Politik

Kommuner giver flygtninge fri om sommeren - det ødelægger integrationen, siger ordfører

Flygtninge og familiesammenførte har pligt til at gøre sig jobparate alle årets dage, men på flere sprogskoler er fraværet tårnhøjt om sommeren.

Undervisningslokalerne på flere af landets sprogskoler står halvtomme hen – særligt i sommerperioden.

Nogle steder er fraværsprocenten op mod 50 procent, selvom flygtninge og familiesammenførte har pligt til at møde op.

Kommunen har ret til at trække kursister med ulovligt fravær i integrationsydelse, men flere kommuner har i stedet valgt at holde ferielukket.

Favrskov Kommune forsøger i år med tre ugers skolefri.

- Vi har alle sammen behov for at trække stikket ud engang imellem, siger byrådsmedlem Lone Glarbo fra Venstre.

Men partifælle og udlændingeordfører Marcus Knuth er med egne ord ”lodret uenig”.

- Det ødelægger simpelthen integrationen, siger han til TV 2.

Der er tilmeldt 129 elever på skolen her i Hadsten. De har alle fået lovligt fri i uge 29, 30, 31.

Gør Danmark en bjørnetjeneste

For et par år tilbage modtog flygtninge og familiesammenførte kontanthjælp og optjente her ret til at holde ferie.

Den rettighed ophørte i 2015, da et flertal i Folketinget besluttede, at den såkaldte integrationsydelse skulle være betinget af, at personer med flygtningestatus skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet året rundt. Også ved at lære dansk.

- Vi skal jo netop væk fra at lære flygtninge, at i Danmark kan man sidde derhjemme uden et arbejde og uden at lære dansk, og alligevel tikker pengene ind på kontoen, siger Marcus Knuth.

Vi belønner ikke nogen. Vi giver dem et incitament til at yde en ekstra indsats i de uger, hvor de skal være her

Lone Glarbo, byrådsmedlem i Favrskov Kommune, Venstre

Han mener, at Favrskov Kommune gør sig selv, kursisterne og Danmark en bjørnetjeneste ved at holde sommerlukket.

- Jeg mener ikke, man skal holde fri og ferie fra et integrationsforløb, hvor det går ud på hurtigst muligt at lære det danske sprog og lære at tage Danmark til sig.

Brug for en pause

Men Ahmed Dekkou, der er elev på sprogskolen i Favrskov, nyder at holde ferie.

- Jeg er glad for at have tid sammen med mine børn, for de andre børn i skolen spørger altid vores børn: ”Hvor skal I hen i sommerferien?”, siger han.

Og alle har brug for en pause fra hverdagen, mener Lone Glarbo, der fremhæver, at kommunen holder lukket i samme periode, som Favrskovs daginstitutioner.

Hun kan godt forstå, hvis man har brug for tid med familien ligesom de fleste danske familier. Alternativt skal også flygtningebørn i institution alle årets hverdage.

- Og i andre kommuner har man erfaret, at hvis man lukker sprogskolen i to-tre uger, så er der højere mødeprocent i de resterende uger.

Men når et flertal i Folketinget netop har vedtaget, at retten til ferie skal forsvinde, falder du så ikke regeringen i ryggen?

- Nej. Nu er jeg selv Venstre-kvinde, og jeg er meget stor fan af vores integrationsminister, Inger Støjberg, siger Lone Glarbo.

- Men hvis man skal samle energi, så er det vigtigt at man engang imellem får lov til at trække stikket ud.

Sprogskolen i Hadsten er blot én ud af flere skoler, der holder lukket om sommeren.

Man kan holde ferie, når man arbejder

Integrationsminster Inger Støjberg (V) har dog udtalt til Jyllands-Posten, at ferie er noget, man skal tjene op til.

- Det er ligesom danskere. Når man f.eks. efter endt uddannelse skal ud på arbejdsmarkedet, bærer man jo heller ikke en masse ret til ferie med sig, og man må jo så undlade at holde ferie. Sådan er det jo, siger hun.

Inger Støjberg vil nu drøfte med kommunerne, hvordan fraværet kan bringes ned på andre måder, ligesom Marcus Knuth opfordrer kommunerne til at trække flygtninge i ydelse, hvis de har ulovligt fravær.

Men Lone Glarbo understreger, at det kun er sprogskolen, der holder sommerlukket. 

- Alle andre forpligtelser, i forbindelse med at kommunens flygtninge modtager integrationsydelse, har de stadigvæk, siger hun og henviser til kurser, praktikpladser og jobansøgningsforløb.

Så du mener ikke, at I belønner flygtninge for at pjække fra skole om sommeren?

- Vi belønner ikke nogen. Vi giver dem et incitament til at yde en ekstra indsats i de uger, hvor de skal være her.

Ordningen evalueres til august, og hvis fraværsprocenten er bragt ned, kan kommunen godt finde på at gentage den praksis.