Politik

Frygtede for to millioner biler - nu får FM-båndet lov til at overleve

Regeringens planer har fået kritik for især at ramme bilejerne hårdt.

FM-signalet bliver ikke slukket i forbindelse med en aftale om et nyt medieforlig.

Det siger Dansk Folkepartis medieordfører, Morten Marinus, til TV 2.

- FM bliver, som det er i dag. Vi bevarer radiolytningen på FM - også i den her medieperiode, siger Morten Marinus.

Flere regeringskilder bekræfter DF'erens udlægning over for TV 2.

Det nye medieforlig skal efter planen løbe til 2023, og der er dermed ikke udsigt til, at FM-signal slukkes før.

To millioner biler med FM

Regeringen havde i sit medieudspil fra april lagt op til, at FM-signalet skulle slukkes senest i 2021. Årsagen er, at regeringen gerne vil fremme den digitale radiolytning.

Flere partier og motorejernes organisation FDM har kritiseret planerne, fordi det især vil gå ud over de cirka to millioner biler, der i dag kører rundt med en FM-radio.

- Det vil kaste bilejerne ud i radiotavshed og efterlade dem med en milliardregning. Det er vi meget imod, har Torben Kudsk, der er afdelingschef i FDM, tidligere udtalt til TV 2.

FDM anslår, at en fast DAB-radio i bilen vil koste omkring 5000 kroner med montering.

Et politisk flertal har tidligere aftalt, at FM-signalet kan slukkes inden for en periode på to år. Men det gælder først, når mindst halvdelen af radiolytningen er digital, og der er vi endnu ikke.

Tal fra Kantar Gallup viser, at 31 procent af radiolytningen i første kvartal af 2018 var digital, og der lægges nu op til, at der holdes fast i den oprindelige aftale.

Frygt for trafikkaos

Beslutningen om alligevel ikke at slukke FM-signalet har været undervejs noget tid.

Tidligere på måneden sagde kulturminister Mette Bock (LA) således under et samråd, at hun var klar på at vente til 2023 med at trække stikket for FM-signalet.

Samrådet var indkaldt af Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, der frygter for kaos på vejene, når FM-signalet slukkes. Årsagen er, at P4’s trafikmeldinger langt fra altid slår igennem, når der høres digital radio på andre kanaler. Og hvis der sker uheld, kan der derfor opstå farlige situationer, lyder det.

Mette Bock medgav på samrådet, at spørgsmålet om trafiksikkerhed er en "relevant problemstilling", hun gav dog samtidig udtryk for, at hun alligevel håber, at signalet kan slukkes inden for en overskuelig årrække.

- Hvis der ikke er et flertal for, at vi sætter et årstal for slukning af FM-båndet i enten 2021, 2023 eller noget andet, så skal vi bare åbent sige til borgerne i Danmark, at det betyder, at vi ikke får den her mangfoldighed i udbuddet, sagde Mette Bock til TV 2.

Regeringen har i sit medieudspil blandt andet lagt op til at sende en digital radiokanal i udbud. Og ved at slukke for FM-signalet tidligt, var det håbet, at den ville være mere attraktiv at byde på, fordi det ville tvinge flere lyttere over på den digitale radiolytning.

Forhandlingerne om et nyt medieforlig fortsætter torsdag, hvor en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti kan falde på plads.

Her kan du se, hvad regeringen har spillet ud med.

Overblik: Hovedpunkter i regeringens medieudspil

 1. Radio24syv beskæres med en tredjedel

  Radio24syv skæres ned med en tredjedel, når radiokanalen genudbydes. Den nuværende sendetilladelse udløber ved udgangen af oktober 2019. En kommende ejer får mulighed for reklameindtægter, sådan er det ikke i dag.

 2. Dele af TV 2 sættes til salg

  40 procent af TV 2 skal sættes til salg. I dag er TV 2 en statsejet public service-station.

 3. TV 2-regionerne skal spare

  TV 2-regionerne skal spare to procent om året de næste fem år. Det er ikke første gang, de otte regionale tv-stationer er blevet pålagt sparekrav. I 2015 skulle de spare to procent.

 4. Public service-pulje udvides

  I dag er der en såkaldt public service-pulje, hvor ikke-licens-finansierede medievirksomheder kan søge til produktion af dansk tv-drama, tv-dokumentar og børne- og ungdomsprogrammer. Der er 35 millioner kroner i puljen årligt.

  Det beløb vil regeringen hæve gradvist frem mod 2022, så der sidst i aftaleperioden er cirka 220 millioner kroner årligt.

  Fremover vil alle platforme (dog ikke print) med audiovisuelt indhold kunne få støtte. Foruden drama, dokumentar og børne- og ungdomsprogrammer vil dansk kulturindhold i fremtiden også kunne få støtte. Ansøgerne skal selv bidrage med mindst 50 procent af produktionsomkostningerne.

  DR kan fortsat ikke søge om midler fra puljen.

 5. DR mister to tv-kanaler

  DR skal skære to af de nuværende seks tv-kanaler væk.

 6. Ny tv-kanal i udbud

  Der skal sættes en ny tv-kanal i udbud, der skal indeholde kultur, oplysning og musik.

 7. Ny radio-kanal i udbud

  Der skal sættes en ny digital radiokanal med klassisk musik i udbud.

 8. Ophæver forpligtelse til at købe dansk film

  DR's og TV 2s nuværende forpligtelse til at købe dansk film ophæves. Samtidig øges den øvrige filmstøtte med i alt 120 millioner kroner årligt.

 9. Digitale medier fritages for moms

  Regeringen vil reagere på det, den ser som en skævvridning af mediemarkedet. Derfor vil den fritage digitale medier fra moms. Iværksætterstøtten for nye trykte og elektroniske medier øges desuden for at bidrage til udviklingen af nye formater og forretningsmodeller.

   

 10. DR skal stille produktioner til rådighed for andre medier

  Alle DR's digitaliserede programarkiver skal stilles til rådighed for borgerne inden aftaleperiodens udløb. DR skal også stille DR-egenproduktioner, som DR ikke selv anvender eller aktuelt planlægger at anvende, til rådighed for andres medieplatforme mod betaling, lyder det i udspillet.

   

 11. FM-radio forsvinder

  Senest i 2021 vil der blive slukket for FM-signalet, så der kun er digitale (DAB) kanaler. I Norge er der allerede slukket for FM-signalet.

 12. Støtte til lokalmedier

  Der etableres en pulje med henblik på støtte til distrikts- og ugeaviser på grund af mediernes betydning for nyhedsformidlingen i de lokale områder.