Politik

BLOG: Skatteyderne skal ikke betale for tolkebistand

BLOG: Der er noget særligt dansk over altid at sende regningen videre til skatteyderne.

Der er for nylig lavet en aftale om, at udlændinge, som har boet i Danmark i mindst tre år, selv skal betale for en tolk hos lægen eller på hospitalet.

Men står det til Liberal Alliance, så vil vi gerne gå skridtet videre og fjerne tolkebistanden fra dag 1 for familiesammenførte, studerende og andre udlændinge, der er bosat i Danmark.

Det har vakt en del opstand hos oppositionspolitikere og folk på de sociale medier, for der er åbenbart noget særligt dansk over bare at sende regningen videre til skatteyderne. Det er i mine øjne ikke fair, og det skal vi tage et opgør med. Jeg mener godt, vi kan tillade os at stille krav. Også til udlændinge.

Jeg kunne også vende spørgsmålet om og spørge:

Vil du virkelig forvente, at spanske skatteborgere skal betale for en dansk tolk, hvis jeg en dag frivilligt vælger at bosætte mig i Spanien?

Det forventer jeg ikke.

Flygtninge er ikke omfattet af vores forslag. Vi har altså udelukkende at gøre med studerende, familiesammenførte og andre udlændinge, der helt frivilligt vælger at bosætte sig i Danmark.

Hvis man rejser til Danmark, vil man alt andet lige have en form for netværk i form af familie, venner eller kolleger, der kan hjælpe én. Det kan jo også tænkes, at man godt selv kan dansk. Og hvis ikke, så må man selv betale for tolken.

Det mener vi er et helt rimeligt krav at stille.