Politik

Alternativet vil give gratis kultur og idræt til flygtninge

Fri adgang til kultur og fritidstilbud vil fremme integrationen, mener Alternativet. ERIK LUNTANG / Scanpix Danmark

Det vil styrke integrationen, hvis flygtninge i højere grad blev en del af kultur- og foreningslivet, mener Alternativet.

For at fremme integrationen skal alle flygtninge, der kommer til Danmark, have fri adgang til museer, teatre og idrætsklubber i deres to første år i landet.

Sådan lyder et nyt forslag fra Alternativet, der er klar med penge, hvis et flertal bakker op:

- I fortællingen om, at det er godt at komme ud og få et arbejde, overser vi, at et arbejdsliv jo er markant anderledes end det sociale liv, som vi mennesker lever ved siden af vores arbejde. Og det er jo der, der er rigtig meget kulturerfaring at hente, siger politisk ordfører Carolina Magdalene Maier.

- Alt det med, hvordan man er en borger i Danmark, ligger i høj grad i foreningslivet. Der er tid til at sætte sig ind i hinandens problemstillinger og til at snakke om, hvem man er, og hvor man kommer fra. Så foreningslivet kan noget, arbejdslivet ikke kan, og vi synes, at det er lige så vigtigt, at vi også får integreret flygtninge gennem foreningslivet som gennem arbejdslivet.

Inspireret af pilotprojekter

Alternativet har søgt inspiration til forslaget i forskellige kommuner, hvor man med succes har forsøgt sig med lignende pilotprojekter.

I København vedtog man eksempelvis i 2016 at afsætte 200.000 kroner til 'Initiativer til at fremme flygtninges deltagelse i det københavnske kultur- og fritidsliv', og i Nordjylland havde Thisted og Vesthimmerlands Kommune i 2016 stor succes med at deltage i et projekt med DGI, hvor man gennem et netværk af idrætsforeninger og sociale foreninger præsenterede flygtninge for det danske foreningsliv.

Resultatet blev, at over 500 flygtninge i løbet af et år fandt vej til foreninger i de to kommuner.

- Der var rigtig meget fornuft i det projekt, siger bestyrelsesmedlem i DGI Per Frost Henriksen, der var med til at søsætte projektet i Nordjylland. Han kan derfor nemt se idéen i Alternativets forslag.

- Alle kommuner bør gøre noget på dette område, for idræt kan mange ting. Selvfølgelig er det sundt og godt at bevæge sig, men det er lige så vigtigt at fokusere på fællesskabet. Der sker jo noget i en forening, og man er sammen med nogle mennesker, som let kan fortælle en, at man skal ned på rådhuset og gøre sådan og sådan, at man skal have et Nem-ID, og det får man dér og dér. Når det kommer til helt lavpraktiske ting, så kan foreningerne og civilsamfundet noget særligt, siger Per Frost Henriksen.

Også Stevns Kommune forsøgte sig i 2016 i samarbejde med lokale foreninger med et tilbud til flygtninge. Det var der dog ikke mange, der benyttede sig af, fortæller kultur- og fritidskonsulent Yasmina Liv Zacares.

- I stedet har vi kanaliseret nogle midler over i en pulje, som mindre bemidlede familier kan søge, og den kan vi til gengæld se, at der er mange flygtninge, der bruger, siger hun.

Skal finansieres med kulturmilliard

Alternativet forestiller sig, at flygtningene udstyres med et kulturkort, der giver gratis adgang til de forskellige kulturelle tilbud og foreninger, der er i den givne kommune, de bliver installeret i.

- Når de bliver anvist en bolig, får tilbud om danskundervisning, og hvad der ellers er af obligatoriske krav til flygtninge i dag, så skal de også have udleveret et kulturkort og informeres om, hvilke tilbud der er i den givne kommune, siger Carolina Magdalene Maier.

Alternativet har ikke lavet konkrete beregninger på, hvad forslaget vil koste, men agter at hente pengene fra den såkaldte ’kulturmilliard’, som de har frigjort i deres seneste finanslovsudspil.

Ikke fair for fattige danskere

Det kræver dog mere end penge for at blive til virkelighed. Partiet skal også finde de gode overtalelsesevner frem. Opbakningen er nemlig ikke overvældende hos kollegerne i Folketinget.

Hos Socialdemokraterne vil integrationsordfører Mattias Tesfaye give Alternativet ”et klap på ryggen for et konkret forslag i udlændingedebatten”.

- Socialdemokratiet støtter varmt, at kulturlivet bliver inddraget i integrationsarbejdet, siger han.

Man kan jo give flygtninge livstidsabonnement til det kongelige, men det bliver de altså ikke danskere af

Martin Henriksen (DF)

- Men det vil ikke være retfærdigt overfor danskere med lave indtægter, at nyankomne får gratis billet til Brøndby-kampen.

- Derudover viser erfaringer, at det er vigtigt altid at fastholde et minimum af egenbetaling i idrætsforeningen, da gratis deltagelse undergraver ejerskabet bag foreningslivet, tilføjer Tesfaye.

Nej til 'inddirekte social ydelse'

I den borgerlige blok er der heller ikke opbakning.

- Folk, der er kommet hertil, har en pligt til at engagere sig i samfundet, og de har en pligt til at komme ud på arbejdsmarkedet, hvis de kan, og det er der, jeg synes, vores fokus skal være, i stedet for at se på, hvilke former for indirekte social ydelser vi kan give dem, siger Venstres udlændinge- og integrationsordfører, Marcus Knuth, mens Dansk Folkepartis Martin Henriksen kalder forslaget direkte ”useriøst”.

- Man kan jo give flygtninge livstidsabonnement til det kongelige, men det bliver de altså ikke danskere af. Problemet er, at mange af dem ikke vil, og hvis de ikke vil, kan de få alt muligt i nakken, uden at det ændrer grundlæggende ved problemet.

- Det er på tide, at vi bevæger os væk fra forestillingen om, at det er vores ansvar, at folk forstår, hvordan de skal agere i det danske samfund. Jeg tror da godt, at de forstår det. Jeg tror bare, at de langt henad vejen er ligeglade. Så det er jo en holdningsændring, der skal til, og så skal der også det til, at der kommer færre til landet, og der er flere, der bliver sendt ud, så vi har en mulighed for, at vi kan tale dem, der bliver tilbage, til fornuft, siger han.