Politik

BLOG: Gør den offentlige sektor mindre og bedre

BLOG: Er dyrere altid bedre? Nej, ikke altid. Se bare på den offentlige sektor i Danmark. En af verdens største, men uden at levere verdens bedste service.

Der er massivt mange penge i den offentlige sektor, og det er meningsløst, at vi fortsat taler om ”send flere penge!” som løsningen på alle problemer. Det offentlige forbrug har over en meget lang årrække været stigende, men danskerne føler ikke, at servicen er steget tilsvarende. Så på trods af at der er sent flere penge, bliver det ikke bedre. Det tyder på, at der skal noget andet til. 

Bedre ledelse, mere konkurrenceudsættelse, større tillid til den enkelte offentligt ansatte, færre led, mindre bøvl og bureaukrati kan sikre, at pengene i den offentlige sektor bliver brugt mere effektivt og dermed langt bedre, end det sker i dag. Og så skal vi turde tale om, hvilke opgaver det offentlige skal varetage, og måske især turde tale om hvilke opgaver det offentlige ikke skal varetage. 

I Liberal Alliance mener vi, at en mindre offentlig sektor er den rigtige vej at gå. Det kan sagtens lade sig gøre at spare i det, der er en af Europas dyreste offentlige sektorer. 

Vi skal tænke nyt og slippe det offentlige fri fra bureaukrati og bøvl. Hvis den ene hånd i højere grad ved, hvad den anden laver – eller endnu bedre: hvis der slet ikke behøver at være så mange led, der skal kontrollere og holde øje med hinanden – så kan vi gøre det samme for meget mindre. Og måske endda gøre det bedre!

I weekenden meldte finansminister Kristian Jensen (V) ud, at Venstre nu dropper tidligere ambitioner om at holde de offentlige udgifter i ro og i stedet går ind for en moderat vækst i de offentlige udgifter. Det ærgrer mig som liberal, fordi jeg mener, det både er en dårlig og en meget dyr løsning. Det kan hverken borgerne i det danske samfund eller de danske skatteydere være tjent med.