Løsningen er på plads - alligevel risikerer varmekunder snart prissmæk, lyder kritik

16x9
Regningen for fjernvarme kan for nogle danskere komme til at løbe lidt hurtigere næste år. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Ifølge Dansk Fjernvarme kan omkring 70.000 husstande få en ekstraregning på mellem 2000-4000 kroner. V mener, værkerne selv bærer et stort ansvar.

Selvom politikerne på Christiansborg med fredagens energiforlig har sikret en løsning på den lange bane, står tusindvis af fjernvarmekunder alligevel til prisstigninger fra nytår.

SĂĄdan lyder det fra Dansk Fjernvarme.

Brancheforeningen sagde i forĂĄret til TV 2, at 140.000 husstande risikerer prisstigninger, fordi det sĂĄkaldte grundbeløb -  en form for statstilskud, fjernvarmeværkerne har fĂĄet siden 2005 – forsvinder den 1. januar.

Det er ikke sådan, at man bare lige kører ud i Silvan og køber en varmepumpe og stiller op

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme

Hvor mange af dem, der står til prisstigninger, ved Dansk Fjernvarme ikke præcist, men forventningen er fortsat, at omkring halvdelen vil få en årlig ekstraregning på mellem 2000-4000 kroner de næste par år.

- På den korte bane mangler der nogle løsninger, der holder forbrugerne skadefri, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, til TV 2.

Ny løsning tager flere år

Det er manglende kompensation, der ifølge Dansk Fjernvarme er årsag til, at der kommer prisstigninger hos en del danskere, der særligt er kunder hos mindre værker i provinsen.

Zoom ind pĂĄ kortet for at se, om dit fjernvarmeselskab mister tilskud.

Varmeværker, der i dag modtager grundbeløbet

Fjernvarmesektoren har gennem længere tid krævet bedre vilkĂĄr som for eksempel en afskaffelse af kravet om, at de skal bruge naturgas og en lavere elvarmeafgift.

Brændselsbindingen til naturgas er i fredagens energiforlig blevet ophævet i de mindre fjernvarmeomrĂĄder, og elvarmeafgiften sænkes ogsĂĄ. Men omstillingen til nye og billigere produktionsanlæg som eksempelvis varmepumper tager typisk tre til fem ĂĄr. Blandt andet fordi de skal sættes op og godkendes af kommunen, lyder det fra Kim Mortensen.

- På sigt har det en stor betydning, at man sænker elvarmeafgiften og ophæver produktionsbindingerne. Det er der ingen tvivl om, og det er vi meget tilfredse med, siger Kim Mortensen og tilføjer:

- Men det er ikke sĂĄdan, at man bare lige kører ud i Silvan og køber en varmepumpe og stiller op. Og derfor bliver man ogsĂĄ nødt til at kigge pĂĄ at hjælpe forbrugere, der kommer til at stĂĄ i en uheldig situation den 1. januar.

Han peger konkret på en form for forlængelse af grundbeløbet eller en sænkelse af statsafgiften på naturgas som overgangsløsninger. Sidstnævnte vil ifølge Dansk Fjernvarme gøre det billigere for de fjernvarmeværker, der i de kommende år vil omstille sig fra naturgas til varmepumper.

Det store ansvar ligger hos de enkelte værker

Thomas Danielsen, energiordfører for Venstre

Prisstigning har været kendt længe

Det har længe været kendt, at grundbeløbet ville ophøre den 1. januar 2019. Det blev indført for at støtte de lokale fjernvarmeværker, da elmarkedet i en politisk en aftale fra 2004 blev liberaliseret.

Dengang blev det aftalt, at tilskuddet skulle stoppe ved udgangen af 2018, fordi politikerne forventede, at stigende elpriser med tiden ville gøre ordningen overflødig.

Men blandt andet på grund af meget grøn strøm er elpriserne meget lavere end forventet, og derfor står mange fjernvarmeselskaber med et problem, når grundbeløbet forsvinder.

