Politik

BLOG: Se kritisk på kommunale papirstakke

BLOG: Nye tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at der mellem kommunerne er store forskelle i, hvor mange ressourcer man bruger på administration. Det er bemærkelsesværdigt.

I en højt udviklet velfærdsstat er administration naturligvis et vilkår, ellers kan intet fungere, så administration er selvfølgelig ikke ensidigt dårligt. Det opsigtsvækkende er imidlertid, at kommunerne placerer sig så forskelligt på listen, også selvom tallene er renset for forskellige rammevilkår. Hvorfor skal man i nogle kommuner bruge mere papirtid, som man så må sige, på at levere kommunal velfærd af høj kvalitet? Er det fordi, politikerne på Christiansborg er for ivrige efter at lægge snævre rammer ned over opgaveløsningen bredt set, eller er man nogle steder fanget i systemer, der reproducerer papirer og kontrol?

Vi hører som standard fra Kommunernes Landsforening, at der blot skal flere penge ud i kommunerne, så går alting meget bedre. Men flere penge gør ingen sommer, hvis de ryger ned i sorte huller af overflødigt bureaukrati. I debatten om behovet for flere varme hænder skal man huske på, at overflødig administration koster på antallet af netop de varme hænder og tiden med dem. Og så skader det fagfolkenes arbejdsglæde, når de skal bruge for meget tid på at indberette, kontrollere sig selv og gøre deres tid op.

Min opfordring som ordfører for den offentlige sektor skal være, at man i topscorerkommunerne tager et grundigt kig på sine arbejdsgange og minder sig selv om, at velfærd er kerneopgaven, og det kalder på en kritisk gennemgang af arbejdsgangene.