Politik

Regeringen vil lempe på reglerne for at skyde en ulv

Minister åbner for, at ulve, der gentagne gange kommer tæt på mennesker, kan skydes.

Regeringen er klar med nye retningslinjer for, hvornår det skal være tilladt at skyde ulve i Danmark. Det skriver jp.dk.

Hvis en ulv gentagne gange bevæger sig inden for 50 meters afstand af menneskelig beboelse, eller hvis den ad flere omgange forcerer et ”ellers velholdt hegn” for at dræbe husdyr, skal den kunne skydes.

- Vi skal have en tydeligere definition af, hvornår en ulv optræder problematisk og unaturligt, og hvornår vi så kan regulere den - altså skyde den, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til jp.dk.

- Vi går helt til grænsen, så de mennesker, der har den her helt legitime bekymring, også har en mulighed for at gøre noget ved den, når det er nødvendigt.

Tilladelsen til at skyde en ulv vil kræve dokumentation i form af dna-spor eller foto - og en endelig godkendelse fra myndighederne.

Kræver dokumentation

Ministeren vil torsdag præsentere tiltagene på et debatmøde i Ulfborg i Vestjylland.

Thomas Niels Thomsen er administrator på Facebook-gruppen Ulvens Venner. Han kalder miljøministerens tiltag ”grotesk”.

- Det her er blot endnu en politisk hjerneblødning i stil med vildsvinehegnet. Ministeren lefler med det her udspil for de folk, der i forvejen er bange for ulven. Nu skal der åbenbart ske noget, fordi der snart er valgkamp. Nu er der opdaget en elg på Sjælland, og vi er bare nødt til at vænne os til, at der kommer flere og større dyr tæt på os. Det kan ikke undgås, siger Thomas Niels Thomsen til TV 2.

I foreningen Ulvefrit Danmark er man overvejende positivt stemt over udsigten til, at det bliver tilladt at skyde ulve i Danmark.

- Det er nye toner fra regeringen, og det er vi selvfølgelig glade for, men samtidig er udspillet uhyre bureaukratisk. Det virker, som om ministeren gerne vil gøre noget ved problemet, men at han er bange for at tage skridtet fuldt ud. Vi så gerne, at det blev tilladt at skyde ulven, første gang den bevægede sig ind i en velholdt indhegning - eller inden for 50 meter af menneskelig beboelse, siger Karl Nielsen, der er talsmand for Ulvefrit Danmark, til TV 2.

Stigning i ulveangreb

Den seneste opgørelse fra Miljøstyrelsen viser, at der er en stigning i antallet af registrerede ulveangreb på dyr i Danmark.

Fra 11 ulveangreb i 2013 til 24 i 2017 – i alt 63 registrerede ulveangreb de seneste fem år.

Men ifølge flere fåreavlere i Jylland er de tal slet ikke retvisende. Ulven angriber og slår langt flere dyr ihjel, end myndighederne registrerer, lyder det.

Fåreavlerne mener, at myndighederne bagatelliserer problemet og efterlader fåreavlerne med regningen. Og så er det op til fåreavlerne selv at finde på alternative løsninger.