Venstre: - Det er værkernes ansvar

Venstres energiordfører, Thomas Danielsen, forstår ikke kritikken fra Dansk Fjernvarme. Han siger, at det længe har været kendt, at grundbeløbet på omkring to milliarder kroner årligt forsvinder, og at fjernvarmeselskaberne derfor burde have omstillet sig til billigere produktionsformer.

Han afviser fjernvarmesektorens forslag om at forlænge grundbeløbet eller sænke afgiften på naturgas.

- Jeg er lidt overrasket over, hvis man mener, at det har været politikernes ansvar at drive de lokale værker sådan, at der ikke kom en prisstigning, når grundbeløbet bortfalder, siger Thomas Danielsen til TV 2.

Men Dansk Fjernvarme siger, det har været svært at forberede sig på, fordi nogle værker blandt andet har været bundet til den dyrere naturgas indtil nu?

- Det er forskelligt fra værk til værk. Og der er meget stor forskel på – også på sammenlignelige værker – hvor veldrevne de er. Og derfor ligger der et stort ansvar hos de enkelte værker, siger Thomas Danielsen.

Penge til trængte værker

Energiordføreren henviser til, at der i fredagens energiforlig, som samtlige Folketingets partier er med i, er afsat 150 millioner kroner i 2018-2021 til netop at hjælpe fjernvarmekunder med forhøjede varmepriser. Pengene er mĂĄlrettet de aller dĂĄrligst drevne værker, som ikke umiddelbart selv kan investere sig ud af problemerne. Og pengene vil være med til at hjælpe de forbrugere, der ellers risikerede prisstigninger helt op mod 10.000 kroner om ĂĄret.

Jeg beklager ikke den aftale, der er lavet, men jeg beklager selvfølgelig, at det tog så lang tid at få regeringen til at reagere på det her problem

Jens Joel, energiordfører for Socialdemokratiet

Og sĂĄ mĂĄ resten af danskerne med mindre prisstigninger pĂĄ eksempelvis 2000 kroner leve med det?

- De kan jo så glæde sig over, at de har betalt for lidt for deres varme i forhold til, hvad de skulle have betalt, hvis der ikke havde været et grundbeløb, siger Thomas Danielsen.

Erkender sen løsning

Hos Socialdemokratiet siger energiordfører Jens Joel, at han igennem flere år har forsøgt at få regeringen til at lave en løsning.

- Jeg beklager ikke den aftale, der er lavet, men jeg beklager selvfølgelig, at det tog så lang tid at få regeringen til at reagere på det her problem, siger Jens Joel til TV 2.

Thomas Danielsen medgiver, at det er lidt sent at ændre fjernvarmesektorens rammebetingelser et halvt år før grundbeløbets ophør.

- Selvfølgelig kunne man have ønsket, at man havde gjort alle mulige ting tidligere, men det er de uoprettelige værker, der får andel i de millioner, der er sat af, siger Thomas Danielsen.

Han tilføjer, at alle andre fjernvarmeværker vil få hjælp og rådgivning til at omstille sig til nye produktionsformer.

I fredagens energiforlig er det besluttet at sænke afgiften på el og elvarme. Her kan du se, hvor meget du sparer.

Du skal indtaste dit ĂĄrlige elforbrug i kilowatt-timer. Kender du det ikke, trykker du blot pĂĄ "ved ikke". Dit forbrug vil her blive estimeret ud fra, hvordan du bor.

Se hvor meget du kan spare pĂĄ din elregning

Beregn hvad sænkelserne af afgiften på el og elvarme betyder for dig, når de er fuldt indfaset i 2025.
Hvad er dit elforbrug i kilowatt timer?
Har du elvarme?
Bor du i hus eller lejlighed?
Hvor mange bor der i din husstand?
Forventet besparelse:

Resultatet er din skønnede årlige besparelse inklusiv moms, når ændringerne er fuldt indfaset i 2025.