Politik

BLOG: Kære Jarlov: Er du med på at afskaffe måltal for kvinder i bestyrelser?

BLOG: Kære Rasmus Jarlov, stort tillykke med at du er nu er Danmarks Erhvervsminister.

Det er en vigtig post, og du har mange spændende og store opgaver foran dig. Jeg er ikke i tvivl om du vil klare det godt – og at du vil sætte vigtige og principielle emner på dagsordenen.

Jeg er ikke Liberal Alliances erhvervsordfører, men jeg er bl.a. partiets ligestillingsordfører og i den henseende, har jeg en enkelt ting jeg brænder for at tale med dig om.

I 2012 indførte Manu Sareen (tidl. RV) måltal for kvinder i bestyrelser og ledelse. Initiativet pålægger alle statslige institutioner og de ca 1.200 største børsnoterede virksomheder at opstille måltal for antallet af kvinder i deres bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer. Samtidig skal statslige institutioner og virksomheder med 50 eller flere medarbejdere udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer.

Skal vi ikke rulle den lovgivning tilbage?

Vi bør ikke politisk blande os i hvordan private virksomheder sammensætter deres bestyrelser og ledelser. Vi må have tillid til, at virksomheder driver deres forretning ud fra et ønske om at skabe så stor en profit som muligt. Derfor vægter enhver dygtig leder naturligvis kvalifikationer og kompetencer over køn, race, seksualitet og andre (i denne sammenhæng) ligegyldige parametre når man ansætter medarbejdere.

Som kvinde er jeg nok særligt ked af denne form for kønskvote-light der er indført. Hvis jeg blev tilbudt en plads i en bestyrelse, ville jeg ikke kunne vide mig sikker på, om jeg fik den fordi jeg var den bedste, eller fordi virksomheden gerne vil leve op til et politisk besluttet måltal. Det er ikke rimeligt, at vi kvinder skal leve med den usikkerhed når vi har kæmpet os til tops.

Derudover er det unødig bureaukrati at pålægge virksomhederne. De skal fokusere på deres forretning, som skaber vækst og velstand i Danmark, ikke udarbejde politikker og dokumentere deres indsatser for at få flere kvinder ind i deres virksomheder.

Liberal Alliance stillede i 2016 forslag om at afskaffe disse måltal, og dit parti, det konservative folkeparti, støttede forslaget. Nu har du muligheden: som Erhvervsminister kan du fremsætte et lovforslag, der afskaffer måltal for kvinder i bestyrelsen.

Med det vil du sende et stærkt signal til os kvinder om at du har tiltro til at vi på egen hånd kan arbejde os ind i bestyrelser og ledelser. Samtidig er det en unik mulighed for at vise virksomhederne, at du tager deres rammevilkår alvorligt, og at du går op i at fjerne unødig bureaukrati der ikke bidrager positivt til deres bundlinje. Sidst men ikke mindst får du fastslået, at ligestilling ikke handler om resultatlighed, men at vi som politikere alene skal sikre, at både mænd og kvinder har de samme muligheder for at arbejde sig til tops i dansk erhvervsliv.

Jeg er sikker på du er enig med mig i alt det jeg her skriver. Og derfor vil jeg opfordre dig til at prioritere dette område, så vi hurtigst muligt kan gøre op med disse diskriminerende måltal. Det er sund borgerlig politik.