Afgifterne pĂĄ elektricitet bliver sat ned - se hvor meget du sparer

Besparelsen pĂĄ elregningen vil slĂĄ fuldt igennem i 2025. Her kan du beregne, hvor meget du kan spare.

Afgifterne pĂĄ el og elvarme bliver sat ned.

Det er et af hovedpunkterne i det energiforlig, som samtlige Folketingets partier fredag har indgĂĄet.

Elafgiften sænkes med 14 Ă¸re per kilowatt-time, og elvarmeafgiften sænkes med 15,2 øre per kilowatt-time.

Sænkelsen af elafgiften sker gradvist fra 2019 og slĂĄr først fuldt igennem i 2025. Den lavere elvarmeafgift er fuldt indfaset i 2021. 

I beregneren herunder kan du se, hvad besparelserne på el og elvarme vil betyde for dig. Nedenunder kan du blive klogere på energiforligets øvrige indhold.

Du skal indtaste dit ĂĄrlige elforbrug i kilowatt-timer. Kender du det ikke, trykker du blot pĂĄ "ved ikke". Dit forbrug vil her blive estimeret ud fra, hvordan du bor.

Se hvor meget du kan spare pĂĄ din elregning

Beregn hvad sænkelserne af afgiften på el og elvarme betyder for dig, når de er fuldt indfaset i 2025.
Hvad er dit elforbrug i kilowatt timer?
Har du elvarme?
Bor du i hus eller lejlighed?
Hvor mange bor der i din husstand?
Forventet besparelse:

Resultatet er din skønnede årlige besparelse inklusiv moms, når ændringerne er fuldt indfaset i 2025.

Her kan du fĂĄ et overblik over indholdet af aftalen.

Her er hovedpunkterne i energiaftalen

 1. Lavere afgifter pĂĄ el

  Elafgiften bliver sænket bliver gradvist sænket frem mod 2025, hvor den ender med at være cirka 14 øre per kilowatt-time lavere end i dag, hvor den er 91 øre per kilowatt-time. Regeringen havde i sit udspil lagt op til, at den skulle være 25 øre billigere.

  Elvarmeafgiften sænkes med cirka 15 øre per kilowatt-time i 2021.

  For de sĂĄkaldt liberale erhverv - selvstændige virksomheder som ikke producerer et produkt eller sælger varer - sænkes elafgiften fra 91,4 til 0,4 i 2023.

   

 2. Flere havvindmøller - færre på land

  Der skal bygges tre nye havvindmølleparker på hver 800 megawatt. De skal sendes i udbud, men det er endnu ikke besluttet, hvor i landet de placeres. Regeringen havde kun lagt op til, at der skulle etableres en ny havvindmøllepark.

  Der lægges samtidig op til, at der skal være markant færre vindmøller pĂĄ land. Konkret er parterne enige om, at antallet af landvindmøller skal mere end halveres. Det indebærer, at antallet af landvindmøller reduceres fra de nuværende cirka 4300 til et loft pĂĄ 1850 i 2030.

 3. Vedvarende energi

  Aftaleparterne er enige om, at 55 procent af al energi i 2030 skal komme fra vedvarende energikilder. Den tidligere mĂĄlsætning hed 50 procent.

  100 procent af det danske elforbrug vil i 2030 kunne dækkes af grøn energi. Kul skal helt udfases.

  Desuden afsættes der en milliard kroner til grøn forskning i 2024.

 4. Fjernvarmekunder risikerer prissmæk

  TV 2 har tidligere beskrevet, at omkring 140.000 husstande fra nytĂĄr stĂĄr til at fĂĄ en noget højere regning fra deres lokale fjernvarmeværk. Det skyldes, at en støtteordning - det sĂĄkaldte grundbeløb - forsvinder.

  I aftalen afsættes der også penge til at håndtere bortfald af grundbeløbsstøtten, men det står ikke klart, hvordan regningen for danskerne kommer til at se ud.

  Der er ogsĂĄ enighed om at arbejde for en moderniseret varmesektor, hvor bĂĄde fjernvarmeværker og forbrugere fĂĄr frit valg til at træffe deres egne beslutninger om fremtidige investeringer, sĂĄ virksomheder og forbrugere kan fĂĄ grøn og billig varme. 

   

 5. Pulje til grøn transport

  Der oprettes en pulje på 100 millioner kroner årligt til grøn transport fra 2020-2024. I efteråret skal det besluttes, hvad pengene skal gå til

 6. Konkurrenceudsættelse

  Parterne afsætter 4,2 milliarder kroner til udbud, hvor forskellige teknologier som landvindmøller og solceller kan konkurrere om at levere grøn strøm til den laveste pris.

   

 7. Støtte til grøn biogas

  Der afsættes en pulje pĂĄ over fire milliarder kroner til at udbygge vores produktion af grøn biogas. Der reserveres en andel til økologisk biogas.

Det siger partierne

Selvom regeringen har accepteret flere havvindmølleparker og færre afgiftslettelser end planlagt, er finansminister Kristian Jensen (V) godt tilfreds.

- Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at samle hele Folketinget bag aftalen. Det giver en sikkerhed for dem, der investerer i grøn omstilling. Det er en aftale, som lever op til regeringens ambitionsniveau, siger han.

Socialdemokratiet har tidligere betegnet regeringens planer om afgiftslettelser som skjulte skattelettelser. Alligevel kan energiordfører Jens Joel godt leve med, at el- og elvarmeafgiften sænkes.

- Regeringen lagde en aftale frem, som var alt for meget skattelettelser og alt for fĂĄ grønne ambitioner. Det har vi nu fĂĄet vendt pĂĄ hovedet, sĂĄ der er mange flere grønne ambitioner. Vi fĂĄr flere havvindmølleparker og mere grøn strøm i fjernvarmesektoren, siger Jens Joel.

Dansk Folkepartis finansordfører, RenĂ© Christensen, havde pĂĄ forhĂĄnd krævet et "paradigmeskifte" pĂĄ vindmølleomrĂĄdet. Regeringens støtteparti ønsker flere vindmøller til havs og færre pĂĄ land, og det mener RenĂ© Christensen, at aftalen lever op til. 

- Vi har fĂĄet det vi kom efter, og vi har fĂĄet paradigmeskiftet.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr mener, at den grønne omstilling har vundet over regeringen.

- Det står ét nul til den grønne omstilling over regeringen med denne aftale. Man havde satset på en skatteaftale og får nu en god, bred energiaftale, hvor der er fuld fart på vindenergien, siger Pia Olsen Dyhr.

Alternativet er med i aftalen, men partileder Uffe Elbæk er alligevel ikke imponeret over det grønne ambitionsniveau.

- Energiaftalen er for os en minimumsaftale. Det er godt, vi nu har et udgangspunkt som et samlet folketing bakker op om, og som vi kan bygge videre pĂĄ. Efter næste valg vil Alternativet arbejde for at hæve Danmarks ambitioner pĂĄ energiomrĂĄdet yderligere, siger Uffe Elbæk.

Hos brancheforeningen Dansk Energi er direktør Lars Aagaard tilfreds med, at der gøres noget ved afgifterne på el.

- Nu har politikerne fløjtet kampen mod høje elafgifter i gang, så den stadigt grønnere strøm kan skubbe de sorte brændsler af banen. Med en lavere elafgift styrker vi også dansk økonomi og skaber et mere lige samfund. Nu skal vi spille kampen til ende, så afgift på den strøm, vi ønsker at bruge mere af, kommer ned på niveau med de sorte konkurrenter, siger Lars Aagaard.