BLOG: En ny regering skal prioritere uddannelse tårnhøjt

16x9
Sofie Carsten Nielsen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen / Scanpix Denmark

BLOG: For nyligt slog Morten Østergaard fast i Berlingske, at Radikale Venstre ikke blot stiller krav til en ny udlændingepolitik fra en ny regering.

Nej. Vi stiller også krav til uddannelse. For uddannelse er mindst lige så vigtig. Politik kan handle om bogstavlege og parlamentarik. Men for Radikale Venstre handler uddannelse først og fremmest om frihed.

Jeg oplever det især, når jeg besøger Bydelsmødrene. Bydelsmødrene består af frivillige kvinder med primært minoritetsbaggrunde, som gør et sejt arbejde for at integrere kvinder. Jeg har hørt personlige historier om kvinder, der før levede i komplet isolation i lejligheder - men som gennem uddannelse senere fik job.

Det fortæller for mig, hvad uddannelse skal kunne. Vores vision er, at du altid - gennem uddannelse - kan forfølge dine drømme, uanset om du er fra Hellerup eller Gellerup, hedder Morten eller Mohammed, eller hvor gammel du er.

Hvis den vision skal blive til virkelighed, har vi behov for især tre forandringer.

1. Mindre test, trit og retning

Der sker noget kedeligt med vores uddannelsessystem. Når jeg taler med de unge som uddannelsesordfører, oplever jeg, at de føler sig ramt af en test-trit-og-retning-kultur. Alle døgnets 24 timer i nogle tilfælde. Dagligt læser vi historier om unge, der er bange for at række hånden op. Unge, der bliver ramt af angst på grund af pres. Unge, der føler sig låst fast i mørke tanker. 

Radikale Venstre ønsker at bløde op for den kultur med test, trit og retning, som har ramt de unge. Vi har brug for en uddannelsesverden, hvor der er plads til FRI kreativitet. Hvor man fejler. Hvor lysten driver værket. Og hvor karakterer er mindre vigtigt.

Uddannelse skal ikke opleves som et slags fængsel. Noget man skal have overstået, så man senere kan gribe muligheder. Det er afgørende, at unge føler, at de rykker sig og frit kan boltre sig i kreativitet og lade lysten drive værket - mens de uddanner sig.

Derfor vil Radikale Venstre lave mange flere forsøg med karakterfri klasser.

Vi vil af med nationale test i folkeskolen, detaljeret målstyring og stopprøver.

Vi vil afskaffe karakterbonusser, som de unge i dag får, når de tager flere fag og kommer hurtigt videre.

Vi vil give adgang til gratis psykologhjælp, så unge med ondt i livet altid har hjælp ved hånden. Unge skal have hjælp til at forlade de negative tankemønstre og lære at fejle i skolen og på uddannelserne som en naturlig del af det at lære.

2. Vanvittige investeringer i uddannelse

Hele vores uddannelsessektor har år efter år været udsat for 2 %-besparelser. Det gælder alle ungdomsuddannelserne. Erhvervsakademierne. Professionshøjskolerne. Uddannelserne for voksne. Og de lange videregående uddannelser. På gymnasierne bliver udsatte unge låst fast, ifølge gymnasielærerne, som følge af besparelser. Det er antitesen til vores frihedsbudskab.

Det skal stoppes. Radikale Venstre ønsker samtidig at investere et vanvittigt stort - og finansieret - beløb i alle uddannelserne.

Uddannelsesloftet skal rives ned med et brag. Vi skal danse på murbrokkerne. Det er glædeligt, at Socialdemokraterne også vil i den retning nu, men virkelig trist, at de blot vil fodre de studerende med egen hale og finansiere at droppe uddannelsesloftet med besparelser på de videregående uddannelser. Den tankegang sætter ikke fri. 

Vi vil meget mere. Unge skal opleve, at de har undervisningstimer nok. Det er et stort problem, som jeg sloges med som uddannelsesminister. Nogle steder skal undervisere opkvalificeres. Andre steder skal der sættes flere timer af til feedback. Man skal lokalt beslutte, hvor behovet er størst.

Radikale Venstres vision er, at alle studerende oplever, at viden ikke bare bliver hurtige tomme kalorier fra en underviser. Viden skal ind i kroppen og fordøjes aktivt, så vi bagefter kan aktivere den med kroppen. Uddannelsesforskerne kalder det deep learning. Det hænger ved! Eksempelvis skal de læreruddannede unge opleve, at deres viden om pædagogik, læring og klasseledelse ligger på rygraden og kan komme eleverne til direkte gavn.

3. Bedre plads til uddannelse hele livet

Vi skal samtidig give bedre plads til uddannelse hele livet igennem. Jeg mødte engang i et tog en nattevagt, der beklagede, at han ikke kunne skifte spor i livet. Hvis han tog efteruddannelse, ville han miste indkomst. Det ville ikke hænge sammen økonomisk for familien.

Radikale Venstres løsning hedder "Din Uddannelseskonto". Vi ønsker, at danskerne sammen med deres arbejdsgivere skal spare op til efteruddannelse - præcist, som vi sparer op til pension. Og så lægger staten til, så der kommer et langt mere varieret og fleksibelt udbud af gratis uddannelser.

For efteruddannelse lader os forfølge vores drømme - uanset pengepung og alder.

Jeg tror, der ligger en dyb skaberkraft og vilje til kreativitet i mennesker. Det er, inspireret af filosoffen Hannah Arendt, det, der adskiller mennesker fra dyr og gør os til mennesker. Jeg tror de fleste mennesker oplever, at ny viden giver et glædeskick. En oplevelse af, at man rykker sig. Ja vel en tilfredsstillelse af skaberkraften, der ligger i mennesker. Vi oplever det på aftenskoler, højskoler og ofte i efteruddannelse. Men vi uddanner os ikke nok hele livet. Det er alfa og omega for Radikale Venstre, at mennesker ikke møder barrierer, når de vil efteruddanne sig.

Alt i alt giver uddannelser os muligheder - uanset baggrund. Vi får oplevelsen af, at vi rykker os. Nogle gange i dramatisk grad. Som når uddannelse revolutionerer minoritetskvinders liv. Andre gange når unge oplever, at de i årevis kan boltre sig i viden og uhæmmet række hånden i vejret med skøre spørgsmål. Og nogle gange når vi efteruddanner os, skifter spor og griber nye chancer.

Af netop de grunde siger vi til enhver fremtidig regering: I skal prioritere uddannelse mindst lige så tungt som udlændingeområdet. Det er et krav fra os, hvis vi skal gøre jer regeringsbærende. Det er et spørgsmål om frihed.