Politik

BLOG: Kriminelle unge skal mærke en konsekvens af deres handlinger

BLOG: Selvom kriminaliteten generelt er faldende i Danmark, så har vi en lille, men hård kerne af unge kriminelle, der begår utrolig hård kriminalitet.

Her taler vi ikke om uskyldige drengestreger, men om voldtægt og voldelige overfald begået af gerningsmænd i en meget lav alder. I få tilfælde helt ned til 10-11-årsalderen. 

I Dansk Folkeparti har vi længe ønsket, at unge kriminelle skulle mærke en større og hurtigere konsekvens af deres ulovlige handlinger. 

Sat en smule på spidsen, så er det ikke alt, der kan løses gennem et forløb af kammeratlige samtaler over en sodavand med en sagsbehandler. Eller sociale foranstaltninger. Eller alvorsord for den sags skyld. 

For at nå ind til den hårdeste gruppe af unge kriminelle, skal man derfor styrke indsatsen gennem skræddersyede forløb tilpasset den enkelte med en kombination af ”hårde” og ”bløde” sanktioner. Det skal også gælde for børn og unge under den kriminelle lavalder, der har begået så grufulde forbrydelser, at man er nødt til at holde dem under opsyn og trække dem ud af det skadelige miljø, som de hidtil har færdes i. 

Derfor har regeringen, DF og Socialdemokratiet netop indgået aftale om, at styrke indsatsen imod ungdomskriminalitet. Aftalen indebærer blandt andet, at der etableres et ungdomskriminalitetsnævn, der skal afgøre sager, der involverer børn og unge mellem 10-17 år. Nævnet kan træffe afgørelse om straksreaktioner og forbedringsforløb på op til to år – og i særlige tilfælde fire år. Herunder at anbringe de dømte i lukkede institutioner.

Desuden oprettes en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med at Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser efterleves. Det er rigtig godt.

Vi skal naturligvis sikre os, at de unge modtager den rette behandling, så de ikke opsøger kriminalitet, så snart de er ude af ”systemet”. Derfor lægger aftalen også op til at sikre kvaliteten af indsatsen over for anbragte kriminalitetstruede unge på sikrede og delvist åbne institutioner.

Hvor vi tidligere primært har haft fokus på den sociale indsats, vil vi fremadrettet også forholde os til børn og unges kriminalitet. Dermed stiller vi dem til ansvar for deres ulovlige handlinger – også selvom de er under den kriminelle lavalder. Det er nødvendigt, hvis vi skal tage hånd om disse unge, inden de lander i en kriminel løbebane uden afkørsel.

Jeg ser frem til at arbejde videre med initiativerne i aftalen, der sætter en solid og udvidet ramme omkring indsatsen mod ungdomskriminalitet.