Politik

BLOG: Borgmestre undergraver kontanthjælpsloftet

BLOG: Hvis man fra kommunens side opfinder jobs for at holde kontanthjælpsmodtagerne i systemet, snyder man de ledige for et helt almindeligt job.

Efter valget i 2015 var en af det nye borgerlige flertals første gerninger at sætte loft over kontanthjælpen og indføre en 225-timers regel. Det skal kunne betale sig at arbejde, og for nogle familier var forskellen på overførsler på kontanthjælp og lønnet arbejde for lille. Det lavede vi om på – det er god borgerlig logik. Desværre opstiller nogle socialdemokratiske borgmestre muligheder for at omgå reglerne.

Med 225-timers-reglen forsøgte vi at indlægge et incitament for at tage korttidsjobs. 225-timers-reglen betyder, at hvis man vil have den fulde kontanthjælpssats, så skal man have arbejdet mindst 225 timer (6 ugers fuldtidsarbejde) inden for det seneste år i ordinær ustøttet beskæftigelse. 225-timers-reglen er et signal om, at man skal tage det arbejde, man bliver tilbudt uanset varigheden. Udgangspunktet er, at det er bedre at være i arbejde end at gå på passiv forsørgelse, og sandsynligheden for at komme i arbejde på lang sigt er større, hvis man er i jævnlig kontakt med arbejdsmarkedet. Og det har virket! Ifølge Beskæftigelsesministeriet er antallet af kontanthjælpsmodtagere det laveste siden 2004, hvor man begyndte at måle.

Kommuner som Aarhus, Roskilde og Frederikshavn undergraver reglerne ved at opsøge borgere på kontanthjælp og tilbyde dem et job på netop 225 timer. Det er snyd, fordi reglerne siger, at man skal ansættes i almindelig ustøttet beskæftigelse i et ”rigtigt” arbejde. Hvis man fra kommunens side opfinder jobs alene for at holde kontanthjælpsmodtagerne i systemet, snyder man de ledige fra muligheden for at få et helt almindeligt job, og man bruger endda skatteydernes penge på det.

Skattekroner skal bruges på at levere offentlig service, ikke på at drive socialdemokratisk beskæftigelsespolitik med henblik på at omgå reglerne. Så har man altså misforstået både sin rolle som kommune og ideen med den aktive beskæftigelsesindsats.