfærden.

Er det ikke folks frie valg, om de vil ryge eller ej, og noget staten bør blande sig udenom?

- For det første er det ikke folks frie valg om de vil ryge. Det er afhængighedsskabende, og når man først er begyndt, har man ikke noget frit valg mere.

Men det er jo et frit valg, om man begynder?

- Ja, men hvis man er 15-17 år, er det ikke et frit valg. Og der vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at man ikke bliver motiveret til at starte, og der betyder prisen meget.

Radikale Venstre har tidligere argumenteret for, at prisen skal sættes op til 90 kroner. Partiets sundhedsordfører er ikke vendt tilbage på TV 2s henvendelse onsdag.

Op - men ikke konkret

Jane Heitmann, sundhedsorfører for Venstre:

- Vi ønsker, cigaretterne skal være så dyre som overhovedet muligt, uden at vi får flere illegale cigaretter på det danske marked. Det skal være en balanceret prisstigning, siger Jane Heitmann, der ikke vil være mere konkret.

Kræftens Bekæmpelse peger på, at det her med at sætte prisen markant op er det klart mest effektive. Hvorfor ikke lave en stor prisstigning og prioritere sundhed frem for alt andet?

- Det handler om at finde et balanceret niveau, og så vidt jeg er orienteret, har prisstigningerne i Norge blandt andet betydet en markant stigning i antallet af illegale cigaretter.

Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet:

- Vi synes, at tobak er for billigt i Danmark, og vi ved godt, at prisen er en faktor. Men vi har ikke drøftet det endnu og lagt os fast på, hvad en pakke tobak skal koste i fremtiden, siger Flemming Møller Mortensen, der ikke vil blive mere konkret.

Mette Abildgaard, sundhedsordfører for Det Konservative Folkeparti:

- Jeg kommer ikke til at give noget fast kronetal. Men vi drøfter det meget i Det Konservative Folkeparti lige for tiden. Og der er generel opbakning til, at vi skal have højere cigaretpriser, end vi har i dag. Præcist hvor niveauet skal ligge, har vi ikke lagt os fast på endnu, men jeg tror ikke umiddelbart, at vi snakker norsk niveau.

Hun nævner selv, at der har været bekymring for, at prisstigninger ville flytte cigaretsalget syd for grænsen til Tyskland.

Er det ikke grundlæggende vigtigere at prioritere folks sundhed og undgå dødsfald end grænsehandlen og nogle tal på statsbudgettet?

- Det er ikke statsbudgettet, der bekymrer mig i forhold til grænsehandel, men i stedet at folk bare vil handle der, og at det så har nul effekt på deres sundhed. Altså at folk vil ryge lige så mange cigaretter, der bare vil være købt i Tyskland i stedet for, siger Mette Abildgaard og nævner, at de tyske cigaretpriser typisk er et par kroner lavere end de danske, og at der derfor er plads til prisstigning.

Lidt op

Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti:

- Vi mener ikke, den skal op på samme pris som i Norge. Det vil have nogle andre konsekvenser for os i Danmark på grund af grænsehandel og kopicigaretter. Men vi har ikke noget imod, at vi lader dem stige med den pris- og lønfremskrivning, som andre varer stiger med, og at vi skeler til de nabolande omkring os. Prisen må godt stige nogle kroner, men ikke meget, for så rammer det de socialt svage, som har mange andre udfordringer, der er større end deres cigaretforbrug.

Men det er vel ikke de unge, der tager ned til grænsen og køber cigaretter?

- Nej, men man kan jo ikke bare hæve prisen for de unge særskilt. Det rammer jo de voksne også, og vi bliver nødt til at se på hele konsekvensen af det.

Men hvis det nu er noget, der virker, er sundhed så ikke det vigtigste?

- Vi skal ikke bestemme, hvad folk propper i munden, når de er over 18 år. Når cigaretter er lovlige på det danske marked, skal vi da ikke bestemme, om folk vælger at ryge, drikke, køre motorcykel eller hvad de gør. Det er voksne mennesker, der selv tager ansvar for deres sundhed.

SF har tidligere talt for, at priserne skal stige med et par kroner. Partiet er ikke vendt tilbage på TV 2s henvendelse onsdag.

Nej

Liberal Alliance har tidligere argumenteret for, at staten ikke skal adfærdsregulere. Det har ikke været muligt at få et interview med partiets sundhedsordfører onsdag.

Skal det være et lovkrav, at cigaretterne gemmes væk i butikkerne?

Ja

Stine Brix, sundhedsorfører for Enhedslisten:

- Ja, det mener vi, det bør være. Vi kan se, at det har en effekt, når man laver mange forskellige tiltag for at forebygge rygning, og det er et af dem.

Pernille Schnoor, sundhedsorfører for Alternativet:

- Ja. Lige nu er hænger de lige ind i ansigtet på en, når man skal betale, og hvis man har beskæftiget sig lidt med markedsføring, ved man jo godt, at slik og andre produkter bliver placeret der, fordi det opfordrer til impulskøb. Og det er helt grotesk at opfordre til impulskøb af cigaretter.

Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet:

- Ja, og det har vi lanceret for længe siden. Vi vil også have neutrale cigaretpakker og en bevillingsordning, der kan fratages detailhandlen, hvis de overtræder loven og sælger tobak til børn og unge under 18 år.

Nej

Jane Heitmann, sundhedsorfører for Venstre:

- Jeg synes, det er rigtig fint, at der allerede er supermarkeder, der af egen drift har gemt cigaretterne væk. Umiddelbart ser jeg ikke nogen grund til at lovgive om det.

Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti:

Nej, det mener jeg ikke. Jeg har lige læst en analyse om det, og der er ikke noget beviselig evidens for, at det virker. Jeg mener, vi i stedet for bør gå ind i undervisningen og gøre, som man i Norge gør med tre års undervisning på skolerne og på den måde sikre, eleverne tager ansvar for egen sundhed.

Mette Abildgaard, sundhedsordfører for Det Konservative Folkeparti:

- Jeg synes ikke, vi skal lovgive om noget, virksomhederne godt kan håndtere selv, og der ser vi altså en meget stor bevægelse i de her år.

Bør al rygning uden for matriklen i folkeskolen og på ungdomsuddanelser forbydes?

Ja

Mette Abildgaard, sundhedsordfører for Det Konservative Folkeparti:

- Vi har allerede foreslået for længe siden, at man indfører det i Danmark. Vi ønsker et forbud, så der slet ikke må ryges i selve skoletiden, det skal ikke kun være et forbud om rygning på skolens matrikel, siger Mette Abildgaard og understreger, at forslaget i første omgang kun handler om folkeskolen og ikke ungdomsuddannelserne.

Pernille Schnoor, sundhedsorfører for Alternativet:

- Vi kan også godt være med på, at man slet ikke må ryge i skoletiden, men det er nok svært at administrere, hvis der er unge mennesker, der går over i hovedgaden og ryger der. 

- Men der skal i hvert fald strammes op, så det bliver samme regler for erhvervsskoler som for alle ungdomsuddannelser. Det kan ikke være rigtigt, at man på erhvervsskoler må ryge inde på matriklen.

Stine Brix, sundhedsorfører for Enhedslisten:

- Ja, det, synes jeg, lyder fornuftigt. 

Jane Heitmann, sundhedsorfører for Venstre:

- Fra Venstres side så vi meget gerne, at der blev indført røgfri skoletid. Det kan vi bakke fuldt og helt op om.

Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet:

- Vi har hørt, at Det Konservative Folkeparti har lanceret det som et forslag, og det, synes vi, er interessant. Jeg synes, vi skal tage det med i de samlede drøftelser af, hvad vi skal gøre på det her område. 

Nej

Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti:

- Vi ser gerne, at vi får flere unge mennesker med en uddannelse, og der er unge mennesker, der har større problemer end deres rygning. Vi ser helst ikke, at der er flere, der forsvinder fra eksempelvis vores erhvervsskoler, der har den mest lempelige tobakspolitik.

Tyder på flertal

Selvom store partier som Socialdemokratiet og Venstre ikke vil sige, hvor meget cigaretpriserne bør stige, tegner der sig et billede af et flertal i Folketinget for dyrere smøger. Det er dog uklart, præcist hvor meget politikerne vil have dem til at stige.

Anderledes klare i mæglet er danskerne. 70 procent af danskerne svarer i en ny Megafon-undersøgelse, at en pakke cigaretter bør koste dobbelt så meget som i dag. Altså omkring 80 kroner.

Målingen viser, at 10 procent flere ønsker en prisstigning på cigaretter i forhold til den foregående måling, som blev lavet i januar 2018.

Ifølge den nye undersøgelse er der et flertal for højere priser på tværs af køn, alder, geografi, uddannelse og politisk ståsted.

1000 respondenter har deltaget i undersøgelsen.